FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Grand Caster
Tên tiếng Nhật: グランドキャスター

Grand Caster (グランドキャスター, Gurando Kyasutā?) một trong bảy trường phái Grand Servant. Một trong những điểm chung là thường sở hữu Thiên Lý Nhãn ở đẳng cấp như Solomon, Merlin, và Gilgamesh (vẫn chưa biết Gilgamesh có đủ tiêu chuẩn vào vị trí này hay không).

Grand Caster đã biết

Danh Tính Cuộc Chiến Ghi Chú
SolomonGrand Order
MerlinGrand Order
Solomon (Goetia)Grand OrderPhân loại giả

Các Anh Linh có đủ điều kiện khác

Danh Tính Trường Phái Ghi Chú

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.