FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Grand Archer
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: グランドアーチャー
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A

Grand Archer (グランドアーチャー, Gurando Āchā?) một trong bảy trường phái Grand Servant.

Grand Archer đã biết

Danh Tính Cuộc Chiến Ghi Chú
OrionGrand OrderĐã từ bỏ danh hiệu tại Dị Văn Atlantic

Các Anh Linh có đủ điều kiện khác

Danh Tính Trường phái Ghi Chú


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.