FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Gatekeeper
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: ゲートキーパー
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A

Gatekeeper (ゲートキーパー, Gētokīpā?), một trong những trường phái phụ thêm, được đề cập trong Fate/strange fake.

Gatekeeper đã biết

Vẫn chưa có Servant nào thuộc trường phái này xuất hiện.

Danh tính Cuộc Chiến Master

Các Anh Linh đủ điều kiện khác

Danh tính Trường phái hiện tại Ghi chú
Không rõWatcher

Phát triển

Ban đầu, Gilgamesh được dự định sẽ xuất hiện trong Fate/stay night với trường phái Gatekeeper thay vì Archer.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.