FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Grand Assassin
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: グランドアサシン
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A

Grand Assassin (グランドアサシン, Gurando Asashin?) một trong bảy trường phái Grand Servant.

Grand Assassin đã biết

Danh Tính Cuộc Chiến Ghi Chú
Hassan-i-SabbahGrand OrderĐã thoái vị ở Dị Điểm Camelot

Các Anh Linh có đủ điều kiện khác

Danh Tính Trường Phái Ghi Chú

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.