FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Akimi Daisuke
Akimi Daisuke
Tên tiếng Nhật: 秋巳大輔
Thuộc nhánh: Kara no Kyoukai
Xuất hiện trong: Kara no Kyoukai
Lồng tiếng Nhật ngữ: Hiroki Tōchi (Movies)
Yûji Ueda (Drama CD)
Loại nhân vật: Loài Người
Giới tính: Nam
Huyết thống: N/A

Akimi Daisuke (秋巳大輔, Akimi Daisuke?) là một thám tử làm việc cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong Kara no Kyoukai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.