FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Caster

Castercard

Casternocard

Casterprisma

Tên tiếng Nhật: キャスター
Áp đảo trước: FGO AssassinFGO Beast
Yếu thế trước: FGO RiderFGO Ruler
Thông số Servant
Sức mạnh: E Ma lực: A
Sức bền: E May mắn: B
Nhanh nhẹn: C Bảo Khí: N/A
Kỹ năng trường phái:
  Tạo Thành Dụng Phẩm n/a
  Tạo Dựng Trận Địa n/a


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.