FANDOM


Bảo Khí
Hắc Ngọc Hoàng Vô DiệnAuthoritarian Personalism

Authoritarian-Personalism

Authoritarian Personalism

Tên tiếng Nhật: 黒玉皇に顔は無しオーソリテリアン・パーソナリズム
Chủ sở hữu: Darius Ainsworth

Authoritarian Personalism: Hắc Ngọc Hoàng Vô Diện (黒玉皇に顔は無しオーソリテリアン・パーソナリズム, Kokugyokukō ni Kao wa NashiŌsoriterian Pāsonarizumu?)Bảo Khí hùng mạnh được sử dụng bởi Darius Ainsworth thông qua Thẻ Bài Trường Phái vô danh. Khi được sử dụng, toàn bộ mục tiêu xung quanh bị kéo xuống đất bởi trọng lực. Về bản chất, nó không phải tác động vật lý, mà là can thiệp khái niệm, dễ dàng xuyên qua Rune phòng hộ của Bazett. Darius có thể khiến Bảo Khí này không áp dụng lên Erika, sức mạnh của nó cũng đủ để cả bốn người vốn có khả năng chống lại Anh Linh Thẻ Bài Trường Phái trở lên vô dụng hoàn toàn trong thời gian nhất định. Sự tồn tại của Bảo Khí này vẫn còn là điều bí ẩn, ngay cả với Vua Anh Hùng Gilgamesh, bởi lẽ kho báu của anh vốn chứa đựng huyền thoại của nhân loại, nhưng với thứ này thì anh không xác định được nó đến từ đâu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.