FANDOM


Kết Giới (結界, Kekkai?) là loại Ma Thuật địa hình bao gồm việc đan một mạng lưới Ma Lực và lan rộng nó trên khu vực cơ sở, chẳng hạn như một mảnh đất hoặc một tòa nhà, để tạo ra một đường ranh giới huyền bí ngăn cách bên trong từ bên ngoài. Theo định nghĩa, chúng không thể di chuyển một khi chúng đã được bố trí hoàn thành. Kết Giới của Araya Souren là một ngoại lệ. Loại Kết Giới mạnh mẽ nhất khiến không gian tự nó hoạt động như một đường ranh giới và nó ở mức gần Ma Pháp.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.