FANDOM


Hassan-i Sabbah (ハサン・サッバーハ, Hasan Sabbāha?), hay còn được biết đến với cái biệt danh Lão già của ngọn núi (山の翁, Yama no Okina?, Old Man of the Mountain), là một cái tên giả được sử dụng chung bởi mười chín người đứng đầu tổ chức Hashshashin, một tổ chức hồi giáo ở Persian thời trung cổ. Theo một số quan điểm, một trong mười chín Hassan-i-Sabbah đã từng tham gia vào quân đội của  Richard I và Saladin để cùng chống lại một Tử Đồ trong cuộc viễn chinh lần thứ ba. Linh hồn của cả mười chín người coi việc Anh Linh nào thích hợp nhất để trở thành Anh Hùng mạnh nhất. Khi được triệu hồi như một Servant, họ luôn luôn là Assassin. Đôi khi, một thành viên trong mười chín người có thể đại diện cho toàn bộ class để trở thành Anh Linh chính. Bởi vì tên của tổ chức là nguồn gốc của từ "Assassin", nên có thể nói chính bản thân tên của trường phái "Assassin" là chất xúc tác để triệu hồi toàn bộ thành viên của tổ chức.

Đặc điểm

Bởi vì điều kiện để trở thành một sát thủ tài năng, thì người đó thường ẩn đi danh tính của bản thân, điều đó khiến đa số các sát thủ khác trong tổ chức không thể trở thành anh linh được, nên chỉ có duy nhất Lão già của ngọn núi ( Old Man of the Mountain ), người được biết đến xuên suốt lịch sử, nên ông thường được chọn làm anh linh cho class Assassin. Các sát thủ thường được triệu hồi nơi những kẻ sát nhân hoàn toàn vô danh, nhưng những kẻ khác lại quản lý để tham gia vào class một cách tốt nhất.

Bọn họ không còn gương mặt và tên riêng khi trở thành linh hồn, thay vào đó là chiếc mặt nạ xương bao trùm cả khuôn mặt.