FANDOM


Bát Cực Quyền (八極拳, Hakkyokuken?, Bajiquan) là một môn Võ Thuật Trung Hoa.

Lịch sử

Lý Thư Văn được xem là một trong những võ sư nổi tiếng nhất của môn phái võ thuật này và còn sáng tạo ra chi phái riêng.

Đặc điểm

Lối đánh của Bát Cực Quyền là chọn những cách ra đòn ngắn nhất mà không để lộ động tác báo trước và gây tổn thương bên trong cơ thể thay vì bên ngoài. Nó không chỉ thích hợp khi dùng với quyền cước mà còn có thể sử dụng với thương giáo.

Những người theo trường phái này

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.