FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Feend vor Sembren
Feend vor Sembren
Tên tiếng Nhật: フィーンド・ヴォル・センベルン
Thuộc nhánh: Fate
Xuất hiện trong: Fate/Apocrypha
Loại nhân vật: Loài Người, Pháp Sư, Master
Lệnh Chú: Feend vor Sembren CS
Đơn vị: Hiệp Hội Pháp Sư
Giới tính: Nam

Feend vor Sembren (フィーンド・ヴォル・センベルン, Fīndo voru Senberun?) là một Master thuộc Xích Trận Doanh của cuộc Đại Chiến Chén Thánh trong Fate/Apocrypha.[1] Ông vốn là Master của Lancer Đỏ.[2] Ông đã sớm bị Shirou Kotomine lừa để nhường quyền sở hữu Servant cho anh ta.

Tham khảo


  1. Fate/Apocrypha manga - Chapter 00
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.