TypeMoon Wiki
6 Bài đăng
Mira Laime
Aya kurumi
Shieru-chan
Tất cả những người đóng góp
MageOftheBeginning
Shieru-chan
• 2/23/2016

Cần thống nhất thể loại lúc viết bài.

Mình sẽ xem lại và ngày mai sẽ đưa ra những danh sách thể loại cần add vào bài viết.

1 3
  • Thích
  • Bình luận
MageOftheBeginning
Shieru-chan
1
• 2/24/2016

Trước mắt về vụ servant.

Servant thuộc trường phái Saber/Archer/Lancer

Anh linh quốc gia (Nhật Bản, Trung Hoa)

Nhân vật xuất hiện trong.......

Servant

Đây sẽ là bốn category chính cho Servant.

0
• 2/24/2016

Trước mắt là thế, và wiki còn nhiều cái để tu chỉnh lắm.

Kế tiếp sẽ là bản mẫu, sau khi tớ viết xong bài Unlimited Blade Works xong sẽ đến vấn đề này.

0
• 2/24/2016

Đồng ý. Nếu có nghĩ ra thêm thì sẽ thêm vào sau.

Viết bình luận...