FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Avenger
Avengercard
Tên tiếng Nhật: アヴェンジャー
Áp đảo trước: FGO RulerFGO Beast
Yếu thế trước: FGO Mooncancer
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A
Kỹ năng trường phái:
  Kẻ Phục Thù n/a
  Chỉnh Sửa Lãng Quên n/a
  Tự Hồi Phục (ma lực) n/a


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.