FANDOM


Bài viết này nói về trường phái Servant Faker. Đối với thuật ngữ liên quan đến pháp sư, xem trang Faker (pháp sư)
Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Faker
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: フェイカー
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.