FANDOM


Các Servant thuộc hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh sẽ được đặc trưng bởi nhiều Kỹ Năng khác nhau, phản ánh những năng lực mà họ sở hữu trong cuộc đời, hay đôi khi là do vật chứa cụ thể mà Anh Linh được đặt vào trao tặng thêm.


Kỹ năng trường phái

Từng Trường Phái sẽ được trao cho những Kỹ Năng cụ thể khi triệu hồi. Chúng thường phản ánh các năng lực mà Anh Linh sở hữu khi còn sống, nhưng không phải lúc nào họ cũng có những Kỹ Năng tương ứng. Cho dù Anh Linh không sở hữu các năng lực đó lúc sinh thời, thì họ cũng vẫn sẽ tự động có được các phiên bản Kỹ Năng đó ở hạng thấp nếu họ phù hợp với trường phái đó.[1] Ngược lại, có khả năng một Servant thuộc trường phái khác có được những Kỹ Năng này như là Kỹ Năng Vốn Có, miễn sao chúng phản ánh đúng năng lực mà họ sở hữu khi còn sống.[1] Các Kỹ năng trường phái có thể bị mất do các Kỹ Năng khác hoặc do Bảo Khí của Servant, hoặc do chính bản chất của Anh Linh.

Che Giấu Hiện Diện

Che Giấu Hiện Diện (気配遮断, Kehai Shadan?, Presence Concealment) là khả năng che giấu sự tồn tại như một Servant. Đây là Kỹ Năng Trường Phái của các Assassin.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Hassan-i-Sabbah (Fate/strange fake) (Assassin)
Becomes one with the Thế Giới itself. The moment one shifts to attack, one's presence becomes comparable to Presence Concealment Rank A+.[2]
Mysterious Heroine X (Assassin)
"Why the hell do you think a Saber would have that!?"She completely denies the possession of this Skill so it is currently sealed away.[3]
A+ Dứt bỏ sự hiện diện như một Servant, thích hợp cho hoạt động do thám. Nếu đã dứt bỏ hoàn toàn sự hiện diện thì việc phát hiện gần như là không thể, ngay cả với cảm quan của Servant. Tuy nhiên, khi bản thân chuyển sang thế tấn công thì thứ hạng Che Giấu Hiện Diện sẽ hạ xuống rất nhiều.[4][5]
EMIYA (Assassin), Fuma Kotaro (Assassin), Hassan Tay Nguyền (Assassin), Hassan Trăm Mặt (Assassin), Hassan Tĩnh Mịch (Assassin), Stheno (Assassin)
Jack the Ripper (Assassin)
Dù khi chuyển sang thế tấn công thì thứ hạng Che Giấu Hiện Diện sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng khuyết điểm này được bù đắp bằng kỹ năng 'Sát Nhân Đêm Sương Mù', và một đòn tập kích bất ngờ hoàn hảo sẽ trở nên khả thi.[6]
Passionlip (Alter Ego)
It's a Skill that those of the Assassin class possesses as it is their most basic ability, but Passionlip has acquired it as well due to her personality. Her timidness and cautiousness exhibits an excellent Presence Concealment, but her huge nails gets in the way, allowing her to be discovered much more sooner than usual. She would have been a good stalker if she didn't have those nails.[7]
A Dr. Jekyll (Assassin), Nitocris (Đồ bơi) (Assassin), Phantom of the Opera (Assassin)
Hides one's presence as a Servant. Suitable for spying. It is possible to disappear and become almost impossible to be detected. However, efficiency will decrease once preparations to attack are taken.[8]
King Hassan (Assassin)
The vestiges of what he once learned. As he carries a strong curse, even if this swordsman obtains a complete success in his stealth check, his existence ends up being perceived by the “opponent he is about to kill.”[9]
A- Assassin không tên (Assassin)
No information available
B Cleopatra (Assassin), Kinh Kha (Assassin), Okada Izou (Assassin)
Hides one's presence as a Servant. Suitable for spying. It is possible to disappear and become extremely difficult to be detected. The rank of presence concealment drops considerably when preparing to attack.[8]
C+ Semiramis (Assassin)
Dứt bỏ sự hiện diện như một Servant. Thích hợp cho hoạt động do thám. Khi bản thân chuyển sang tư thế sẵn sàng tấn công thì cấp độ Che Giấu Hiện Diện sẽ giảm rất nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp lén hạ độc thì hạn chế này không tồn tại.[10]
C Ryougi Shiki (Assassin), Shuten-douji (Assassin), Yến Thanh (Assassin)
Hides one's presence as a Servant. Suitable for spying. The rank of presence concealment drops considerably when preparing to attack.[10]
D Hides one's presence as a Servant. Suitable for spying. A low ranking of Presence Concealment unbecoming for an Assassin to the level that a Servant can infer one's presence at once.[8][11]
Sasaki Kojiro (Assassin)
Võ Tắc Thiên (Assassin)
...At its foundation, it is about as much as the empress concealing herself behind the bamboo blind.[12]
Charles-Henri Sanson (Assassin)
Although he is in the Assassin class, the act of assassination is near impossible for Sanson. [8]
Carmilla (Assassin)
It was only because her territory was vast that her murders did not come to light until long after.[11]
E Scathach (Đồ bơi) (Assassin)
It is weakened due to the skill Beach Crisis, but she herself doesn't really care about it.[13]
Lý Thư Văn (Assassin)
While a common Skill of all Servants of the Assassin Class, the level to which he is able to almost completely obscure his presence via his Quyển Cảnh Skill goes far above the limits normally associated with this ability.[7]
Mata Hari (Assassin)
The Presence Concealment Skill has been lost due to her 'Điệp Báo' Skill.[14]

Che Giấu Hiện Diện (âm)

Che Giấu Hiện Diện (âm) (気配遮断(陰), Kehai Shadan (In)?, Presence Concealment (Shade))

Hạng Người sở hữu
B Osakabehime (Assassin)
No information available

Che Giấu Hiện Diện (J)

Che Giấu Hiện Diện (J) (気配遮断(J), Kehai Shadan (J)?, Presence Concealment (J))

Hạng Người sở hữu
B- Okita J Souji
No information available

Chỉnh Sửa Lãng Quên

Chỉnh Sửa Lãng Quên (忘却補正, Bōkyaku Hosei?, Oblivion Correction) is a Class Skill of the Avenger class. People are creatures that forget many things, but an Avenger never forgets. The critical effect of Avengers who attack from beyond oblivion is strengthened.[15]

Hạng Người sở hữu
A Jeanne d'Arc (Alter)
It doesn't matter how much time has passed. She will never forget her resentment, not even if she were to understand the wonders that came from that very resentment.[16]
Angra Mainyu
The damage value of his critical attacks are higher than other Servants (as he attacks when other Servants forget).[17]
B Edmond Dantès
Antonio Salieri
Hessian Lobo
That hatred shall never, ever be forgotten. Like a small, unsightly scar carved unto the history of man, it shall remain for eternity.[12]
C Gorgon
No information available

Con Thú Của Kẻ Chết Trận

Con Thú Của Kẻ Chết Trận (戦死者の獣, Senshi-sha no Kemono?, Beast of Einherjar)

Hạng Người sở hữu
A+ Surtr
No information available

Công Tác Ngụy Trang

Công Tác Ngụy Trang (偽装工作, Disguising?)

Hạng Người sở hữu
B Không tên (Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II)
No information available

Cung Cấp Ma Lực Vô Hạn

Cung Cấp Ma Lực Vô Hạn (無限の魔力供給, Mugen no Maryoku Kyōkyū?, Infinite Magical Energy Supply)

Hạng Người sở hữu
C Illyasviel von Einzbern
No information available

Cuồng Hóa

MadEnhancement

Lancelot bình thường và Lancelot bị tác động bởi Cuồng Hóa

Cuồng Hóa (狂化, Kyōka?, Mad Enhancement) là Kỹ Năng Trường Phái đặc trưng cho Berserker, giúp nâng cao các thông số cơ bản đổi lại việc năng lực tinh thần bị hạn chế. Trong một số trường hợp, nó cũng gây ảnh hưởng và/hoặc phong ấn một số kỹ thuật, Kỹ Năng Vốn Có và Bảo Khí.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Spartacus (Berserker)
Các thông số được nâng cấp, nhưng quá nửa lý trí bị tước đoạt. Dù đã tiếp nhận Cuồng Hóa, Spartacus vẫn có thể nói chuyện, nhưng ông ta bị cố định với suy nghĩ "luôn luôn đưa ra lựa chọn khó khăn nhất", nên thực chất thì việc hiểu ý nhau với ông là điều không thể.[10]
Florence Nightingale (Berserker)
Parameters are Ranked-Up, but is deprived of most reason. Nightingale speaks with a composed expression, but it is difficult to come to a mutual understanding since that is all her "speaking to herself."[5]
Vlad III (Berserker)
Although under the influence of Mad Enhancement, his thinking is decent and not even his wish for the Holy Grail has changed. So, if asked what is out-of-norm, the very fact that he is a Berserker - who fights while accepting the features of a vampire, such as Hấp Huyết and Biến Hóa - is in itself unprecedented for Vlad.[18]
Gilles de Rais (Saber)
Because it is a very special summon and because Gilles de Rais is much more famously known as the name Bluebeard, even Saber will be given the Mad Enhancement Skill.[19]
Kiyohime (Berserker), Kiyohime (Đồ bơi) (Lancer)
Communication is perfectly established between Kiyohime and her Master, but she will treat her Master as a loved one and prohibits him/her from lying. If one lies and Kiyohime definitely saw through whatever lie was said, one Command Spell is automatically consumed.

—You are lying, aren't you?[8]

Minamoto no Yorimitsu (Berserker)
She does not lose her reason and remains as her original intellectual self. However, she manifests a fanatic maternal love, to the point she monopolize the one who she feel motherly love for, losing sights of all social morals and eliminating anything for him/her. She's mentally ill, but others and neither herself can perceive how broken she is. She is impossible to persuade to make her correct her ways.[20]
Penthesilea (Berserker)
Normally, it is possible to come to a mutual understanding. However, reason will be blown away when confronting Achilles. Even when facing those detestable Greek heroes as well, she loses some degree of reason. Being called beautiful is also traumatic to her, so she also might lose her rationality.[21]
Arjuna (Alter) (Berserker)
In order to begin a new era, he’s determined to sever all evil.

As a compensation, he’s almost lost his humanity.
By changing his Saint Graph, his Mad Enhancement fluctuates too.

EX (C) Cú Chulainn (Alter) (Berserker)
Because it is a Berserker-class Servant born through a desire wished upon the Holy Grail, logical conversation is possible although Mad Enhancement bonuses are actually equivalent to Rank C. However, in practice, it is impossible for him to talk with an adversary because it will only end up being ineffective in regards to whatever sophistry was tried. He does not make a choice other than to push forward towards his purpose.[5]
A+ Caligula (Berserker)
All parameters receive a Rank-Up, but the majority of reason has ended up being robbed away. Only the mission to expand the Roman Empire and make it prosper is not lost; thanks to it, if an ally approaches him citing Rome, a Luck Check occurs, and if successful, he restrains his rampage. If the contact is by a person with ties with Rome, the check occurs with a plus. That is to say, if he is approached by the likes of Nero or Romulus, he would be able to reliably restrain himself. However, such restraint is just a condition of standby, and it's not like perfect communication becomes possible.[22]
A Rank up for all parameters, but most of one's reason is robbed.[7]
Arcueid (Berserker), Mr. Hyde (Assassin/Berserker)
Lã Bố (Berserker)
Due to undergoing consciousness equalization with his Master, one has become a more mechanical Servant.[7]
B Asterios (Berserker), Darius III (Berserker), Eric Bloodaxe (Berserker), Ibaraki-douji (Berserker)
Hạng up for all parameters, but takes away most of sanity.[4]
Heracles (Berserker)
Heracles beat his harp instructor to death when he was a child, and had many episodes when he killed people in his rage without even hearing them speak. It seems that for Heracles, the Berserker class that receives Mad Enhancement was an easy class to adapt to.[4]
C Nâng cấp các thông số ngoại trừ May MắnMa Lực, nhưng lại làm mất đi khả năng ngôn ngữ và không thể suy nghĩ phức tạp được nữa.[23]
Lancelot (Berserker)
Arcueid (Berserker)
In Arcueid's case, it does not function properly due to a misunderstanding from her Master. Her original Rank in this Skill is A... The attribute of Mad Enhancement has been made more severe, Arcueid going more on a rampage when under its effects.[7]
Jack The Ripper (Assassin Đen khi được triệu hồi làm Berserker)
Trở thành một Berserker, cô chỉ hành động trong đêm, với Bảo Khí 'Đô Thị Mù Sương Hắc Ám' luôn kích hoạt, lần lượt nhằm vào tất cả những người nào có ma lực.[6]
Minamoto no Yorimitsu (Đồ bơi) (Lancer)
Although even as a Lancer where she still will lose all reason at a certain point, there is a comparatively large difference as when she is a Berserker. That is, the presence of her sense of morals. The Lancer Minamoto no Yorimitsu, with a morally abiding heart, monitors the summer vacation's disruption of public morals. However, as she is indifferent to her own appearance, it seems that the traces of mental degradation can't be cleared away...[24]
Mysterious Heroine X (Alter) (Berserker)
Apart from the imposed mission, her "Berserkerness" is now fading away.[25]
Oda Nobunaga (Berserker) (Đồ bơi)
The ability to communicate is lost and they become incapable of complex thinking; or that’s how it was supposed to be, but she's the same as usual so the change is not too noticeable. According to the person herself, it feels like her mind that preferred quiet tea ceremonies is running wild.[26]
Tamamo Cat (Berserker)
Rank-Up for all parameters, but most of one's reason is robbed. It is hard to say that she is under the effects of Mad Enhancement because Tamamo Cat already has a weak reasoning to begin with. No one minds though since the two situations are similar, although sometimes Tamamo Cat mutters words with implications to surprise the surrounding people.[8]
C- Salome
Communication is possible, but Salome as a Servant has a constantly broken spirit. Even if she appears conversational on the surface, you must remain wary.
D+ Hijikata Toshizou (Berserker)
He is the Shinsengumi itself; as long as he is here, even alone, then the Shinsengumi shall never die. Such was the intense self-confidence which drives the insanity of his mind. Alone at the beginning, alone at the end; the lone Shinsengumi.[12]
D Frankenstein (Berserker), Mori Nagayoshi (Berserker)
Nâng cao thông số Sức MạnhSức Bền, nhưng năng lực ngôn ngữ trở nên đơn giản, và việc liên tục suy nghĩ phức tạp trong thời gian dài trở nên khó khăn.[10]
Paul Bunyan (Berserker)
Rank up parameters by 1, but takes away reason for the most part. In Bunyan’s case, instead of her reason, it maddens her foundation existence instead; she is unable to recall whether she is spoken of as a man or woman in the legend.[27]
Ibaraki-douji (Lancer)
It ranks up basic parameters like Strength and Endurance, but deprives them of their sense of reason.

It is a class-specific skill of a Berserker that still remained even though her Saint Graph had changed. However, because it could combine with the characteristics of an oni-kind, its power is exceptionally controllable. Her reasoning is still intact, and she can calm down and have a normal conversation.

E+ Chacha (Berserker)
Normally doesn’t receive the effects of Mad Enhancement. In exchange, she keeps her normal ability to think.

However, regarding matters related to her child, any control will be lost.[28]

E Jaguar Man (Lancer), Tomoe Gozen (Archer)
Normally does not receive the benefits of Mad Enhancement. In exchange, one retains a normal capacity to think.[6]
Sakata Kintoki (Berserker)
A Luck Check is performed whenever damage is received, failure results in him going wild and parameters except MGI and LCK are raised. On that occasion, his whole body becomes red.[6]
Frankenstein (Đồ bơi) (Saber)
Talking, troublesome.[29]
E- The user does not receive the benefits of Mad Enhancement nor do they lose any of their reasoning abilities, and overall they just become a little rougher.[30]
Elizabeth Báthory (Berserker)
A skill that transforms one into a brute and raises one's abilities... But as Elizabeth is still possesses her reasoning abilities, the benefits from this are very low. Rather than affecting her abilities or endurance, it's simply made so that she "does not feel pain".[7]
Beowulf (Berserker)
Beowulf has this rank of Mad Enhancement because, while he is linked to historical berserkers, he had never lost his sanity in his life.[30]
Jack the Ripper (Berserker)
Because Jack's fundamental attribute is madness, an inversion occurred and this Skill was sealed. That seal, however, is extremely unstable.[31]
Magni
N/A Dr. Jekyll và Mr. Hyde (Berserker)
No information available

Cuồng Khí

Cuồng Khí (狂気, Kyōki?, Insanity)

Hạng Người sở hữu
B Abigail Williams
No information available

Điều Khiển Vật Cưỡi

Điều Khiển Vật Cưỡi (騎乗, Kijō?, Riding) là một Kỹ Năng Trường Phái của các Servant trường phái RiderSaber, thể hiện khả năng cưỡi ngựa lái xe. Servant trường phái Rider thường có kỹ năng này ở hạng cao. Cưỡi Rồng được cho là một ngoại lệ, đòi hỏi một khả năng khác ngoài Điều Khiển Vật Cưỡi.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Violet (Alter Ego)
Violet can ride anything or rather, she just assimilates it.[32]
Mysterious Heroine X (Assassin)
She can ride pretty much anything but displays amazing performance when steering spaceships, to the point that she can make them warp even if they are not installed with a warp function.[3]
Xích Thố
Able to ride every horse. However, since riding isn't necessary because his current status of unity of horse and rider(?), so at the moment he now exists as Rider.
Ishtar (Đồ bơi) (Rider)
Ishtar, who manages the Heavenly Boat Maanna, possesses a Riding Skill that is on a different level and of a different order from that of humans. Of course, "different order" doesn't mean she is "more skillful or faster" than humans. In any case, she's "amazing in all kinds of ways." She does the Uruku drive without much regard for time and space.[33]
Frankenstein (Đồ bơi) (Saber)
What a surprise, Fran-chan is able to ride in Babbage's Locomotive form. That posture, it's very much just like Today's Dog. Today's Fran.[29]
Altera the San(ta) (Archer)
Chosen as the Heroic Spirit of Christmas, and burning with a quiet determination, Altera greatly improved and altered her Riding Skill. Specifically, she became a sheep master. Seeing the figure that can't help spurring on the sheep called Zerco as if it was a fine horse, one is reminded of the strongest King of the nomadic tribe that galloped through the Western World, the Huns... one is reminded of that... right?[34]
Quetzalcoatl (Rider)
It is possible for her to operate all vehicles and beasts freely. She is a god of dragons, so she can also manage even the Dragon Kinds that falls outside the category of the Riding Skill.
A++ Thánh Martha (Rider)
She is able to ride every beast and every vehicle. Normally the Riding Skill is not supposed to allow one to ride dragons; however, she is an exception.[35]
A+ Có thể cưỡi được mọi phương tiện cho đến các loài Huyễn ThúThần Thú. Tuy nhiên, không áp dụng với Loài Rồng.[4]
Achilles (Rider), Iskandar (Rider), Alexander (Rider), Astolfo (Rider), Brynhildr (Rider), Medusa (Rider), Rama (Saber), Ozymandias (Rider), Ushiwakamaru (Rider), Minamoto no Yorimitsu (Berserker), Minamoto no Yorimitsu (Đồ bơi) (Lancer), Sakamoto Ryoma (Rider)
Marie Antoinette (Rider)
She - who is a heavenly-sent child of the royalty conferred by God - can freely handle all vehicles and beasts, starting from the white horse that symbolizes the French royal family. However, the Loài Rồng cannot be mounted.[36]
A Có thể thoải mái điều khiển mọi loài thú và phương tiện giao thông, ngoại trừ Huyễn ThúThần Thú. Cấp độ này đủ để vào trường phái Rider.[23][6]
Artoria Pendragon (Lancer), Artoria Pendragon (Alter) (Lancer), Attila the Hun (Saber), Bedivere (Saber), Boudica (Rider), Hippolyta (Rider Thật), Medb (Rider), Tamamo-no-Mae (Đồ bơi) (Lancer)
Artoria Pendragon (Zero) (Saber)
Artoria’s Riding was elevated to A Rank while having Emiya Kiritsugu as her Master.[4]
Karna (Lancer)
Hình bóng anh cưỡi chiến xa chạy trên chiến trường được mô tả trong Mahabharata.[6]
Brynhildr (Lancer)
Given from the anecdote that Valkyries rode on horseback. While the fame of her anecdote would have given her the Skill Rank of A+, her Riding has declined due to being summoned as a Lancer. It would become A+ if she was summoned as a Rider.[5]
Artoria Pendragon (Alter) (Rider)
With the Llamrei II, a sleigh carrying gifts, it is possible to deliver gifts even in one day from the order date, something of which she boasts about. By the way, the sleigh is flying in the sky due to the release of Alter's Bộc Phát Ma Lực.[8]
Minamoto no Yorimitsu (Berserker)
She is able to operate all vehicles and beasts freely except for Dragon Kinds. Being able to ride comes from Gozu Tennou, who is a god.
B Nếu là phương tiện giao thông nói chung thì có thể lái được ở mức trên trung bình, nhưng không thể cưỡi các loài Huyễn Tưởng Chủng như Ma ThúThánh Thú.[4][19]
Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider), Chevalier d'Eon (Saber), Christopher Columbus (Rider), Fergus mac Róich (Saber), Gaius Julius Caesar (Saber), Gawain (Saber), Gilles de Rais (Saber), Hector (Lancer), Karna (Launcher), Lancelot (Saber), Mordred (Saber), Nero Claudius Caesar (Bride) (Saber), Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster), Siegfried (Saber), Suzuka Gozen (Saber)
Nero Claudius Caesar (Saber)
Nero's forte is chariots, but she avoids them because they make her butt sore.[37]
Francis Drake (Rider)
Also, if limited to ships, the Riding Skill will improve by one rank.[8]
Thánh George (Rider)
Though classed as a Rider, and noted in his heroic legend to defeat a dragon on horseback, the Servant is not exceptionally skilled in mounted maneuverability. He receives a class bonus in this ability as a Servant, but in life, his apparent expertise in riding would be rightfully attributed to the skill of his trusted steed, Bayard.[6]
Artoria Pendragon (Saber), Arthur Pendragon (Saber)
Since knights are soldiers who are proficient in mounted warfare, Saber’s Rank in Riding is very high. Chariots can be ridden the same way. Motorcycles and automobiles are treated as modern mounts, thus a high rank in Riding is also applicable. However, King Arthur can ultimately only control normal mounts. This is due to his/her Class not being Rider, as well as the fact that he/she was a King in the Age of Man, thus did not have the fortune of having “Legends of Riding Phantasmal Species".[4]
Meltlilith (Alter Ego)
As long as it is an animal that exists in reality, even if it is a wild animal, she can ride it. Usually, knight-type Servants, such as Saber or Rider, would have this Skill but... Why Meltlilith possesses this Skill is something best left to the imagination.[7]
C+ Billy the Kid (Archer)
Only horses can be handled with above average skill.[5]
C Most vehicles and animals can be handled with above average skill. However, cannot ride the likes of Huyễn Tưởng Chủng such as Monstrous Beasts.[38]
Mash Kyrielight (Shielder)
Meltlilith (Đồ bơi) (Lancer)
Ranked down as a Lancer.
Toyotomi Hideyoshi (Saber)
Because he does not have an anecdote of riding anything special or worth mentioning, he receives a low rank in this Skill for a Saber.[38]
Artoria Pendragon (Lily) (Saber)
One can flawlessly ride vehicles and animals that received a proper training and adjustment.[18]
D Bartholomew Roberts (Rider)
E Okita Souji (Saber)
There is no anecdote that she was active in riding a horse. "But the Shinsengumi are actually active in riding horses." She says silently while refusing to listen to the truth. As a degree of apology, she is compensated with this Skill only due to her class container.[8][39]
Artoria Pendragon (Alter) (Saber)
The Riding Skill is lost.[4]
Edward Teach (Rider)
The Riding Skill has been lost due to his 'Người Đi Biển Bão Tố' Skill.[19]
Anne Bonny và Mary Read (Rider)
The Riding Skill has been lost due to their 'Vượt Biển' Skill.[40]
Sakata Kintoki (Rider)
In exchange for Buddha's providence which makes Kintoki inseparable from his cherished mount upon being summoned as a Rider he no longer has a need for this Skill.

As a matter of fact, his Riding Skill has been sealed.[41]

Hành Động Độc Lập

Hành Động Độc Lập (単独行動, Tandoku Kōdō?, Independent Action) là khả năng tự lập tạm thời cho dù từ chối việc cung cấp Ma Lực từ Master. Ở những thứ hạng cao hơn, nó còn có thể giúp duy trì trong một khoảng thời gian dài trong thế giới này mà không cần thiết lập khế ước. Khả năng này vừa hữu ích vừa phiền toái, tùy vào định hướng của Servant và thứ hạng Hành Động Độc Lập. Việc hành động một cách tự chủ đối với nguồn cung cấp của Master sẽ giúp Master có thể tập trung ma lực để tiến hành các đại ma thuật, hoặc Servant vẫn sẽ ổn ngay cả trong trường hợp họ không thể cung cấp ma lực do bị thương. Nhược điểm là họ khó có thể kiểm soát và giữ được Servant ở bên cạnh, khiến cho cách duy nhất để ra lệnh là sử dụng Lệnh Chú.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Orion
Gilgamesh (Extra CCC) (No Class)
The Servant can operate without a Master. However, to use Noble Phantasms of great magical energy consumption, backup from the Master is necessary.[7]
Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider)
The employer to be taken care of is still around, but that is a separate matter. The servicing spirit of a maid should be free... something spontaneous, and not something to be forced into by someone else; such is the conviction that let Alter gain this fearsome Independent Action Skill. Because of this Skill, her normal parameters are just slightly lower than usual.[42]
Sieg (Caster)
Một dạng phân nhánh của Servant nhập thể. Dù cần đến ma lực khi tiến hành hoạt động chiến đấu, nhưng ngoài ra thì tất cả những gì còn lại đều tồn tại không khác gì người bình thường. Vốn dĩ, cả tuổi tác cũng được cho là gần như tương đương với con người...
Meltlilith (Đồ bơi) (Lancer)
No information available.
A+ The Servant can operate without a Master. With a Rank of A+ that exceeds even A, the support of a Master is unnecessary even while unleashing a large amount of Ma Lực. It is an ability that bends the rules and allows for the continued materialization of Servants even after the conclusion of a Holy Grail War.
Gilgamesh (FSN) (Archer)
Gilgamesh gained this level of Independent Action by being showered with the contents of the Holy Grail, resulting in him being completely incarnated and granting him the ability to remain materialized after a Holy Grail War. He would continue to survive as an existence with a physical body.[4]
Euryale (Archer)
Euryale has a high ranked Independent Action Skill; the goddess is essentially free.[19]
Orion (Archer)
Despite the ability to act independently, Orion cannot do any action without Artemis.[8]
James Moriarty (Archer)
No information available
A Có thể hành động ngay cả khi không có Master. Tuy nhiên, trong trường hợp cần đến một lượng ma lực to lớn như khi sử dụng Bảo Khí thì vẫn phải có Master hỗ trợ. Ở hạng A, Servant có thể lưu lại thế giới khoảng một tuần mà không có Master.[4][7]
Anne Bonny và Mary Read (Đồ bơi) (Archer), Arjuna (Archer), Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer), Atalanta (Archer), Atalanta (Alter) (Berserker), Billy the Kid (Archer), Chiron (Archer), David (Archer), EMIYA (Alter) (Archer), Gilgamesh (Zero) (Archer), Ko-Gil (Archer), Hassan Tĩnh Mịch (Assassin), Ishtar (Archer), Ishtar (Đồ bơi) (Rider), Meltlilith (Alter Ego), Robin Hood (Archer), Tomoe Gozen (Archer)
EMIYA (Assassin)
He was accustomed to a life of conducting like a person who was always alone, so he was given this Skill.[5]
Ryougi Shiki (Assassin)
"Maybe it doesn't matter if I have a Master, or something. Independent Action is enough to make you think of these things in such a manner. However, whether or not I have enough magical energy, I disappear when it gets lonely, so a Master is essential Mikiya-kun!"

[5]

Meltlilith (Alter Ego)
An Alter Ego which exists as "another aspect of an existence" can act alone even without a Master. Meltlilith is more geared towards Independent Action, but this seems to be due to her heart which finds "an étoile (star) shining on the stage all by herself" beautiful.
B Có thể hiện diện trên thế giới hai ngày dù đã mất Master. Tuy nhiên để đạt được thời gian đó thì cần phải giữ gìn ma lực ở mức tối đa và tránh giao chiến cũng như sử dụng Bảo Khí.[4]
Astolfo (Rider), Nikola Tesla (Archer), Tawara Touta (Archer), Tristan (Archer)
Oda Nobunaga (Archer)
"Seriously, it's a talent for reconnaissance soldiers!"

[8]

EMIYA (Archer)
In addition, even if EMIYA’s spiritual core sustains lethal damage, he can still survive for a short period.[4]
King Hassan (Assassin)
This swordsman, who attained a faith pure to the extent of shaving off his meat and scraping out his internal organs, is capable of acting at his own discretion by pure will alone.[43]
C It is possible for a Servant to stay in the world for one day without a Master.[4]
Arash (Archer), Chloe von Einzbern (Archer), Helena Blavatsky (Đồ bơi) (Archer), Passionlip (Alter Ego)
Alcides (Archer Thật/Avenger)
Alcides' original Rank in this Skill was A, but it was lowered in compensation of obtaining an Kẻ Phục Thù Class Skill due to the Biến Dị Skill.[44]
Medusa (Rider)
Since Medusa can also obtain mana by drinking blood, she can prey on humans as the situation demands and extend this duration.[4]
Không tên (Extra) (Archer)
By becoming Nameless, Strength and Luck has improved somewhat.[7]
Space Ishtar
S Ishtar, who was born as a goddess, raised as a human being, and awakened as a Servant, doesn't consume magical energy from the World without contracting with a Master
E- Materialization is only possible for 30 turns.[23]
Soldiers of Ionioi Hetairoi, Shinsengumi Troops of the Cờ Đội Chữ Thành

Hành Động Độc Lập (nổi tiếng)

Hành Động Độc Lập (nổi tiếng) (単独行動 (セレブ), Tandoku Kōdō (Serebu)?, Independent Action (Celeb))

Hạng Người sở hữu
EX Jeanne d'Arc (Đồ bơi) (Archer)
No information available

Hành Động Độc Lập (tự hành động)

Hành Động Độc Lập (tự hành động) (単独行動(自己中), Tandoku Kōdō (Jiko chū)?, Independent Action (Self-Centered))

Hạng Người sở hữu
A Sei Shōnagon
No information available

Hiện Thân Độc Lập

Hiện Thân Độc Lập (単独顕現, Tandoku Kengen?, Independent Manifestation) là một Kỹ Năng đặc biệt cho phép hiện thân trong thực tại mà không cần hỗ trợ, không tiêu thụ năng lượng và cũng không cần phải được triệu hồi do một Master; một Kỹ Năng mà có thể coi là phiên bản cường hóa hiệu quả của Hành Động Độc Lập. Do người sở hữu được cho phép tồn tại (存在が確定している, sonzai ga kakutei-shiteiru?, lit. "sự tồn tại được công nhận"), khả năng kháng cự sự cưỡng chế tử vong tức thời (即死系攻撃, kokushi-kei kougeki?) và các đòn tấn công bị ảnh hưởng bởi thao túng thời gian (時間操作, jikan sousa?). Kỹ Năng này thường chỉ nằm trong trường phái Beast, ngoài ra còn được các Anh Linh có khả năng làm Grand Servant thể hiện.[45][46][47]

Hạng Người sở hữu
A Merlin (Caster)
A Skill that permits unsupported manifestation into reality. Originally, Merlin should not be summonable in the capacity of a Heroic Spirit; for, irrelevant of the future that comes to pass, his death shall not occur. Ergo, to serve a Master in the capacity of a Servant is in essence a fulfillment of his personal desires. To put it in other words, he acts as a Servant merely as a part of his hobby. For the purpose of making his fantasies as reality, he has by personal effort obtained this Skill, even though it would be normally restricted to a certain unique Class -- making use of it to the end of pretending to be summoned as a Servant.[48]
Goetia (Beast)
A special skill. A superior version of Hành Động Độc Lập|.

Furthermore, due to the existence fixation it also possesses the effect of resistance towards attack by means of instant death and time manipulation. Those with the Skill do not receive influence from the Incineration of Nhân Lý by means of Singularities, or from the Compilation of Human Order by means of *****, manifesting as long the requirement is fulfilled.

B Tiamat (Beast)
A Class Skill that lends the capacity to manifest independently within the temporal reality. Within seven days of manifestation, the Indian Ocean is smothered black; and Tiamat incessantly spawns Demonic Beasts to the end of devouring humanity. However, as the body of the 2nd Beast is the ocean itself, it cannot make landfall. Therefore, the role of annihilating humanity is delegated to her children.

At Rank B, this Skill is a declaration of the holder’s presence across all of space-time, and thereby grants immunity against existential threats by way of time paradox or the instantaneous imposition of death.[45]

Heaven's Hole
If there is a voice pleading for salvation somewhere in the world, she can appear there.

Naturally, the method with which she saves the owner of the voice depends on the Beast.[49]

C Ryougi Shiki (Saber)
Renders resistance against the instantaneous imposition of death and attacks effected by time manipulation.[46][47]
E Sessyoin Kiara
Self-sealed due to being changed to an Alter Ego. It is like something weighing herself down. Nonetheless, she possesses "instant death resistance" and "charm resistance".[50]

High-Servant

High-Servant (ハイ・サーヴァント, Hai-Sāvanto?) is a Skill that denotes one being a High-Servant, artificial Servants produced and composed from multiple mythological essences.[51][52]

Hạng Người sở hữu
A Meltlilith
She possesses components of Artemis, Lotan and Saraswati.[51]
Passionlip
She possesses components of Parvati, Brynhildr and Durga.[52]
Unknown Kazuradrop
She possesses components of some unknown goddesses.
Violet
She possesses components of Medusa, Apsara and Melusine.
Kingprotea
She possesses components of some Earth Mother Goddesses.
Sessyoin Kiara
She possesses fragments of Beast III/R's Power.

Hóa Thân Phẫn Nộ

Hóa Thân Phẫn Nộ (憤怒の化身, Fundo no Keshin?, Personification of Rage)

Hạng Người sở hữu
EX Ashwatthama
He whose half body houses Shiva, once his rage burns will never stop until he defeats his enemy.

Homunculus

Homunculus (ホムンクルス, Homunkurusu?)

Hạng Người sở hữu
C+ Sieg (Caster)
Một Homunculus được sản xuất bằng cách chỉnh sửa kĩ thuật của nhà Einzbern. Dù là ngẫu nhiên, nhưng cậu được sinh ra với cá tính và trình độ ma thuật ưu việt.

Hung Hóa

Hung Hóa (凶化, Kyōka?, Misfortune Enhancement)

Hạng Người sở hữu
A+ Hạng Vũ
No information available

Inn Creation

Inn Creation (インクリエーション, Inkuriēshon?)

Hạng Người sở hữu
B Benienma
No information available

Kẻ Phục Thù

Kẻ Phục Thù (復讐者, Fukushū-sha?, Avenger) is a Class Skill of the Avenger class, representing the state of an Avenger as one that gathers people's hatreds and grudges onto oneself. It is easier for one to accumulate loathing and resentment. When receiving damage, mana generation is increased.[53]

Hạng Người sở hữu
EX Space Ishtar

Once a great goddess whose anger caused sadness and suffering praised by the devil. "I can't make excuses when I look back."

This goddess who admits herself as evil while standing the side of justice (order) is somewhat disqualified as an Avenger.

In the Old Testament, this goddess was called “Astarte”, and it was a collective name for the fertility goddess and the Gentile goddesses, but this name, which was born from the Old Testament, was later regarded as the devil (Astarot) in Western Europe.

A Edmond Dantès
Negative emotions towards him immediately turn into his strength.[53]
Angra Mainyu
Hessian Lobo
Come what may, still humans shall be annihilated.[12]
Alcides
No information available
B Jeanne d'Arc (Alter)
After the result of the Orleans Singularity correction, her resentment has become a little lighter.[16]
Gorgon
No information available
C Antonio Salieri
No information available

Kháng Ma Lực

Kháng Ma Lực (対魔力, Tai-Maryoku?, Magic Resistance) đem lại sự bảo vệ chống lại các hiệu ứng ma thuật. Khác với hiệu quả của Chống Ma Lực là chỉ đánh bật Ma Lực, năng lực này sẽ xóa bỏ hoàn toàn các ma thuật.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Jeanne d'Arc (Ruler), Jeanne d'Arc (Alter) (Ruler)
Cộng với kỹ năng Kháng Ma Lực của trường phái Saber, Jeanne còn phát huy khả năng chống chọi ma lực cao nhờ lòng mộ đạo không lay chuyển của mình. Tuy nhiên, vì nó chỉ đánh chệch (tránh né) ma thuật, nên trong trường hợp đòn công kích ma thuật phạm vi rộng, sẽ chỉ có mình Jeanne được cứu. Nó không đối phó được với các Bí Tích của Giáo Hội.[6]
Thánh Martha (Đồ bơi) (Ruler)
Demonstrates high Magic Resistance due to her unwavering piety. However, since it is just averting (evading) the magecraft, fundamentally only Martha will be saved against a wide-range magic attack.[54]
Karl der Große (Ruler)
No information available
A+ Jeanne d'Arc (Alter) (Lily) (Lancer)
Due to becoming Alter Santa Lily, the "Magic Resistance" Skill that she lost as an Avenger is restored.[55]
Diarmuid Ua Duibhne (Saber)
No information available
A Cancel spells of A-Rank or below, no matter what High-Thaumaturgy it is. In practice, the Servant is untouchable to modern magi, so it would not be an exaggeration to title the Servant a Magus Killer.[4]
Alcides (Archer Thật), Black Irisviel (Avenger), David (Archer), Euryale (Archer), Ishtar (Archer), Jaguar Man (Lancer), Mash Kyrielight (Shielder), Miyamoto Musashi (Saber), Quetzalcoatl (Rider), Ryougi Shiki (Saber), Thánh Martha (Rider), Scáthach (Lancer), Stheno (Assassin), Suzuka Gozen (Saber), Toyotomi Hideyoshi (Saber) (Maximum Rank)
Artoria Pendragon (Saber), Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer), Arthur Pendragon (Saber)
As her Pendragon name shows, King Arthur is the holder of the Element of the Red Dragon, charged with the task of protecting the kingdom. He/she carries the very magical power of the Loài Rồng. This humongous magical power is also the source of King Arthur’s Magic Resistance. Due to the characteristics of a Dragon, King Arthur has much trouble with existences such as Siegfried, who is associated with tales of Dragon extermination. If he/she is targeted by Dragon-slaying Sorceries, it is possible that Magic Resistance will not function to its fullest extent.[4]
Elizabeth Báthory (Berserker), Elizabeth Báthory (FGO) (Lancer), Elizabeth Báthory (Brave) (Saber)
In the case of Elizabeth Báthory, this ability exists as a hidden Skill that the Servant herself is not really aware of - active due to the actual presence of draconian blood in her ancestry, rather than as a phenomenon generated by 'Quái Thú Vô Tội' as it was believed. Its source is the Bathory family's coat of arms. That family's coat of arms was a shield-shape based on the red fang, symbolizing the dragon's bravery, strength, and cruelty in never leaving an enemy alive.[56]
Rama (Saber)
By the teachings he received from a sacred sage, all magic was repelled from Rama, earning him this rank of Magic Resistance.[5]
Thánh George (Rider)
In this Servant's era of origin - when magecraft still retained its ancient strength - countless wielders of the arcane arts attempted to bring him down with their spells, but he managed to emerge unscathed.[6]
Amakusa Shirou Tokisada (Ruler)
Nắm giữ khả năng Kháng Ma Lực ở cấp độ Saber, nhưng không đối phó được với các Bí Tích của Giáo Hội.[10]
Astolfo (Rider)
Nhờ Bảo Khí Casseur de Logistille nên cấp độ Kháng Ma Lực của Astolfo được nâng lên rất nhiều, còn thông thường nó ở vào hạng D.[10]
B+ Medusa (Child) (Lancer)
Invalidates magic with three verses or less.

Receives mostly no damage even against High-Thaumaturgy or Greater Rituals. Depending on the situation, even High-Thaumaturgy would be completely invalidated.[57]

Tần Thủy Hoàng
No information available
B Vô hiệu hóa những lời phép phát động ma thuật có từ ba nhịp trở xuống. Thậm chí khó có thể bị tổn thương bởi Đại Ma Thuật, Chú Pháp Nghi Lễ, vân vân...[4]
Artoria Pendragon (Lancer), Artoria Pendragon (Alter) (Lancer), Attila Rợ Hung (Saber), Bedivere (Saber), Brynhildr (Lancer), Chiron (Archer), Diarmuid au Duibhne (Lancer), Fergus mac Róich (Saber), Fionn mac Cumhaill (Lancer), Gawain (Saber), Hector (Lancer), Illyasviel von Einzbern (Caster), King Hassan (Assassin), Lancelot (Saber), Medb (Rider), Meltlilith (Alter Ego), Mordred (Saber), Mordred (Đồ bơi) (Rider), Oda Nobunaga (Archer), Ozymandias (Rider), Romulus (Lancer), Tristan (Archer), Vlad III (Lancer)
Artoria Pendragon (Alter) (Saber), Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider)
... Because she was stained with a dark attribute alignment, her Magic Resistance has decreased by a rank.[19]
Artoria Pendragon (Lily) (Saber)
No matter what kind of High-Thaumaturgy, magecraft of B Rank or below are negated. Maybe because the heart of the dragon has not yet awaken, but this Artoria's Magic Resistance is one rank below the grown Artoria.[18]
Medusa (Rider), Medusa (Child) (Lancer)
Originally a Greek goddess that turned into a monster, she possesses extremely high Magic Resistance.[4]
C+ Musashibou Benkei (Lancer)
Cancel spells with a chant below two verses. Cannot defend against magecraft on the level of High-Thaumaturgy and Greater Rituals. He has a remarkable resistance to Japanese-related Chú Thuật.[19]
C Vô hiệu hóa các ma thuật với lời phép có từ hai nhịp trở xuống. Không thể ngăn chặn những ma thuật quy mô lớn như Đại Ma ThuậtChú Pháp Nghi Lễ.[4]
Achilles (Rider), Arash (Archer), Arjuna (Archer), Chevalier d'Eon (Saber), Chloe von Einzbern (Archer), Cú Chulainn (Lancer), Cú Chulainn (Extra) (Lancer), Cú Chulainn (Proto) (Lancer), Gaius Julius Caesar (Saber), Gilgamesh (Extra CCC) (No Class), Helena Blavatsky (Đồ bơi) (Archer), Hippolyta (Rider Thật), Leonidas (Lancer), Minamoto no Yorimitsu (Đồ bơi) (Lancer), Nikola Tesla (Archer), Passionlip (Alter Ego), Sakamoto Ryoma (Rider), Tawara Touta (Archer), Ushiwakamaru (Rider), Yagyu Munenori (Saber), Vlad III (Lancer)
Karna (Lancer, Launcher)
Tuy nhiên, khi nhận thêm hiệu quả của Bảo Khí hoàng kim chiến giáp, thì kỹ năng này là không có giới hạn.[6]
Nero Claudius Caesar (Saber), Nero Claudius Caesar (Bride) (Saber)
As Nero herself has a negligible resistance to magic, the effectiveness of this Skill is pathetically low, even by the normal standards of the Saber class.[58]
Gilgamesh (Zero) (Archer)
Gilgamesh’s Magic Resistance was elevated to C Rank with Tohsaka Tokiomi as his Master.[4]
Toyotomi Hideyoshi (Saber) (Minimum Rank)
Immediately after being summoned, he has a low Magic Resistance for a Saber, but the Skill improves over a number of days since the day of his summoning.[38]
Marie Antoinette (Rider)
If it's simple magecraft, she can nullify it.[59]
Altera the San(ta) (Archer)
Since she is unable to refuse when receiving a complaint of "It's different from the present I wanted" due to her gentle nature, her magical resistance has been lowered compared to her time as a Saber.[34]
D+ Hozoin Inshun (Lancer)
No information available
D Vô hiệu hóa các ma thuật thực hiện bằng một công đoạn (Single Action). Kháng ma lực ở mức độ một lá bùa tránh ma lực.[4]
Iskandar (Rider), Alexander (Rider), Anne Bonny và Mary Read (Rider), Anne Bonny và Mary Read (Đồ bơi) (Archer), Astolfo (Rider, cấp độ bẩm sinh), Atalanta (Archer), Boudica (Rider), Christopher Columbus (Rider), Francis Drake (Rider), James Moriarty (Archer), Lý Thư Văn (trẻ) (Lancer), Lý Thư Văn (già) (Lancer), Minamoto no Yorimitsu (Berserker), Orion (Archer), Robin Hood (Archer)
EMIYA (Archer), Không Tên (Extra) (Archer), EMIYA (Alter) (Archer)
Although EMIYA was a magus during his life and possesses unusual Projection sorcery, his affinity with sorcery is much worse compared to Heroic Spirits of ancient times who saw sorceries and True Magics as commonplace. The level of Magic Resistance is a result of this.[4]
Ereshkigal (Lancer)
Nullifies any magecraft less than D in rank. Drenched in the gloom of the underworld, death has become an everyday occurrence, considerably lowering her resistance to magic.[60]
E Ko-Gil (Archer)
Cancels low ranking spells.[5]
Cannot cancel spells, but magic damage is reduced somewhat.[4]
Edward Teach (Rider)
Lancelot (Berserker)
Possesses an amulet ring that rejects magical energy with a Magic Resistance value of D Rank, but it is ranked down due to Cuồng Hóa.[23]
Gilgamesh (FSN) (Archer)
Since Gilgamesh did not have any abilities that can resist magecraft, his Magic Resistance remains at the minimum level of E. Although his Magic Resistance is low, Gilgamesh is able to neutralize most sorceries due to having many items that defend against sorcery, such as his golden armour.[4]
Okita Souji (Saber)
"There is actually magical energy, among other things of that sort, at the end of the Bakumatsu!" Because she is a Heroic Spirit from an age where Mystery was very thin, one can hardly expect any Magic Resistance from her. As a degree of apology, she is compensated with this Skill only due to her class container. In the first place, was there any magecraft used at the end of the Bakumatsu? It seems like there was some used for Feng Shui.[39][8]
Frankenstein (Đồ bơi) (Saber)
Because she's so sluggish, there is hardly any resistance.[29]
Siegfried (Saber)
Kỹ năng Kháng Ma Lực của anh bị mất để bù lại việc có được 'Ác Long Huyết Giáp'.[10]
Enkidu (Lancer)
Because of the Skill 'Thay Đổi Dung Mạo', his Magic Resistance rank fluctuates accordingly.[61]
Billy the Kid (Archer)
Because he is a modern Heroic Spirit, he has no resistance to magic.[5]

Kháng Ma Lực (J)

Kháng Ma Lực (J) (対魔力(J), Tai-Maryoku (J)?, Magic Resistance (J))

Hạng Người sở hữu
C Okita J Souji
No information available

Khắc Anh Hùng

Khắc Anh Hùng (対英雄, Tai-Eiyū?, Counter Hero) reduces the parameters of the statistics of heroes that the Servant faces in combat. It is featured as a Class Skill of the Saver Class.[7]

Hạng Người sở hữu
A Scheherazade (Caster)
Her Skill is limited to being “Counter King”. Therefore, it gains A Rank. In her case, it especially becomes something that demonstrates the “power of survival towards an existence that has taken the title of King”, grasping the king’s mood, character, abilities, doctrine, physical condition and so forth to make use of all of her wiles. Even with how capricious a king can be, she would be able to conduct herself in a manner to at least not be killed.[62]
B Buddha (Saver)
At Rank B, it reduces all of the opponent’s parameters by two ranks. It’s weaker against anti-heroes, reducing their parameters by one rank.[7]

Khế Ước Với Yêu Tinh

Khế Ước Với Yêu Tinh (妖精契約, Yōsei Keiyaku?, Contract with Samovilas)

Hạng Người sở hữu
A Anastasia Nikolaevna Romanova
No information available

Logos Eater

Logos Eater (ロゴスイーター, Rogosuītā?) is a special characteristic of the Pleasure Heaven. A special Skill derived from Ten Thousand Colored Stagnation.[63]

Hạng Người sở hữu
EX Heaven's Hole
Provides a damage buff against any intelligent being with intelligence (pleasure), regardless of scale or structure.[63]
C Sessyoin Kiara
As an Alter Ego, this Skill receives a drastic rank down. This special characteristic of her's drops to C Rank. Basically equal to only sexual foreplay.[63]

Lời Nguyền Bọ Cạp

Lời Nguyền Bọ Cạp (天蠍の呪い, Curse of Scorpio?)

Hạng Người sở hữu
D Orion
One of Orion’s numerous causes of death. He dislikes scorpions so much that is said that the constellation Orion withdraws when the scorpion comes.

Mở Rộng Linh Cơ

Mở Rộng Linh Cơ (霊基拡張, Reiki Kakuchō?, Saint Graph Expansion) is a Skill falsely similar to Biến Hóa.[27]

Hạng Người sở hữu
B Meltryllis
Meltlilith's essence is water, and if she felt like it, she could behave like a fluid.

The mythological essences who became her foundation... the god of rivers and civilization, Saraswati; the great tidal wave swallowing cities, Leviathan; these two grant her a perfectly slipstream-like constitution.[64]

D Paul Bunyan
A Skill that enlarges and strengthens her own Saint Graph while keeping her form the same. It includes not only scale up but also scale down.

Bunyan’s size changes depending on the environment. Within a room with ceilings, she would settle on a size where her head would touch the ceiling as she stooped, but even during movement in which the environment is not constant, her size would change to a compliant size to the place unnoticed. Even if one were to intently look, it would be like looking at trompe l'oeil, the situation changing before one notices. Perhaps it is due to that’s how things are in the literature source, but it seems like observation of her size changes circumstances is impossible.

This is a digression, but she knows that through the folkloristic world she is treated as a fake lore, and she really minds a lot about it. This Skill rank being low is also considered to be one of the reason she has no self-confidence if she isn’t worthy of being Heroic Spirit. Carelessly touching the subject would make her show a troubled smile with a sad face. Please don’t. Also, she completely does not understand the reason of why she is summoned as a woman.[27]

Nega-Desire

Nega-Desire (ネガ・デザイア, Nega Dezaia?) is the ultimate and definitive infatuation skill that the Beast that embodies carnal desire has. No matter what being, those with desire will be literally corrupted to the limits of their love

Hạng Người sở hữu
A Kama/Mara
If all the desires and passions existing in the Universe could be taken and granted with infinite love, that would be the same as dispelling the concept of desire from the Universe.

Nega-Saver

Nega-Saver (ネガ・セイヴァー, Nega Seivuā?) is the result of a Beast that decided to save only a world of its own, despite having the potential to be a Saver.[63] Obtains benefits compared to a regular Rank B Independent Action.[49]

Hạng Người sở hữu
A Sessyoin Kiara
Completely negates all Skills of the Saver and Ruler classes, increases the chance of charm to all targets with a MGI statistic Rank A or below by 300%, and increases all buff effectiveness done by Kiara by 200%.[63]

Nghị Quyết Thần Minh

Nghị Quyết Thần Minh (神明議決, Shinmei Giketsu?, God's Resolution) là một Kỹ Năng Trường Phái của Ruler và là đặc quyền chủ trì của Ruler đối với Cuộc Chiến Chén Thánh. Mỗi Ruler thường được ban 2 Lệnh Chú đối với từng Servant tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.[10]

Hạng Người sở hữu
A Jeanne d'Arc
Có thể sử dụng hai Lệnh Chú với tất cả các Servant tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh. Không thể chuyển đổi sử dụng Lệnh Chú dùng cho Servant khác được.[10]
B Karl der Große
C Amakusa Shirou Tokisada (Fate/Grand Order)
Amakusa Shirou Tokisada (Fate/Apocrypha)
Vì anh không phải là người tham gia Đại Chiến Chén Thánh, nên kỹ năng này bị mất.[10]

Nghị Quyết Thần Minh (giả)

Nghị Quyết Thần Minh (giả) (神明議決(偽), Shinmei Giketsu (Nise)?, God's Resolution (False))

Hạng Người sở hữu
C++ Amakusa Shirou Tokisada
Fate/Grand Order

Upgrade from God's Resolution.

Nhất Thừa Pháp

Nhất Thừa Pháp (一乗の法, Ichi Jō no Hō?, Law of One Path)

Hạng Người sở hữu
B Sei Shōnagon
No information available

Quyền Năng Quái Thú

Quyền Năng Quái Thú (獣の権能, Jū no Ken'nō?, Authority of the Beast) is an Anti-Humanity (対人類, Tai-Jinrui?) Skill used as the Class Skill of the Beast class.[45]

Hạng Người sở hữu
A Tiamat
Tiamat gains a damage boost against Heroic Spirits, Thần Linh, and all things born of "the Mother's Womb." All Ma Thú she gives birth to inherit this Skill.[45]
Heaven's Hole
Possesses a high understanding of lifeforms who discovered the meaning of reproductive acts, or more broadly speaking, the "continuation of the species".

Enables the understanding of the purpose and the meaning regardless of the difference of the form of knowledge.

...You could call it a special attack against religion and ideology.[49]

Kama/Mara
Assassin Kama doesn’t possess this skill. …… Or alternatively, she hides it in her other face as Mara.
D Sessyoin Kiara
When she is changed to an Alter Ego, it drops down to Rank D.[63]

Sinh Mệnh Ngoài Lãnh Giới

Sinh Mệnh Ngoài Lãnh Giới (領域外の生命, Ryōiki-gai no Seimei?, Existence Outside the Domain)

Hạng Người sở hữu
EX Abigail Williams, Katsushika Hokusai, Dương Quý Phi
No information available
B BB (Đồ bơi)
No information available
D Mysterious Heroine XX
No information available

Sự Chúc Phúc Của Thần Biển

Blessings from Poseidon (海神の祝福, ?)

Hạng Người sở hữu
B Orion
The child of Poseidon. A subspecies skill of Divinity. Besides being able to run on the sea,

he can eternally move inside the sea. Moreover, he can freely call rain, and Orion mainly made a heavy use of the situation of “it’s like the incessantly falling rain bathes a usually cheerful man that is crying” to captivate women. (It’s a pattern that it didn’t work really well)

Tạo Dựng Trận Địa

Tạo Dựng Trận Địa (陣地作成, Jinchi Sakusei?, Territory Creation) là một Kỹ Năng của trường phái Caster. Đây là Kỹ Năng dựng lên những trận địa có lợi cho bản thân với tư cách một pháp sư, chẳng hạn như với mục đích thu thập ma lực.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Semiramis (Assassin)
Bằng cách thu thập những vật liệu cụ thể, cô có thể tạo thành một 'Vườn Treo' vượt trội hơn so với Thần Điện.[10]
Sherlock Holmes (Ruler)
Rather than creating territories such as a magus workshop like normal Casters do, Holmes is continuously expanding a great library of memory inside his brain. Using that, all manner of knowledge checks gain bonuses.[65]
Black Irisviel (Avenger), Sherlock Holmes (Ruler)
No information available
EX (D) Thomas Edison (Caster)
Creates the Laboratory of the great Edison, King of Inventors. Those who work under Edison as a Servant are forced to work non-stop 24 hours a day.[66]
A++ Scheherazade (Caster)
No information available
A+ Huyền Trang (Caster)
Strictly speaking, because the orientation of her school of magecraft is different, the position created by Xuanzang Sanzang is not designated as a "Workshop". Also, it excels in timeliness in regards to its creation, so the practicability of creating a position immediately = a powerful Bounded Field.[67]
Osakabehime (Assassin)
No information available
Ereshkigal (Lancer)
No information available
Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster)
This time, she got it on an extraordinary rank due to the stories of making the theater and her good administration of the Colosseum.[68]
A Gilgamesh (Caster), Helena Blavatsky (Caster), Leonardo da Vinci (Caster), Marie Antoinette (Đồ bơi) (Caster), Nitocris (Caster), Paracelsus (Caster), Tamamo-no-Mae (Đồ bơi) (Lancer)
Creation of a Temple, which is superior to a Workshop, becomes possible.[4]
Medea (Caster)
A witch from the Thời Đại Thần Thánh, she can create a Temple, which is superior to a Workshop.[19]
Solomon (Caster)
Having built the Temple of Israel, he is regarded as the greatest authority in regards to Territory Creation.[69]
Goetia (Beast)
That ability of his that had created the Temple of Jerusalem is of the highest peak of Territory Creation.
Gia Cát Lượng (Caster)
Creation of the Stone Sentinel Maze, which is superior to a Workshop, becomes possible.[19]
Nursery Rhyme (Caster)
"The smallest door, the maddest tea party,

The checkered board in the rainbow meadow, the riddles of the chatty twins,
But my favorite of all can only be this one,
The invitation to the nameless forest,
where all can be forgotten!"[7]

Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer)
This Skill is also Bộc Phát Ma Lực (nước).
A dream-like effect by means of the protection of the fairy, which boosts the morale of companions, raises Luck, raises accuracy rate, clears irritation and, on top of that, makes them refreshed. A cheat Skill in regards to survival games. By displaying this Skill, Artoria will become the champion of the world tournament of water blitz, but that is another story.[70]
B Có khả năng tạo thành một Xưởng Phép.[23]
Gilles de Rais (Caster), François Prelati (Caster), Irisviel von Einzbern (Caster)
Avicebron (Caster)
Có khả năng tạo thành một Xưởng Phép chuyên biệt về sản xuất golem.[10]
Medea (Lily) (Caster)
As a treatment magus, creation of a Hospital becomes possible.[8]
Cú Chulainn (Caster)
He can create a territory that simulates Scáthach's gate Noble Phantasm, although that is a secret, even to Scáthach. That is because if his childish mentor ever found out, she would have assaulted him while shouting "You copier—!" Therefore, he refrains from using it.[36][19]
Geronimo (Caster)
Instead of a closed workshop, he creates an impromptu camp, making good use of the geography to his advantage. Grants a bonus to everyone's combat abilities.[5]
Wolfgang Amadeus Mozart (Caster)
In the case of Mozart, the territory will have a form of a Performance Venue.[19]
Elizabeth Báthory (Lancer)
Constructs the Prison Castle Čachtice and confines girls therein for the exploitation of blood. According to the record, the lady of this castle would capture five virgins a day, execute three of them to bathe in their blood, and treat one as a pet so as to relish in killing her later. The final one remaining was given the right to challenge her fate, the possibilities including: "Stay and be killed", "Be betrayed by the people I planned my escape with and be killed", "Be captured by the castle guards and be killed", "Fall from the castle and die by accident", and "Barely escape with my life and bring the demon to justice". The chances of achieving the fate where one "escapes successfully" is 1/1000. While originally an ability of the Caster class, she acquired this as a special exception due to her life history.[71][19]
Elizabeth Báthory (Caster)
She obtained the power of a Holy Grail, particularly the power to forcibly redesign the Prison Castle Čachtice into a Pleasure Castle, a feat worthy of praise.[72]
C+ Mephistopheles (Caster)
Although smaller in scale compared to a Workshop, he is able to create an extremely efficient Laboratory.[19]
C Tamamo-no-Mae (Caster)
Because it seems that her personality is not suited for it, Tamamo-no-Mae has difficulty in even manufacturing a Workshop.[7]
William Shakespeare (Caster)
Thứ ông tạo ra không phải Xưởng Phép, mà là một "thư phòng" để sáng tác truyện.[10]
Merlin (Caster), Elizabeth Báthory (Brave) (Saber)
Since he tends to gets tired of it, usually he just tosses it away halfway.[73]
Elizabeth Báthory (Brave) (Saber)
This time it's the specialization of the ability to create campsite. A hero adventures on the field all week. The skill to swiftly establish a tent is the true mark of a leader.[74]
Nữ hoàng xứ Sheba (Caster)
No information available
D Hans Christian Andersen (Caster)
In the case of Andersen, it was not intended to intercept incoming enemies, but rather, it is a type of territory that will bewilder even his own Master's eyes, not to mention his enemies too. He makes a Study in a place that no one will find and provides support, no, the movements of his writing brush, from there. A certain Master who had lost her patience for the first time in her life in regards to this Servant's extensive support, no, negligence, made a small box, confined Andersen in it and urged him to continue writing.[19]

Tạo Thành Dụng Phẩm

Tạo Thành Dụng Phẩm (道具作成, Dōgu Sakusei?, Item Construction) là một Kỹ Năng của trường phái Caster. Đây là Kỹ Năng tạo ra những dụng cụ nhiễm ma lực, từ công cụ chiến tranh cho đến các vật phẩm để sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, kỹ năng này đòi hỏi thời gian để thu thập các thành phần và chế tạo các vật phẩm.[1]

Hạng Người sở hữu
EX Paracelsus (Caster)
He has numerous anecdotes as a legendary alchemist who manufactures magical items, acquiring this Skill at EX Rank as a result. With this level one can create a variety of tools, objects and so, like a powerful mana cumulate crystal such as the 'Hòn Đá Triết Gia', artificial spirits that correspond to the five elements called Nguyên Tố, robots endowed with multiple-body-synchronous-thinking ability (homunculi), etc. Mass production of jewels used for Ma Thuật Bảo Thạch can also be done by using a leyline connected to his territory.[75][5]
Asclepius (Caster)
He’s only able to make tools related to medicine, but they’re all of top quality performance.
EX (D) Thomas Edison (Caster)
Edison is famous for the invention of many items that are still used and remains to this day. Some say he only improved on the inventions of others, but his achievements still remain undeniable. As a Servant, Edison can upgrade the weapons and Noble Phantasms of other Servants. The success rate rises the lower the Divine Thần Bí level of the target is. However, Noble Phantasms that are derived from achievements (like God Hand) cannot be upgraded.[66]
A+ Archimedes (Caster)
In Archimedes' case, his inventions are born not of magecraft, but of his own ingenuity.[76]
A Irisviel von Einzbern (Caster)
To be able to produce devices that carries magic energy.[5]
Medea (Caster)
Medea is capable of making healing potions that grants limited immortality.[19]
Elizabeth Báthory (Caster)
Although she had Vlad III and Tamamo Cat's help, her ability to mass produce party goods is worthy of praise. Now if only her music sense was good...[72]
Leonardo da Vinci (Caster)
Because he/she possesses Rank A in this, it is possible to create even a potion of limited immortality.[77]
Circe (Caster), Scáthach-Skadi (Caster)
No information available
B+ Avicebron (Caster)
Kỹ năng của Avicebron chỉ chuyên về Golem, ngoài ra thì không thể tạo ra thứ gì khác được cả.[10]
Nitocris (Caster)
Nitocris is restricted to only being able to produce devices related to Egyptian magecraft. Many tools and devices manufactured with modern magecraft, such as golems, homunculi, miracle drugs, etc., are objects that even resembles the ones in Egyptian magecraft, but the ones in Egyptian magecraft are also by far more specialized in its versatility, and the colour of its magic are darker. Because of this Skill, the tools and items created by Nitocris always have holy inscriptions engraved on them.[78]
B Mephistopheles (Caster)
As he was an assistant to an alchemist for many years, he can create any of his magical items.[19]
Gia Cát Lượng (Caster)
By borrowing Zhuge Liang's power, Caster can create various weapons and items from the man's legend. However, only an item of immortality, something of which Zhuge Liang did not obtain, could not be reproduced.[19]
Medea (Lily) (Caster)
She mainly produces liquid medicine for treatments, etc.[8]
Helena Blavatsky (Caster)
Upon manifesting, Blavatsky will always create multiple copies of miniature automata patterned after “Colonel Olcott”, the right-hand man who once served her, conveniently using them for this and that instead of maids. Incidentally, they are not very suitable for combat.[79][80]
François Prelati (Caster), Mecha Eli-chan (Alter Ego), Mecha Eli-chan MkII (Alter Ego), Sitonai (Alter Ego)
No information available
C Semiramis (Assassin)
Semiramis chuyên về độc dược, cô không thể tạo thành dụng phẩm nào khác ngoài nó.[10]
Hans Christian Andersen (Caster)
While Andersen does not know magecraft, by putting his Noble Phantasm to practical use, it seems he can more or less produce what can be found in his literary works. It appears his specialty item is "a love letter that conveys your feelings, 100%", but considering Andersen's own experience with love, that doesn't seem likely; even if it is, it's impossible to request.[7]
Geronimo (Caster)
Able to create weapons that are blessed by spirits.[5]
Solomon (Caster)
Maybe because he has specialized in contracts, his Item Construction ability is of an average level.[69]
Goetia (Beast)
Perhaps because he is specialized in contracts, his Item Construction ability is on average level.
Merlin (Caster)
The man himself is full of confidence but it's hard to say that he is superiorly talented for it.[73]
D Marie Antoinette (Đồ bơi) (Caster)
"Hehe, I even tried to prepare a ball. I heard that this is called a beach ball. Don’t you agree that it has a lovely color?"[81]
Gilles de Rais (Caster)
At the cost of the acquisition of the summoning ability by means of his Noble Phantasm, the Item Construction Skill is lost.[23]
William Shakespeare (Caster)
Kỹ năng Tạo Thành Dụng Phẩm của ông bị mất do kỹ năng Bùa Phép.[10]
Huyền Trang (Caster)
Xuanzang does not own an Item Construction Skill.[67]

Tạo Thành Dụng Phẩm (cải biên)

Tạo Thành Dụng Phẩm (cải biên)道具作成(改) (Dōgu Sakusei (Kai), Item Construction (Revision)?)

Hạng Người sở hữu
EX (A+ to E according to the catalyst in question) Alexandre Dumas

Tạo Thành Dụng Phẩm (giả)

Tạo Thành Dụng Phẩm (giả) (道具作成(偽), Dōgu Sakusei (Nise)?, Item Construction (False)) is a Skill that acts as an equivalent of Item Construction due to the user's lack of magus aptitude.

Hạng Người sở hữu
A Charles Babbage (Caster)
Babbage does not obtain the Item Construction Skill because he was not a magus. However, by the unification with his Noble Phantasm he obtains an ability equivalent to this Skill. Basically, his steel armor can produce weapons and elixirs.[82]
Gilgamesh (Caster)
Since he is not a magus, Gilgamesh originally would not possess the Item Construction Skill, but he has an ability equivalent to it due to the existence of the Gate of Babylon. All tools that can be created (that can be retrieved from the Noble Phantasm) are “items inside the Babylonian treasure vault”.[83]

Tạo Thành Dụng Phẩm (lạ)

Tạo Thành Dụng Phẩm (lạ) (道具作成(奇), Dōgu Sakusei (Ki)?, Item Construction (Strange))

Hạng Người sở hữu
EX Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster)
No information available

Thần Hạch Của Chủ Thần

Thần Hạch Của Chủ Thần (主神の神核, Divine Core of the Chief God?)

Hạng Người sở hữu
B+ Romulus-Quirinus
No information available

Thần Hạch Của Nữ Thần

Thần Hạch Của Nữ Thần (女神の神核, Megami no Kami Kaku?, Goddess's Divine Core) là một Kỹ Năng thể hiện một người đã là nữ thần hoàn hảo từ khi chào đời. Đây là một Kỹ Năng tổng hợp, bao gồm trong nó Kỹ Năng Thần Tính, duy trì sự tuyệt đối của tâm trí và thể xác, đẩy lùi mọi can thiệp tinh thần và ngăn không cho cơ thể lớn lên cũng như ngoại hình thay đổi cho dù có hấp thụ bao nhiêu calo đi nữa.[84]

Hạng Người sở hữu
EX Euryale, Stheno
Quetzalcoatl
No information available
A Medusa (Child)
No information available
B Ishtar (Archer), Ishtar (Đồ bơi) (Rider), Meltryllis
No information available
C Irisviel von Einzbern
Because she is not an official Thần Linh, the rank stops at C.[5]
Passionlip
No information available

Thần Hạch Của Thần Tình Yêu

Thần Hạch Của Thần Tình Yêu (愛神の神核, Aishin no Kami Kaku?, Essence of the God of Love)

Hạng Người sở hữu
B Kama
No information available

Thấu Suốt Danh Tính

Thấu Suốt Danh Tính (真名看破, Mana Kanpa?, True Name Discernment) là một Kỹ Năng Trường Phái của Ruler, những thông tin trạng thái như tên thật, kỹ năng và thông số của Servant sẽ tự động bị tiết lộ với người sở hữu Kỹ Năng này khi gặp gỡ trực tiếp.[10]

Hạng Người sở hữu
B Jeanne d'Arc, Amakusa Shirou Tokisada
Khi được triệu hồi làm Ruler, tên thật của tất cả các Servant đã gặp gỡ trực tiếp cũng như thông tin về trạng thái của họ sẽ tự động bị tiết lộ.

Tuy nhiên, đối với những Servant có khả năng che giấu, sẽ cần phải phán đoán theo một giá trị may mắn.[10]

C Karl der Große

Thuật Nói Tiếng Bụng

Thuật Nói Tiếng Bụng (腹話術, Fukuwajutsu?, Ventriloquism)

Hạng Người sở hữu
EX Benienma
The result of training to be able to speak even if her tongue is cut off. Nullifies "Skill Seals" placed on her.

Tuyết Trên Đỉnh Hương Lô

Tuyết Trên Đỉnh Hương Lô (香炉峰の雪, Kōrohō no Yuki?, Snow of the Incense Peak)

Hạng Người sở hữu
A Sei Shōnagon
No information available

Tự Hồi Phục (Ma Lực)

Tự Hồi Phục (Ma Lực) (自己回復(魔力), Jiko Kaifuku (Maryoku)?, Self-Replenishment (Mana)) is a Class Skill of the Avenger class. Magical energy endlessly gushes forth until revenge is taken. Recovers a minuscule amount of magical energy every turn.[16][17]

Hạng Người sở hữu
A+ Jeanne d'Arc (Alter)
Because she was created by a wish upon the Chén Thánh, the quantity of her mana recovery is of a higher grade.[16]
A Gorgon
No information available
B Hessian Lobo
For as long as he exists in the world made by humans, he shall continue to devour his feed with hatred as his fangs.[12]
C Antonio Salieri
D Edmond Dantès
E Angra Mainyu

Vạn Dục Ứng Thể

Vạn Dục Ứng Thể (万欲応体, Ban'yokuyōtai?, Ten Thousand Forms of Avarice) is an Quyền Năng to get close to, coddle, and corrupt the lust (carnal desires) of the people living in the Universe. A proposition of “all-reacting-type selves” that can be freely customized and exist in a countless number like stardust. In other words, the Beast Kama/Mara exists infinitely as a universe called herself.

Hạng Người sở hữu
EX Kama/Mara
Since originally, Kama/Mara responded to the lust (carnal desires) of the many humans residing in this world, she was equipped with a high order of variety in form and abilities. By adding the infinite nature known as the Universe, that diversity turned into and sublimated as a form like a Bảo Khí.

Xâm Thực Văn Minh

Xâm Thực Văn Minh (文明浸食, Bunmei Shinshoku?, Civilization Erasure) is a subconsciously active Skill of the Anh Linh Altera.[85]

Hạng Người sở hữu
EX Attila the Hun
Anything in Altera's grasp is transformed into its best form currently most suited for herself. This is based on Altera's own perspective, not necessarily reflecting the object at its greatest or most excellent.[85]

Possession Inheritance

Possession Inheritance (憑依継承, Hyōi Keishō?) is a unique Skill that Demi-Servants possess. A Succeed Phantasm. One of the Skills that the possessing Heroic Spirit owns is inherited and sublimated in a self-taught manner.[86]

Hạng Người sở hữu
? Mash Kyrielight
In Mash's case, it is Mana Defense. A Skill of the same type as Mana Burst, magical power is translated directly into defensive power. For a Heroic Spirit possessing a huge magical power, it would probably become a sacred wall that protects a whole country.[86]

Self-Field Defense

Self-Field Defense (自陣防御, Jijin Bōgyo?) is a Class Skill of the Shielder class. A power displayed when protecting allies or an allied camp.[86]

Hạng Người sở hữu
C Mash Kyrielight
Exhibits damage reduction surpassing the defensive limit value, but Shielder herself is not included as a target. Also, the higher the Rank, the more protective range spreads.[86]

Kỹ năng vốn có

Những Kỹ Năng Vốn Có phản ánh năng lực mà Anh Linh sở hữu khi còn sống và trong các truyền thuyết của họ.

Ác Ma Nhuốm Máu

Ác Ma Nhuốm Máu (血塗れの悪魔, Chimamire no Akuma?, Bloodstained Demon) is a Skill that embodies Geronimo's martial story.[87][80]

Hạng Người sở hữu
B Geronimo
He boasts a martial story improper for a Caster. Bow, spear, knife and guns - he is proficient in each and every one of them to the point of mastery. Provides great bonuses to close-range combat power. It has been said that he - who not only was an excellent warrior, but also burned with desire for vengeance more than anything else - fought to the bitter end against the Mexican soldiers with a single knife, even after his spear broke and his arrows ran out, while becoming red with his own and the enemy's blood.[80][87]

Accel Turn

Accel Turn (アクセルターン, Akuserutān?)

Hạng Người sở hữu
B Leonardo da Vinci (Child), Miyamoto Musashi (Đồ bơi) (Berserker)
Ishtar (Đồ bơi) (Rider)
An emergency dodge with the Maanna Scooter.

The now smaller Maanna seems better at making tight turns, making it possible for it to perform instant dodges. Her gorgeous and graceful evading of her pursuers’ attacks is like that of a Hollywood movie heroine.[88]

Accelerator Turn

Accelerator Turn (アクセルターン, Akuserutān?)

Hạng Người sở hữu
B Ishtar (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Ải Osaka

Ải Osaka (逢坂の関, Ōsaka-no-seki?)

Hạng Người sở hữu
A Sei Shōnagon
No information available

Aiming

Aiming (エイミング, Eimingu?) is a Skill that shows the ability to take aim with firearms.

Hạng Người sở hữu
EX William Tell
He’s able to shoot even at an apple put above his son’s head. In addition to the high level of concentration to even put the breathing and heartbeat under perfect control, by perfectly adapting them to the external world without making them noticeable, he doesn’t “hit”, but gets the result of “naturally hitting”. This is said to be related to the spirituality of archery that appears in Orient.

Altereactor

Altereactor (オルトリアクター, Oruto Riakutā?)

Hạng Người sở hữu
A Mysterious Heroine X (Alter)
No information available

Am Hiểu Loạn Chiến

Am Hiểu Loạn Chiến (乱戦の心得, Ransen no Kokoroe?, Knowledge of Melees) is a methodology regarding crowd-combat in which friends and foes are all jumbled together. Not the ability to take command of a military force, but combat techniques to persevere as a single warrior within the troops of an army.[89]

Hạng Người sở hữu
B Tomoe Gozen
Tomoe is well familiar with battles of many against many and one against all.[89]

Amalgam Goad

Amalgam Goad (アマルガムゴート, ?)

Hạng Người sở hữu
D Mash Kyrielight (Ortenaus)
No information available

Amezaiku Cầu Vồng

Amezaiku Cầu Vồng (虹の飴細工, Niji no Ame-zaiku?, Rainbow Candy Crafts)

Hạng Người sở hữu
B Altera the San(ta)
The star attached to the tip of the Christmas tree is called the Star of Bethlehem and it symbolizes the birth of the Messiah. It is said that those who are struck by Altera's cane will be granted great blessings and graces.[34]

Anh Hùng Duy Tân

Anh Hùng Duy Tân (維新の英雄, Ishin no Eiyū?, Hero of Restoration)

Hạng Người sở hữu
A Sakamoto Ryoma
No information available

Anh Hùng Nhân Tạo (giả)

Anh Hùng Nhân Tạo (giả) (人工英雄(偽), Jinkō eiyū (nise)?, Man-made Hero (False))

Hạng Người sở hữu
B+ Sieg (Caster)
Nhờ nhận được trái tim của anh hùng Siegfried và dòng điện Bảo Khí của Frankenstein chảy vào bên trong cơ thể, mà một Ngụy Anh Hùng đã được tạo ra. Có thể hoạt động như một Servant - anh hùng nhờ kết hợp với Long Cáo Lệnh Chú, dù chỉ trong thời gian rất ngắn.

Anh Hùng Thụ Hưởng

Anh Hùng Thụ Hưởng (授かりの英雄, Sazukari no Eiyū?, The Awarded Hero) is a Skill representing the great hero Arjuna, where he was always loved the moment he was born.[90]

Hạng Người sở hữu
A Arjuna
Anyone would occasionally give Arjuna the thing he needed at the moment. He will not lack in anything, as long as he doesn't have an active cause, like a curse.[90]

Ánh Nhìn Tà Ác Sâu Thẳm

Ánh Nhìn Tà Ác Sâu Thẳm (深淵の邪視, Shin'en no Yokoshima-shi?, Evil Eye of the Abyss) is a Skill that represents the final fate of Gilles de Rais that looked into the abyss and was looked back in turn. Those eyes suffered a great metamorphosis and became a thing that spreads fear, similar to those things that lurk in the depths.[91]

Hạng Người sở hữu
C Gilles de Rais (Caster)
It is not a fear coming from violence or coercion, but because of making the fear of the unknown the opponent already has inside surface up, resulting in one's Lost Sanity.[91]

Ánh Sáng Khả Thi

Ánh Sáng Khả Thi (可能性の光, Kanōsei no Hikari?, Light of Possibilities) is a skill similar to Kẻ Khai Sáng Tinh Cầu and also closely resembles Quái Vật Vô Tội.[92]

Hạng Người sở hữu
B Napoleon
The fact that Napoleon had accomplished his own feats by himself and the fact his legends had no involvement - all of them were taken as the idol representation of the Heroic Spirit Napoleon who behaves as an embodiment of "expectations" and "possibilities".[92]

"Well, I was supposed to say that."

Light of Possibilities, alike as a rainbow. Enemies who meet him will witness a rainbow traveling across the skies.[92]

Ảo Pháp Karakuri

Ảo Pháp Karakuri (絡繰幻法, Karakuri Genpō?, Mechanical Illusionary Arts)

Hạng Người sở hữu
B+ Kato Danzo
No information available

Ân Huệ Của Nữ Thần

Ân Huệ Của Nữ Thần (女神の恩恵, Megami no Onkei?, Blessings of the Goddess) is a gift from the (good) Goddess.[93]

Hạng Người sở hữu
A+ Parvati
Based on an episode where her followers could no longer endure starvation, she cut off her own head and bestowed her blood to them.[93]

Ân Huệ Vô Danh

Ân Huệ Vô Danh (無銘の恩恵, Blessing of the Nameless?)

Hạng Người sở hữu
EX Không tên (Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II)
No information available

Ấn Ký Tinh Tú

Ấn Ký Tinh Tú (星の紋章, Hoshi no Monshō?, Star Emblem) is the unique pattern imprinted on Altera's body, a strange design that does not belong to the Huns but resulted from some advanced ritual. The higher the rank, the higher one's attack power is increased. By expending mana through it, one can temporarily enhance the performance of any desired part of the body. An efficient Skill that costs little mana but lacks the explosiveness of Skills like Bộc Phát Ma Lực.[94]

Hạng Người sở hữu
EX Altera (FGO), Altera (EXTELLA)
In addition, this unique Skill also has the effects of the Trực Giác Skill - since it felt like it was missing a little something, or so Altera claimed.[94]

Ấn Ký Tinh Tú Lấp Lánh

Ấn Ký Tinh Tú Lấp Lánh (きら星の紋章, Kirahoshi no Monshō?, Twinkling Star Emblem) is a Skill that transformed due to the fusion of the unique patterns engraved on Altera's body and the concept of Christmas.[34]

Hạng Người sở hữu
EX Altera the San(ta)
With the power of this powerful blessing, Altera can awaken the potential carved into her Spirit Origin and she can act as Santa Altera on Earth for just 3 minutes! A super power-up of giving everything she's got for 3 turns.[34]

Ân Sủng Của Thánh Thần

Ân Sủng Của Thánh Thần (神の恩寵, Kami no Onchō?, Grace of God) is a Skill that denotes the beauty of royalty.[95]

Hạng Người sở hữu
B Marie Antoinette
She was born to be a beautiful monarch, endowed with the greatest body and beauty.[95]

Ba Lần Nghênh Đón Vầng Dương Lặn

Invictus Spiritus: Ba Lần Nghênh Đón Vầng Dương Lặn (三度、落陽を迎えてもインウィクトゥス・スピリートゥス, Sando, Rakuyō wo Mukaete moIn'wikutusu Supirītusu?, Invictus Spiritus: Thrice-setting Sun) là một Kỹ Năng được sử dụng để hồi sinh bản thân sau khi ngã trong trận chiến 3 lần trên một lần kích hoạt; bản chất của nó tương tự với God Hand, nhưng phải được chuẩn bị từ trước. Đây là một Kỹ Năng sinh ra từ giai thoại cuối cùng về Hoàng đế Nero.[37]

Hạng Người sở hữu
A Nero Claudius Caesar (Saber)
A Roman soldier found Nero three days after she committed suicide. Feeling that her final moments were pathetic, the soldier covered her remains. That moment, she briefly opened her eyes and thanked the Roman soldier.[37]

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Thân Ta

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Thân Ta (三千寵愛在一身, Embodiment of Three Thousand Affections?)

Hạng Người sở hữu
A Dương Quý Phi
Even after death Yang Guifei was not able to fully let go of the Emperor’s love as she received his full affection out of the three-thousand beauties in his harem.

Bạch Can Thương

Bạch Can Thương (白杆槍, White Shaft Spear?)

Hạng Người sở hữu
B Tần Lương Ngọc

Bách Thú Mô Thai

Potnia Theron: Bách Thú Mô Thai (百獣母胎ポトニア・テローン, Hyakujū BotaiPotonia Terōn?) is a Skill that gives the user the Quyền Năng of the Nữ Thần Đất Mẹ, a "Great Authority on the level of nation building".[96][97] It is also known as Mười Vương Miện (十の王冠, Jū no Ōkan?, Ten Crowns). It has been said that the Ten Crowns indicates the ten evil kings and the seven hills indicate the abominable city of evil.[96]

It is the embodiment of the power of creation possessed by the mother goddesses, originating from a forgotten goddess approximately 8000 years ago (the goddess of Çatalhöyük), and branching to Tiamat, Cybele, Ishtar, Inanna, Athena, Astarte, Gaia, Hera, Artemis, Aphrodite, Demeter, Athena, etc. The Earth Mother is a guardian deity revered by the people and their protector, and at the same time, she is the sacrifice that feeds them with the crops born from her body and the beasts of the fields and the forests. The goddess's true nature is the cycle of life and death, the circle of the food chain where she feeds man with her blood and flesh, kills man over time and absorbs him as nutrition, and once again feeds man with her replenished blood and flesh.[96]

This Authority is none other than the power of bringing death as well as giving life. This Authority over the power of bringing death and giving life, symbolized by holes opening in the earth and the sky (caves and the moon), the whirlpools and typhoons of the sea, the craters of volcanoes, and so on, first births evils that brings forth all manners of death. Once the evils are finished spreading death, they leave the promise of good harvest and fertility. With this Authority, most of the goddesses either gave birth to countless monsters and giants and posed a threat to the gods and man, or they gave birth to heroes and became protectors of man. It appears to have some connection with the Căn Nguyên, and thus is the highest class of Thần Bí that cannot be defeated with another higher class of Mystery. Not even Gilgamesh, the oldest Heroic Spirit, has any means to surpass this Skill.[96]

Sajyou Manaka possesses a similar Skill in Potnia Theron: Quái Thú Nữ Vương (怪獣王女ポトニア・テローン, Kaijū ŌjoPotonia Terōn?, Potnia Theron: Princess over Monsters) in Tobitate! Super Dimensional Toraburu Hanafuda Battle.

Hạng Người sở hữu
EX BB
BB compiled and absorbed this Authority of the goddesses from the abyss of the Moon Cell. None born of the Earth can defy BB's Authority of the Earth Mother as that would mean rebelling against the system of life itself. This Skill makes BB invincible against any attack, making the attacks themselves have "not occurred." Cursed Cutting Crater is the maximum usage of this Skill.[96]
D BB
"As if, such a thing is a story of the past. I mean, looking at it from the side, having an invincible cheat makes me look pathetic right? This time's pretty and cute BB-chan has no need for this Skill!☆ Oh, but using just a little bit should be OK right? Just like this!"[98]

Bám Đuôi

Bám Đuôi (ストーキング, Sutōkingu?, Stalking) là một Kỹ Năng để giúp một người duy trì việc theo đuổi mục tiêu tình yêu của mình.[36]

Hạng Người sở hữu
B Kiyohime (Berserker)
Something that may also be described as a wild instinct that includes magic power and the fives senses, she tracks down Anchin no matter how far the distance.[36]

Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua

Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua (王の見えざる手, Ō no Miezaru te?, Sovereign's Invisible Hand)

Hạng Người sở hữu
C Mysterious Heroine X (Alter)
No information available

Bàng Nhược Vô Nhân

Bàng Nhược Vô Nhân (傍若無人, Bōjakubujin?, Like There's No One Watching) is a Skill describing the creator of the idiom that is still used today.[99]

Hạng Người sở hữu
A Kinh Kha
When Jing Ke drank with her friend Gao Jianli, she'd get wasted, become violent, start to bawl, and become indignant. That sorry state was lamented as if they were acting as if "there was no one around."[99]

Bão Bỏng Ngô

Bão Bỏng Ngô (ポップコーンの吹雪, Poppukōn no Fubuki?, Popcorn Blizzard)

Hạng Người sở hữu
B Paul Bunyan
No information available

Bảo Châu Mani

Bảo Châu Mani (魔尼の宝珠, Mani no Hōju?, Mani Jewel)

Hạng Người sở hữu
B Ashwatthama
The jewel embedded in his forehead since he was born.

With this, he was able to defend himself from demonic creatures and beasts.
Also, he handed the stone over as a proof of surrender.

Bao Gạo Vô Tận

Bao Gạo Vô Tận (無尽俵, Mujin Tawara?, Inexhaustible Bale) is a Skill derived from Tawara Touda's Bale of Inexhaustibility.

Hạng Người sở hữu
EX Tawara Touta
Delicious rice comes out more and more.[100]

Bảo Hộ Chống Gió

Bảo Hộ Chống Gió (風除けの加護, Kaze-yoke no Kago?, Protection from Wind) is a chant that offers prayers to God, that oneself might receive a charm (spell) of protection against the calamity of evil spirits. This charm originates from the Middle East, used mainly for protection against sandstorms and evil spirits such as Jinns. To call it a charm smacks of superstition, but the strength of its warding is tremendous.[4]

Hạng Người sở hữu
A Hassan of the Cursed Arm
His ability originated from the time when he was alive (mainly used to protect himself from sandstorms and similar events). It is powerful enough to resist Invisible Air.[4]

Bảo Hộ Tránh Tên

Bảo Hộ Tránh Tên (矢避けの加護, Ya-yoke no Kago?, Protection from Arrows) là khả năng đối phó với những vũ khí phóng, một sự phòng thủ tăng cường chống lại các đòn tấn công bằng cách đoán trước đường đạn của đòn bắn thông qua các phương pháp đặc biệt, như nghe tiếng xé không khí hay cảm nhận sát ý của kẻ địch.[4]

Hạng Người sở hữu
A Cú Chulainn (Caster)
B Cú Chulainn (Lancer), Cú Chulainn (Proto) (Lancer)
This is a power Cú Chulainn was born with. It's said that it's possible for him to avoid any long range attack if he has made visual confirmation of his opponent, tracking down ranged weapons with his eyes and defend against them. He can deal with most projectiles even in conditions where the opponent cannot be visually seen. As long as the attack is a thrown type, he can avoid even Noble Phantasms, but he can't gain the effects of this protection with respect to wide range attack types where the attack range of the weapon explodes on impact, or a direct attack by a weapon that has simply long reach.[4]
C Cu Chulainn (Alter) (Berserker)
He can deal with projectiles that do not depend on magecraft by tracking them down with his eyes. Because he is under Mad Enhancement, this Skill is ranked down significantly more than usual.[5]
Tawara Touta
No information available

Bạo Phát

Bạo Phát (暴走, Bōsō?, Rampage)

Hạng Người sở hữu
B Oryou

Bão Tuyết Đóng Băng

Bão Tuyết Đóng Băng (凍える吹雪, Kogoeru Fubuki?, Freezing Blizzard)[101]

Hạng Người sở hữu
B Scáthach-Skadi

Baritsu

Baritsu (バリツ, Baritsu?) is the acquisition of an oriental martial arts that is extremely suitable for actual combat.[102]

Hạng Người sở hữu
B++ Sherlock Holmes
Sherlock Holmes can make use of striking techniques from the combination of this Skill and boxing, in addition to baritsu's specialty of throwing techniques and counters. If conditions are met, it can also be utilized as a special move on the class of a Noble Phantasm's true name release, but...[102]

Bảy Ngọn Đồi

Bảy Ngọn Đồi (七つの丘, Nanatsu no Oka?, Septem Colles) is a Skill based on the hills of Roma where the city was founded near.[103]

Hạng Người sở hữu
A Romulus
Grants blessings to those he recognizes as his children, e.g. Roman emperors.[103]

Bảy Vương Miện

Bảy Vương Miện (七つの冠, Nanatsu no Kanmuri?, Seven Crowns)

Hạng Người sở hữu
C Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster)
That fragrance thickens the blade, and also sharpens the armor. Its whereabouts are vague, and it renders class disadvantages as something meaningless.[104]

Bất Đoạn

Bất Đoạn (不断, Persistence?)

Hạng Người sở hữu
B Okita Souji (Alter)
No information available

Beach Crisis

Beach Crisis (ビーチクライシス, Bīchi Kuraishisu?) is a Skill that determines how much one "ends up gathering" public attention on a beach. Unlike Beach Flower, even gazes that deviates from the domain of yearning are gathered.[105]

Hạng Người sở hữu
A+ Scáthach (Đồ bơi) (Assassin)
There is a risk that the beach will fall into chaos just by Scáthach walking around.[105]

Beach Flower

Beach Flower (ビーチフラワー, Bīchi Furawā?) is a Skill that determines how much one can gather public attention on a beach.[105]

Hạng Người sở hữu
EX Tamamo-no-Mae (Đồ bơi) (Lancer)
Tamamo-no-Mae is truly, the incarnation of a sunflower. A goddess of summer has descended here.

"No no, I am in fact a deity."

While the Tamamo of summer appeals her beauty as a woman, this is not the attitude of making love-traps whenever she has a chance. When it comes to summer/the beach/a parasol, it is about a chance to appeal her refinement. A strategy of putting up more charms than usual in the summer beach, so that the other party is already madly in love by the time they return to their ordinary days.
"Instead of a lady, isn't that a hunter already?"

"Indeed, that's exactly right master."

Despite being the original, she is a Tamamo-no-Mae who stuck one foot into the Tamamo-Nine... the hunter of the sea, also known as Tamamo-Shark.[105]

A+ Anne Bonny và Mary Read (Đồ bơi) (Archer)
Upon becoming A+, it is to the point of a celebrity. While Anne Bonny is by no means a famous hero, thanks to her physical beauty, members of both sexes yearn for her.
Marie Antoinette (Đồ bơi) (Caster)
No information available
B Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer)
No information available

Beach Panic

Beach Panic (ビーチパニック, Bīchipanikku?)

Hạng Người sở hữu
EX Nitocris (Đồ bơi) (Assassin)
"What is that...?"

"What...?"
Medjed's blessing, or whatever it is, wearing the white imperial garments causes Nitocris to gather bizarre looks from the public.[106]

Bí Kiếm - Yến Phản

Bài chi tiết: Tsubame Gaeshi

Bí Kiếm - Yến Phản (秘剣・燕返しつばめがえし, Hiken - Tsubame Gaeshi?)

Hạng Người sở hữu
Sasaki Kojirou
No information available

Biến Dị

Biến Dị (歪曲, Waikyoku?, Distortion) is a Skill that forces the distortion of the class the Servant was originally called forth in. He or she would receive the other class' specialty as proof. Conversely, at least one among the set of the original Class Skills has declined.[44]

Hạng Người sở hữu
A Alcides
In Alcides' case, he gained the Avenger class, gaining Kẻ Phục Thù as a Class Skill due to the exposition to the mud of the Fuyuki grail. In return, Hành Động Độc Lập has dropped to C Rank.[44]

Biến Đổi Thần Cách

Biến Đổi Thần Cách (神格転成, Apotheosis?)

Hạng Người sở hữu
B Romulus-Quirinus
No information available

Biến Hóa

Biến Hóa (変化, Henka?, Shapeshift) là một Kỹ Năng chỉ đến việc mượn xác và thay đổi diện mạo. Đó là một phương pháp được sử dụng bởi các linh hồn hồ và cáo ngàn năm ở Trung Hoa, đặt ngang hàng với Tamamo-no-Mae.[7] Đây cũng là một trong những năng lực của Ma cà rồng.[18]

Hạng Người sở hữu
A+ Nursery Rhyme
"I will change, I have changed.
I am you, while you are me.
I'm going to change, I will have changed.
I am you and you are me."

[7]

A Tamamo-no-Mae (Caster)
Tamamo-no-Mae knows a shapeshifting method used by Daji of the Shang Zhou Revolutionary Period (Fengshen Yanyi), but she does not feel like making much use of this due to a trauma in her past.[7]
Ibaraki-douji
No information available
B Tamamo Cat
Although Tamamo-no-Mae does not feel like making much use of this due to a trauma in her past, there is no self-restraint, self-derision and self-control in the personality of Tamamo Cat. There is only what can be described as a suicide bombing.[8]
C Kiyohime (Berserker)
By a woman's determination, she was reduced to a poisonous snake and crossed a large river. She transforms into a low ranking dragon of the orient. She will keep on running while she still has feet, but once her feet disappears she will start to crawl around on the ground.[36]
Vlad III (Berserker)
It is possible to change his form into mist, or even countless bats. Extremely useful in close-range combat, but little effectiveness against wide-ranging attacks.[18]
Thomas Edison
Though he has transformed to have the head of a lion, his intelligence and charisma remain unaffected. However, due to his body being filled to the edge of bursting, he is unable to control it well, causing his parameters themselves to be quite low.[107]
N/A Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Berserker)
No information available

Biến Hóa (chuyên dùng xâm nhập)

Biến Hóa (chuyên dùng xâm nhập) (変化(潜入特化), Henka (Sen'nyū Toku-ka)?, Shapeshift (Inflitration Specialization)) là một phiên bản của Kỹ Năng Biến Hóa.

Hạng Người sở hữu
C Hassan Tĩnh Mịch
No information available

Binh Pháp Tengu

Binh Pháp Tengu (天狗の兵法, Tengu no Heihō?, Tengu's Art of War) is a Skill derived from the anecdote of having learned the arts of war from a Tengu - an existence beyond humans.[108]

Hạng Người sở hữu
A Ushiwakamaru
Provides bonuses to close-combat power such as swordsmanship, archery and spearmanship, as well as Skills such as Military Tactics and Kháng Ma Lực.[108]

Black Barrel

Black Barrel (ブラックバレル, ?)

Hạng Người sở hữu
B Mash Kyrielight (Ortenaus)
Fate/Grand Order

Upgrade from Bunker Bolt

Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh

Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh (輝ける水の衣, Kagayakeru Mizu no I?, Shining Aquatic Gown) is a Skill that changes the Đại Vương Miện Lấp Lánh for a Đồ bơi.[33]

Hạng Người sở hữu
A Ishtar (Đồ bơi) (Rider)
While the Shining Great Crown only affects Ishtar herself, this one benefits the whole party. In exchange, the output is lower.[33]

Bộ Giáp Cơ Khí

Bộ Giáp Cơ Khí (機関の鎧, Kikan no Yoroi?, Mechanized Armor) is an armor crafted using steam-engine technology that covers Charles Babbage's entire body. His outward appearance looks like an enormous steel gentleman. It cannot be removed.[107]

Hạng Người sở hữu
EX Charles Babbage
His STR and END parameters are improved by one rank, and the various steam-powered machinery within allows for an additional temporary boost of two plus modifiers (++) to three parameters. While boosting, his AGI characteristic falls one rank.
Since he was 8 years old, Babbage was deeply attracted to automata. It is said that the first automaton he met was a female-design, which he met in the workshop of an inventor family with the name of Merlin.[107]

Bộ Lông Cừu Vàng

Bài chi tiết: Argon Coin

Bộ Lông Cừu Vàng (金羊の皮, Kin'yōnokawa?, Golden Fleece) is a very valuable item that can summon a dragon when utilized properly. The pelt of the golden-furred winged ram of Colchis. It contains the legend, "if thrown on the earth, a dragon will appear." Though it is classified as a Noble Phantasm normally, it functions as a Skill in this case.[4]

Hạng Người sở hữu
EX

— (F/GO)

Medea
It is a treasure that the Argonauts, led by Jason, was looking for, but the legitimate owner was in Medea's bloodline. It allows the user to summon a dragon by throwing it to the ground with the proper knowledge to summon a Phantasmal Beast. Medea lacks the knowledge, so she is unable to utilize it. However, one can recover by loving the skin. "Fluffy! The healing of the spirit has surpassed the body!"[4][19]

Bốc Hơi Lý Trí

Bốc Hơi Lý Trí (理性蒸発, Risei Jōhatsu?, Evaporation of Sanity) là một Kỹ Năng biểu thị việc lý trí của người nào đó đã biến mất, nên họ không thể giữ bất kỳ một bí mật nào.[10]

Hạng Người sở hữu
D+ Astolfo
Được tăng hạng (Fate/Grand Order)
D Astolfo
Lỡ miệng tán gẫu về danh tính và điểm yếu của phe đồng minh, quên mất những điều quan trọng, vân vân... một dạng như lời nguyền. Kỹ năng này cũng hoạt động như "Trực Giác", có thể cảm nhận trong một chừng mực nào đó cách triển khai thích hợp nhất cho bản thân khi chiến đấu.[10]

Bộc Phát Ma Lực

Bộc Phát Ma Lực (魔力放出, Maryoku Hōshutsu?, Mana Burst) là việc tăng cường năng lực bằng cách truyền Ma Lực vào vũ khí hoặc cơ thể bản thân, rồi lập tức phóng xuất nó. Có thể nói đây là một sự phóng phản lực bằng ma lực.[4]

Hạng Người sở hữu
A+ Artoria Pendragon (Alter) (Lancer)
Along with her strong destructive urges, she is endowed with an exceedingly strong Mana Burst Skill.[109]
A At Rank A, even a stick can become a weapon of great power. A normal weapon that is not on the level of a divine Mystery can be destroyed in one blow. Can also raise one's defense several times over.[4][110]
Artoria Pendragon (Saber), Artoria Pendragon (Lily), Artoria Pendragon (Lancer), Arthur Pendragon (Saber)
King Arthur uses this Skill mainly for defense and high-speed movement. Executing large-scale body reinforcement through Mana Burst is only possible with King Arthur’s immense magical power. While he/she herself possesses average physical strength, he/she managed to defeat countless enemies by strengthening all of his/her actions with his/her excessive magical energy.[4][110]
Artoria Pendragon (Alter) (Saber)
Saber Alter's Mana Burst takes the form of an enormous amount of magical energy always covering her body like a dense fog regardless of her will. Combined with her black armor that grew in weight, the trail of magical energy increases her defensive power considerably, but it seems like her agility has decreased as a result. Of course, the magical energy which is constantly consumed is also quite large, so her appetite has also grown compared to her normal counterpart in order to sustain herself.[4][110]
Mordred (Saber)
Cô sở hữu một lực lượng ở mức có thể đấu ngang ngửa với Vua Hiệp Sĩ.[10]
A- Artoria Pendragon (Alter) (Rider)
Speaking of Alter: "Is that battery leaking out?" Although it is this battery that was making a dark aura trail behind her momentous drifts, such a thing is unnecessary for Santa. Since she must not destroy the gifts, she is intentionally lowering the rank of her Mana Burst.

"Why can't you usually do this fine control, Santa?"[8]

Bộc Phát Ma Lực (ánh sáng)

Bộc Phát Ma Lực (ánh sáng) (魔力放出(光), Maryoku Hōshutsu (Hikari)?, Mana Burst (Light)) is a subspecies of Mana Burst that is allowed only to saints, holy maidens, and holy knights.

Hạng Người sở hữu
A Charlemagne (Saber)
It is endowed with advantage towards the evil aligned.

Bộc Phát Ma Lực (bảo thạch)

Bộc Phát Ma Lực (bảo thạch) (魔力放出(宝石), Maryoku Hōshutsu (Hōseki)?, Mana Burst (Jewels)) is a Skill that increases attack power by adding one's excessive magic energy to the weapon; in this case, it is jewels.[111]

Hạng Người sở hữu
A+ Ishtar (Archer)
Originally, Ishtar’s divine power was free and unrestricted - mostly almighty. But, maybe as an influence of her possessed vessel, for some reason she is now unable to store her magic energy on anything other than jewels. A powerful Mana Burst Skill, but because the process of charging jewels before firing is necessary, it is quite hard to put it to good use.[111]

Bộc Phát Ma Lực (bí ngô)

Bộc Phát Ma Lực (bí ngô) (魔力放出(かぼちゃ), Maryoku Hōshutsu (Kabocha)?, Mana Burst (Pumpkin)) is a version of Mana Burst where pumpkins spirits reside in Halloween Elizabeth's weapon and magic.[112]

Hạng Người sở hữu
B Elizabeth Báthory (Halloween)
If it's in a place where festivities clamor it can display the effects of a first class Mana Burst. However, those very pumpkin spirits can materialize in the first place because of Elizabeth's mana. Which is first, the pumpkin or Elizabeth?[112]

Bộc Phát Ma Lực (dũng khí)

Bộc Phát Ma Lực (dũng khí) (魔力放出(勇気), Maryoku Hōshutsu (Yūki)?, Mana Burst (Courage)) is a Skill that is an extremely rare internal-type of Mana Burst.[113]

Hạng Người sở hữu
D Elizabeth Báthory (Brave)
Increases defenses. Strangely, she is not glad about this at all.[113]

Bộc Phát Ma Lực (lồng)

Bộc Phát Ma Lực (lồng) (魔力放出(檻), Maryoku Hōshutsu (Ori)?, Mana Burst (Cage))

Hạng Người sở hữu
A+ Ereshkigal
Ereshkigal is a diligent, earnest, and somewhat pessimistic goddess. On a regular basis, as long as she has the free time, she'll store up her mana in her spear cages to release in battle.[60]

Bộc Phát Ma Lực (lửa)

Bộc Phát Ma Lực (lửa) (魔力放出(炎), Maryoku Hōshutsu (Honō)?, Mana Burst (Flames)) là một phiên bản của Bộc Phát Ma Lực, truyền Ma Lực vào vũ khí gây hiệu ứng lửa.[6]

Hạng Người sở hữu
A Karna
Trong trường hợp của Karna, ngọn lửa cháy rực sẽ trở thành ma lực và lưu lại trong món vũ khí được sử dụng. Kỹ năng này luôn luôn được kích hoạt và mọi vũ khí Karna nắm giữ đều sẽ nhận hiệu quả của nó.[6]
Arjuna
A Skill that came attached to his Noble Phantasm Agni Gandiva that he received from the God of Flames Agni. Jet-like burst of mana is released, not from his body, but as propulsion for his arrows, allowing them to pierce Arjuna's enemies faster than a rifle.[90]
B Brynhildr
A Skill that came from the anecdote where she fell asleep, surrounded by a ring of flames in a fire-packed pavilion. As her passion gets deeper, the flame becomes stronger, burning on the basis of her magical energy.[5]

Bộc Phát Ma Lực (nhảy)

Bộc Phát Ma Lực (nhảy) (魔力放出(跳躍), Maryoku Hōshutsu (Chōyaku)?, Mana Burst (Leap))

Hạng Người sở hữu
A Diarmuid Ua Duibhne (Saber)
Having been raised by the gods, Diarmuid acquired superhuman jumping power.

Upon manifesting as a Saber, he is endowed with this skill in exchange for his AGI parameter declining when compared to his time as a Lancer. By emitting magical power, he improves his mobility and raises overall attack power.

Bộc Phát Ma Lực (nước)

Bộc Phát Ma Lực (nước) (魔力放出(水), Maryoku Hōshutsu (Mizu)?, Mana Burst (Water))

Hạng Người sở hữu
Unknown Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer)
Artoria obtains this Skill along with her Territory Creation.[70]

Bộc Phát Ma Lực (sao)

Bộc Phát Ma Lực (sao) (魔力放出(星), Maryoku Hōshutsu (Hoshi)?, Mana Burst (Star))

Hạng Người sở hữu
A+ Astraea

Bộc Phát Ma Lực (sấm sét)

Bộc Phát Ma Lực (sấm sét) (魔力放出(雷), Maryoku Hōshutsu (Kaminari)?, Mana Burst (Lightning))

Hạng Người sở hữu
A Minamoto no Yorimitsu (Berserker)
No information available

Breast Valley

Breast Valley (ブレスト・バレー, Buresuto Barē?) is simply a trash box. A function to temporarily store, and deposit unnecessary datafiles. Same as a trashbin.[52]

Hạng Người sở hữu
A Passionlip
In Passionlip's case, for some reason, the icon has been configured to the middle of her chest. To be frank, it is an imaginary pocket-space that can store countless amounts of trash. As long as it is dust data crushed by Passionlip, it can endlessly store all kinds of capacities. At one glance it looks convenient, but because the dust data can no longer be returned to their original state, it is an absolutely meaningless function. But as Passionlip is someone who suppresses her emotions within, a self-destructive type of girl, it can be thought that this is why she attained such a unique physique.

In CCC, falling once into this valley of death meant being unable to ever climb back out, but in FGO, there is the chance of scooping out the contracted Master.[52]

Bùa Phép

Bùa Phép (Enchanto, Enchant?) là Kỹ Năng ban các khái niệm cho vật phẩm.[10]

Hạng Người sở hữu
A William Shakespeare
Shakespeare có thể ban các tính năng ma thuật cho những vật phẩm quan trọng thuộc sở hữu của người khác. Về cơ bản nó là năng lực cường hóa để cho Master chiến đấu. Bản thân ông như một khán giả quan sát trận chiến, lắng nghe từng trạng thái tinh thần và kích động Master của mình.[10]

Bunker Bolt

Bunker Bolt (バンカーボルト, ?)

Hạng Người sở hữu
A Mash Kyrielight (Ortenaus)
No information available

Bút Danh - Bạch Tuộc Dị Tinh

Bút Danh - Bạch Tuộc Dị Tinh (雅号・異星蛸, Nom de Plume: Extraterrestrial Octopus?)

Hạng Người sở hữu
B Hokusai
No information available

Cá Âm Dương

Cá Âm Dương (陰陽魚, In'yōgyo?, Taijitu) is a Skill given to those who have both male (Yang) and female (Yin) sides that, although opposite, embrace, cooperate and coexist with each other. It is also called Yin-Yang Fishsince the symbol looks like two fishes nesting each other and it represents the various contradiction and paradoxes of the world. The raden of Yin and Yang. In order to keep an existence alive, one must kill the existence. In order to fulfill an existence, one must injure the existence. In order to remember an existence, one must abandon the existence. In order to save an existence, one must forget the existence. Blessing and loss, longing and return; they are two sides of the same coin. Just like life and death, and a relationship between men and women.[5][47]

Hạng Người sở hữu
A Ryougi Shiki (Saber)
Paradox Spiral. Shiki (Saber) supplements Health by losing Mana.[5]
B Ryougi Shiki(Assassin)
Residual sense of pain. Shiki (Assassin) supplements Mana by losing Health.[5]

Cách Giết Người Ngớ Ngẩn

Cách Giết Người Ngớ Ngẩn (うつけ殺法, Utsuke Sappō?, Foolish Murder Style) is entering combat with ridiculous logic that is beyond imagination.[114]

Hạng Người sở hữu
A Oda Nobunaga (Đồ bơi) (Berserker)
Doing a ding-dong-dash at temples, setting up firecrackers inside teapots, making Nobukatsu cry and doing whatever she wants. Originally, these acts of bad taste were meant to just give others a headache, but its close combat prowess has powered up.[114]

Cách Giết Christmas

Cách Giết Christmas (クリスマス殺法, Kurisumasu Sappō?, Christmas Killing Method)

Hạng Người sở hữu
EX Quetzalcoatl (Ruler)
No information available

Cải Tạo Long Chủng

Cải Tạo Long Chủng (竜種改造, Ryūshu Kaizō?, Dragon Kind Modification) is an extreme form of Tự Cải Tạo, achieved by swallowing a dragon's heart.[115]

Hạng Người sở hữu
EX Sigurd (Saber)
A dragonkind mana reactor core has formed, allowing Sigurd to mobilize almost completely independently despite being a Servant.[115]

Cải Tiến Khái Niệm

Cải Tiến Khái Niệm (概念改良, Gainen Kairyō?, Conceptual Improvement) is the special right and unfair advantage of improving any tool, from any given time or place. A bow becomes stronger, a sword becomes sharper, an axe becomes heavier, etc.[107]

Hạng Người sở hữu
A+ Thomas Edison
By combining this Skill with Mass Production, he is even capable of mass producing weapons that demonstrate the same destructive power of a low grade Noble Phantasm. The amount by which something can be improved depends on the rank of the Skill. At A+, he is able to bestow conceptual improvements on almost anything outside of Divine Constructs.[107]

Cảm Nhận Hiện Diện

Cảm Nhận Hiện Diện (気配感知, Kehai Kanchi?, Presence Detection) là năng lực phát hiện các Servant và những nguồn ma lực cục bộ.[61]

Hạng Người sở hữu
A+ Enkidu
Called an ability of the highest class, Enkidu is capable of detecting anything via the Earth from other Servants to water sources clear across Snowfield, covering more than ten kilometers. If used on things at close range, an equal or lower rank of Presence Concealment can be nullified.[61]

Cáo Xuất Giá

Cáo Xuất Giá (狐の嫁入り, Kitsune no Yomeiri?, Fox's Wedding) là một Kỹ Năng Tạo Thành Dụng Phẩm mà đã nhận được nhiều sự giả mạo đặc biệt của Tamamo-no-Mae.[116]

Hạng Người sở hữu
EX Tamamo-no-Mae
By lopsidedly declaring a wedding, a sun shower of blessings is shed and souvenirs are pushed on ally-like individuals in congratulations; truly a Cheat-Skill that can only be described as miko-fox.[116]

Cây Sung Yên Bình

Cây Sung Yên Bình (平穏の無花果, Heion no Ichijiku?, Tranquil Fig)

Hạng Người sở hữu
EX Avicebron (Caster)
Theo truyền thuyết, ông đã bị giết bởi một người đàn ông đố kỵ tài thơ của mình, rồi đem chôn dưới gốc một cây sung. Tương truyền, mọi người thấy lạ vì cây sung cho ra những quả quá ngọt ngào nên đã đào gốc lên, và tội lỗi của gã đàn ông kia liền bị vạch trần.

Cerulean Ride

Cerulean Ride (セルリアンライド, Serurian Raido?)

Hạng Người sở hữu
A Mordred (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Chà Đạp Chiến Đạo

Chà Đạp Chiến Đạo (士道の蹂躙, Shidō no Jūrin?, Violation of the Warrior Code)

Hạng Người sở hữu
A Ashwatthama
The oath that was raised between warriors, in the Mahabharata, was continuously trampled.

Vengeance called vengeance, and offense made offense proliferate. Ashwatthama, who was too furious, performed a forbidden night assault, and brought down the enemies.

Chân Tay Nhân Tạo (Karakuri)

Chân Tay Nhân Tạo (Karakuri) (人造四肢(絡繰), Jinzō Shishi (Karakuri)?, Synthetic Limbs (Doll)) denotes that one's flesh became a man-made mechanism - particularly, a wooden machinery (karakuri). Bonus modifiers are added to action checks related to combat and success checks.[89]

Hạng Người sở hữu
A++ Kato Danzo
At A Rank and above, not only the limbs, but her entire body is an artificial “karakuri doll”.[89]

Chén Hoàng Kim

Aurea Boura: Chén Hoàng Kim (黄金の杯アウレア・ボーウラ, Kogane no HaiAurea Bōura?) is the Golden Grail that BB possesses. The Holy Grail that grants its owner's impudent and selfish desires. The grail that the great enchantress who appears in The Revelation of St. John the Divine holds. Though it is a counterfeit Holy Grail, it is because that it is a counterfeit Holy Grail that it became a genuine Holy Grail that grants the desires of humans without paying heed to right or wrong. To the Christians of those days, who considered honorable poverty a virtue, this grail, which was formed as a symbol of treasures such as gold, is no doubt the meaning of corrupt wealth, greed, and the vanity that leads one to adorn oneself. Though it is clear on the occasion that this grail is held by the great enchantress of Babylon which is the personification of the Roman Empire, this grail symbolizes the wealth of the earth, which is the inversion of Christ's words, "Do not pile up the wealth of the earth."[117]

Hạng Người sở hữu
EX BB
BB draws out the Golden Grail from within and pours the poisonous contents on the enemy. It vanishes the enemy's special stats and causes magic damage. When BB used this on Gawain, it caused 99999 damage.[117]
C BB
No information available

Chén Lợn Hoàng Kim

Aurea Pork Porka: Chén Lợn Hoàng Kim (黄金の豚の杯アウレア・ポーク・ポークア, Kogane no Buta no HaiAurea Pōku Pōkua?, Aurea Pork Porka: Golden Pig Grail) is the Hawaiian version of BB's Aurea Boura.[118]

Hạng Người sở hữu
EX BB Pele
It is connected to the goddess Pele, who deeply loved Kamapua'a, the demigod of pigs, despite abusing him, and has given BB an affinity to treat her favorite partners as piglets. Unlike Aurea Poculum, it is used on BB herself. When she drinks from it, BB's S switch is turned on.[118]

Chế Tạo Cung Tên

Chế Tạo Cung Tên (弓矢作成, Yumiya Sakusei?, Bow and Arrow Creation) is a Skill for the design and creation of a bow and arrows.

Hạng Người sở hữu
A Arash
The goddess Armaiti gave him the wisdom but the designer and the creator of the bow was Arash. As long as he has the materials he can instantly make a bow and arrows. A bow needs physical materials; however, arrows can be made by using his magical energy. Because of this, Arash can intermittently fire a countless number of arrows.[119]

Chỉ Huy Của Tuyên Đế

Chỉ Huy Của Tuyên Đế (宣帝の指揮, Sentei no Shiki?), hay còn gọi là Command of Emperor Xuan, is the transformation of the Chỉ Huy Của Quân Sư Skill that is given to strategist Servants.

Hạng Người sở hữu
A Tư Mã Ý
Sima Yi is a usurper of authority, and since he later received the posthumous name of the founder of the Jin dynasty, Emperor Xuan, his skill as a strategist and his skill as an emperor have been merged.

Chỉ Huy Của Quân Sư

Chỉ Huy Của Quân Sư (軍師の指揮, Gunshi no Shiki?, Command of the Strategist) is a Skill given to military-affiliated Servants. Maximizes the power of allied troops as an army, including oneself.[19]

Hạng Người sở hữu
A+ Gia Cát Lượng
At Rank A+, it has the power equivalent to making troops as determined as soldiers who know they are going to die, thus they will fight unto their deaths and until their life are exhausted.[19][120]

Chi Thể Diệt Vong

Chi Thể Diệt Vong (枝の破滅, Eda no Hametsu?, Branch Destruction)

Hạng Người sở hữu
A++ Surtr
No information available

Chi Viện Hỏa Lực (pháo)

Chi Viện Hỏa Lực (pháo) (火力支援(砲), Karyoku Shien (Hō)?, Fire Support (Cannon))[92]

Hạng Người sở hữu
B+ Napoleon
No information available

Chiến Lược

Chiến Lược (戦略, Senryaku?, Strategy) is the ability to seize things in the broader perspective, such as diplomacy and logistics, in order to decide victory before the fighting even begun.[8]

Hạng Người sở hữu
B Oda Nobunaga (Archer)
In her prior life, at the Battle of Okehazama in Japanese history, her surprise attack was successful, but that was just a fluke. It is said that in Nobunaga's lifetime, it is the only battle to overturn strategical defeat into tactical victory, but it was a desperate fight. Even now, she reflects on that battle.[8]

Chiến Lược Của Hiệp Sĩ

Chiến Lược Của Hiệp Sĩ (騎士の武略, Kishi no Buryaku?, Knight Tactics) is a battle methodology in which one grasps the flow of battle and induces the opponent to make a mistake, even without being a match for him/her in strength. A Skill not for self-strengthening, but to invite a check failure for the opponent. Consists of composed observation powers to wager on a momentary chance of victory.[18]

Hạng Người sở hữu
B Diarmuid au Duibhne (Lancer)

Chiến Sĩ Chí Tôn

Chiến Sĩ Chí Tôn (至尊の戦士, Shison no Senshi?, King's Soldier)

Hạng Người sở hữu
A+ Ashwatthama

Something in which his anecdote as the best warrior appearing in the Mahabharata, extolled to be ranked equal with Karna and Arjuna. By combining it with Violation of the Chivalry Code, and Personification of Rage, he becomes more of a mad warrior than a Berserker.

Chiến Thuật Quân Sự

Chiến Thuật Quân Sự (軍略, Gunryaku?, Military Tactics) là kiến thức chiến thuật được sử dụng không phải cho các tình huống chiến đấu một-chọi-một, mà là những trận chiến có nhiều người được huy động. Sẽ được cung cấp thêm bổ nghĩa trong quá trình sử dụng Bảo Khí Chống Quân của mình hoặc đối phó với Bảo Khí Chống Quân của địch.[23]

Hạng Người sở hữu
B Iskandar, Attila rợ Hung, Oda Nobunaga
Gaius Julius Caesar
Leading his troops to victory in many battles while alive, Caesar's ingenuity and military exploits have transformed into this Skill.[121]
Vlad III (Extra) (Lancer)
No information available
C+ Hector
Particularly when waging a war of attrition, Hector gains a high battle tactics bonus.[122]
C Gilles de Rais
Gilles raised numerous assaults as an assistant of Jeanne d'Arc. When he is waging an offensive siege battle, he particularly gains a bonus.[19]
Bedivere
No information available

Chú Thuật

Chú Thuật (呪術, Jujutsu?, Witchcraft) là một Kỹ Năng mà người thể hiện là một thuật giả của Chú Thuật. Loại ma thuật này có nguồn gốc từ cả thế giới phương Đông và phương Tây.

Hạng Người sở hữu
EX Tamamo-no-Mae (Caster)
Her style of Witchcraft is the Dakini heavenly methods. It includes methods to discern one's time of death and secret arts to obtain influence, such as methods to attain status and fortune (for men) and methods to gain the favor of influential individuals (for women). Lamenting harshly on and learning from the experience in her past, she does not feel like making much use of this.[7]
A Mephistopheles
His style of Witchcraft is the classical western Witchcraft, of which he excels at. It has varied uses, like returning the favor multiplied to those who hurt oneself, sowing discord upon personal relationships, or giving nightmares using succubi. It's difficult for the average magus to resist it.[123]
E Tamamo Cat
Her style of Witchcraft is the Dakini heavenly methods. Originally she had mastered this powerful magecraft, but she has forgotten almost everything due to taking this form.[8]

Chú Thuật (Vu Nữ)

Chú Thuật (Vu Nữ) (呪術 (巫), Jujutsu (Miko)?, Witchcraft (Oracle))

Hạng Người sở hữu
C Mochizuki Chiyome
No information available

Chú Thuật Giữa Hè

Chú Thuật Giữa Hè (真夏の呪術, Manatsu no Jujutsu?, Midsummer Witchcraft)

Hạng Người sở hữu
A Tamamo-no-Mae (Đồ bơi) (Lancer)
No information available

Chú Thuật Hỗ Trợ

Chú Thuật Hỗ Trợ (支援呪術, Shien Jujutsu?, Supporting Shamanism) is a Skill that causes the parameters of opponents to decrease by one rank.[124]

Hạng Người sở hữu
C+ Eric Bloodaxe
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)'
C Eric Bloodaxe
A curse from Gunnhild, a female magus as infamous as her husband.[124]

Chuông Chiều

Chuông Chiều (晩鐘, Banshō?, Evening Bell) signals the announcement of funereal proceedings and the visitation of Death. This unique Skill manifests as a result of having become one with the rites of passing.[9]

Hạng Người sở hữu
A King Hassan
The swordsman of the Evening Bell is without agency in his choice of opponents. He brings salvation to those who have lost sight of their mortality (死ぬべき時を見失った, lit. "lose sight of their time of death"?) in the place of God.[9]

Chuyên Tâm

Chuyên Tâm (一意専心, Ichiisenshin?, Single-Mindedness) is the ability to immerse oneself in something, exhibiting a superhuman degree of focus.[107]

Hạng Người sở hữu
B Thomas Edison
It was said that Edison slept for an average of only three hours.[107]
C Charles Babbage
In Babbage's case, it is demonstrated when performing actions like calculations, planning, and building. Also improves his Item Construction Skill.[107]

Chuyển Thân Đồ Tắm

Chuyển Thân Đồ Tắm (水浴転身, Suiyoku Tenshin?, Bathtub Flip)

Hạng Người sở hữu
A Kiyohime (Đồ bơi) (Lancer)
No information available

Chứng Cuồng Của Tinh Linh

Chứng Cuồng Của Tinh Linh (精霊の狂騒, Seirei no Kyōsō?, Fairies Maddening) là khả năng đánh thức các linh hồn ngủ say trong lòng trái đất và nghiền nát ý chí và tinh thần của kẻ địch với một tiếng gầm.[80]

Hạng Người sở hữu
A Cú Chulainn (Alter) (Berserker)
This mental interference causes a temporary decrease in STR and AGI in all enemies.[80]

Chứng Đau Đầu

Chứng Đau Đầu (頭痛持ち, Zutsū-Mochi?, Migraine) là một lời nguyền truyền lại từ nơi sinh khi còn sống.[7]

Hạng Người sở hữu
B Nero Claudius Caesar (Saber)
Do cô bị mắc chứng đau đầu mãn tính, nên tỉ lệ thành công của kỹ năng tinh thần bị suy giảm đáng kể. Ngay cả tài năng nghệ thuật khó khăn lắm mới có được, cũng do có kỹ năng này nên khó mà phát huy hoàn hảo được.[7]

Con Quỷ Nơi Chiến Trường

Con Quỷ Nơi Chiến Trường (戦場の鬼, Senjō no Oni?, Demon of the Battlefield)

Hạng Người sở hữu
B Hijikata Toshizou
No information available

Con Số Của Thánh Nhân

Con Số Của Thánh Nhân (聖者の数字, Seija no Sūji?, Numeral of the Saint) is a condition unique to Sir Gawain's existence. Only during the three hours between 9 AM and midday and the three hours between 3 PM and sunset, Gawain's power increases three-fold. This was related to the ancient belief that the numeral 3 was the sacred number of the Celtic gods.[125][7]

Hạng Người sở hữu
EX Gawain

Con Trai Của Apollo

Con Trai Của Apollo (アポロンの子, Aporon no Ko?, Son of Apollo) is a skill that denotes genealogy to the Greek god Apollo.

Hạng Người sở hữu
A Asclepius (Caster)
Apollo is a god who oversees various aspects, such as the art of the bow, the performing arts, prophecy, the sun, and so on, but he is also a god of epidemic diseases and administers medicine as a manifestation of his duality.

Conquistador

Conquistador (コンキスタドール, Konkisutadōru?) is the Skill of one who had conquered the unchartered lands at the end of their voyages during the Age of Exploration. In Spain, it means "conqueror". Denotes the ability of invading, ruling, pillaging, and enslaving an undiscovered land.[126]

Hạng Người sở hữu
EX Christopher Columbus
Strictly speaking, a conquistador refers to those who had conquered the "American Continent" at the end of their voyage, but as its originas the first progenitor who generated the concept of "a conqueror from Spain", Columbus was endowed with this Skill at EX Rank.[126]

Cỗ Bàn Tẩm Độc

Cỗ Bàn Tẩm Độc (毒の食饌, Doku no Shokusen?, Poisoned Meal)

Hạng Người sở hữu
A Circe
No information available

Công Huân Clermont

Công Huân Clermont (クレルモンの勲, Merit of Clermont?)

Hạng Người sở hữu
B Bradamante
No information available

Công Tác Phá Hoại

Công Tác Phá Hoại (破壊工作, Hakai Kōsaku?, Subversive Activities) là tài năng trong việc giảm bớt lực lượng kẻ địch trong giai đoạn sơ khởi trước khi vào trận chiến. Một chuyên gia về cạm bẫy. Tuy nhiên, thứ hạng Kỹ Năng này càng cao thì trạng thái linh thể như một anh hùng của người đó càng giảm.[7]

Hạng Người sở hữu
A Robin Hood
It is possible to disable nearly 60% of the total military force before the enemy advances.[7]
B+ Fuma Kotaro
No information available

Công Tích Tại Chân

Công Tích Tại Chân (手柄は足に在り, Accomplishment is in the Feet?)

Hạng Người sở hữu
A Nagao Kagetora
No information available

Cơn gió Niflheimr

Cơn gió Niflheimr (ニヴルヘイムの風, Wind of Niflheim?)

Hạng Người sở hữu
B Surtr
No information available

Cuồng Mãnh

Cuồng Mãnh (ベルセルク, Beruseruku?, Berserk) is a composite Skill of Dũng Mãnh and Mad Enhancement. Grants the user the ability to negate mental interference such as pressure, confusion and fascination. It also has the bonus effect of increasing melee damage.[5][127]

Hạng Người sở hữu
A Beowulf
Simultaneously with this Skill, he turns into a beast that fights with his instincts, fighting like an animal.[5][127]

Cuồng Tín

Cuồng Tín (狂信, Kyōshin?, Zealotry) is a Skill where normally unattainable mental strength can be obtained by having so much religious faith in something that it is beyond the understanding of those around the user.[2]

Hạng Người sở hữu
A Ứng cử viên Hassan-i-Sabbah (Không tên)
Trauma is instantly overcome and strong resistance to mental interference type magecraft is obtained.[2]

Cực Địa

Cực Địa (極地, Furthest Earth?)

Hạng Người sở hữu
A Okita Souji (Alter)
No information available

Danh Dự Hải Tặc

Danh Dự Hải Tặc (海賊の誉れ, Kaizoku no Homare?, Honor of Pirates) is a unique Skill derived from a pirate's peculiar sense of values. Low ranking Mental Pollution, Bravery, Battle Continuation and others have been combined.[36]

Hạng Người sở hữu
B Edward Teach
While he can be violent towards his subordinates without warning, he also possesses the bravery to savagely charge at a forest of swords and rain of bullets.[36]
C+ Anne Bonny và Mary Read (Đồ bơi) (Archer)
No information available

Danh Dự Hiệp Sĩ Fianna

Danh Dự Hiệp Sĩ Fianna (フィオナ騎士の誉れ, Fyiona Kishi no Homare?) is Diarmuid's exceptional resolve.

Hạng Người sở hữu
B Diarmuid Ua Duibhne (Saber)
The mentality of a chief-knight given shape.

Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi

Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi (被虐の誉れ, Higyaku no Homare?, Honor of the Battered) là kỹ năng khiến người sở hữu trở nên mạnh hơn khi bị đau đớn, và giảm bớt hao phí ma lực khi điều trị vết thương bằng ma lực.[6]

Hạng Người sở hữu
B+ Spartacus
Được tăng hạng (Fate/Grand Order)
B Spartacus
Trong trường hợp điều trị cho cơ thể của Spartacus bằng kỹ năng ma thuật, thì chỉ đòi hỏi lượng ma lực tiêu thụ cần thiết bằng 1/4 bình thường. Ngoài ra, cho dù không thực hiện ma thuật thì qua một khoảng thời gian nhất định, vết thương cũng sẽ tự động được chữa lành. Ý chí chiến đấu của ông được đốt cháy khi bị đau đớn, dẫn đến việc dẫn xuất toàn bộ sức mạnh được ẩn giấu của ông. Ngược lại, ông không thể trở nên nghiêm túc nếu như không bị thương. "Bằng cách chịu đựng và vượt qua mọi thống khổ mà kẻ địch gây ra, ta sẽ hoàn toàn vượt lên và chiến thắng kẻ địch", đó là chiến thuật tất thắng của Spartacus.[6][10]

Dấu Hiệu Bá Vương

Dấu Hiệu Bá Vương (覇王の兆し, Haō no Kizashi?, Signs of a King) is a Skill that represents a portion of the spirit Alexander will eventually have as the King of Conquerors Iskandar.[128]

Hạng Người sở hữu
A Alexander
By stimulating his spirit, he obtains a plus modifier for every kind of check.[128]

Devil's Sugar

Devil's Sugar (デビルズ・シュガー, Debiruzu Shugā?)

Hạng Người sở hữu
A Space Ishtar
The true devil who uses the power of "seduction and excitement" while not falling to the devil. S Ishtar's smiles and thrown kisses improves the morale of allies, ignoring the burden on the body and withdrawing past the limit. Since the charm (curse) already mesmerized an ally, it is invalid against the enemy. It can be said to be a devil's charisma that combines the aspect of the goddess of victory and the aspect of a demon that destroys people.

Di Chúc Của Oni Musashi

Di Chúc Của Oni Musashi (鬼武蔵の遺言状, Oni Musashi no Yuigonjō?, Oni Musashi's Will)

Hạng Người sở hữu
C Mori Nagayoshi
Different effects are activated at two times, when the Skill is used and when it becomes impossible to fight.

A doubtful ancedote said he enjoyed it when not only enemies, but also when allies lost their lives.

Diện Mạo Ma Tính

Diện Mạo Ma Tính (魔性の貌, Demonic Face?)

Hạng Người sở hữu
EX Lan Lăng Vương
No information available

Dòng Ma Lực Chảy Ngược

Dòng Ma Lực Chảy Ngược (魔力逆流, Maryoku Gyakuryū?, Reverse Flow of Mana)

Hạng Người sở hữu
A Lancelot (Berserker)
No information available

Doppelgänger

Doppelgänger (ドッペルゲンガー, Dopperugengā?)

Hạng Người sở hữu
EX Yến Thanh
A Huyễn Linh installed in the manner of a formalwear. A transformation Skill by means of exceedingly diluting his “self”. While it is possible to copy a part of Skills, the same is impossible for Noble Phantasms.

Originally it is an ability on the class of Noble Phantasm with the potential of perfect imitation; however, there is the fact that Yan Qing himself slightly avoids it, making it settle on a lower rank.

If he ends up accepting it, it would probably be a high grade ability which alters his form unrestricted.[12]

Dũng Mãnh

Dũng Mãnh (勇猛, Yūmō?, Bravery) là năng lực vô hiệu hóa những sự can thiệp vào tinh thần như áp chế, hỗn loạn, mê hoặc. Ngoài ra, nó còn có hiệu quả tăng cường sát thương trong chiến đấu tay đôi. Không thể sử dụng dưới tác động của Kỹ Năng Cuồng Hóa.[4]

Hạng Người sở hữu
A+ Heracles, Achilles
A Fergus mac Róich
B Lã Bố
E Alcides
The divine curse lodged inside him has been brought out by a Command Spell, resulting in the ranking being decreased considerably.[44]

Duy Trì Chiến Đấu

Duy Trì Chiến Đấu (戦闘続行, Sentō Zokkō?, Battle Continuation) là một Kỹ Năng cho phép người sở hữu tiếp tục chiến đấu sau khi chịu những vết thương chí mạng. Nó cũng làm giảm tỷ lệ tử vong do thương tích. Kỹ Năng này thể hiện khả năng sống sót và/hoặc tinh thần của một người không biết lúc nào phải từ bỏ, bao gồm sức mạnh sinh tồn trong những tình huống nguy hiểm. Nó cũng là một trong những sức mạnh của một ma cà rồng. Nếu có một cơ thể đàn hồi để kết hợp với Kỹ Năng này, nó sẽ cho ra kết quả tốt nhất.[4][18]

Hạng Người sở hữu
EX King Hassan
This swordsman who is no longer certain whether he is alive or dead, even if he receives a fatal wound or loses half of his body for example, will keep snapping at the enemy as if he was in perfectly good health.[43]
Miyamoto Musashi
Tries every dirty trick in the book to survive. Playing dead not to lose a fight is one of her fortes.

She confuses the enemies with her speeches and pulls off amazing comebacks from disgraceful escapes. She is a shameless realist to the core and seems to use "If I win at the end, I'm the winner, right? That's why I have to run away now! After all, if I'm dead, I can't win at the end, can I?" as a convenient excuse for it. This is who Girl Musashi is.[129]

A+ Alcides
Can continue fighting even with wounds that place them on the verge of death. An ability representing the strong will to stay alive on the battlefield.[44]
Shuten-douji
Combat is possible even after receiving a decisive fatal wound; even if her head is decapitated, as it is based on the folklore where she attacked Minamoto no Raikou.[130]
A Heracles, Darius III
The ability to survive. Makes it possible to fight even with deadly injuries and can remain alive so long as one does not receive a decisive fatal wound.[4]
Boudica
The ability to survive. Boudica's anecdote of her continuing to battle against the mighty Roman army with an indomitable fighting spirit has became a Skill.[19]
Leonidas
Doesn't know when to give up. Makes it possible to fight even with deadly injuries and can remain alive so long as one does not receive a decisive fatal wound.[19]
Cú Chulainn (Lancer), Cú Chulainn (Extra) (Lancer)
Never gives up no matter what. Legend tells that the dying Cú Chulainn tied himself to a tree before taking his last breath. For he who possesses such a legend, the dying struggle is particularly fierce. This is not living dirty, but rather it is the work of preserving a Celtic warrior's enduring fight until the very end.[4][19]
Cú Chulainn (Alter) (Berserker)
Never gives up no matter what until the very end. A mad beast's obsession. Can remain alive so long as one does not receive a decisive fatal wound and makes it possible to fight even with deadly injuries.
Vlad III (Berserker)
It is possible to fight even on the verge of death, so he does not worry about the damage to his body at all.[18]
Achilles
Ngay cả khi bị bắn thủng những điểm yếu là gót chân Achilles và trái tim thì anh vẫn còn tiếp tục chiến đấu một thời gian.[10]
Thánh George
Beloved by the World, the unyielding force of life within Saint George permits the continuation of combat even in the event of fatal injury. He is further driven by a conscientiousness of the faith and the expectations of those he desires to protect. A divine protection from the Earth rooted in the veneration of Georgius as a Patron of Harvest.[6]
Vlad III (Extra) (Lancer)
Additionally, he has the ability to withdraw from combat and reach allied territory alive after being defeated.[7]
B Elizabeth Báthory (Lancer)
In the case of Elizabeth Báthory, it somehow became a Skill that permits her to turn up again no matter how many times she's defeated. "Because it's Battle Continuation, it is not embarrassing no matter how many times I appear!"[7]
Mordred
Không biết khi nào thì bỏ cuộc. Cô không từ bỏ ngay cả khi bị Thánh Thương đâm xuyên qua người, và đã gây ra một vết thương chí mạng cho Vua Hiệp Sĩ.[10]
Beowulf
Doesn't know when to give up, even to the very end. Even after entering old age, he particularly still had the guts to take on a fire dragon and did not breathe his last until he killed it.[5]
Eric Bloodaxe
His tenacity is persistent, making it possible to fight even with deadly injuries.[8]
C Cú Chulainn (Extra) (Lancer)
In Cú Chulainn's case in Fate/Extra, because of his Master boosting his Endurance, its Rank was temporary lowered. His original Rank in this Skill is A.[7]
Mash Kyrielight

Dự Đoán Tương Lai

Dự Đoán Tương Lai (未来予知, Mirai Yochi?, Future Prediction)

Hạng Người sở hữu
A Hạng Vũ
No Information Available

Dược Phẩm Đáng Ngờ

Dược Phẩm Đáng Ngờ (あやしい薬, Ayashī Kusuri?, Suspicious Medicine) is a mysterious drug that Ruby purifies night after night on the attic. Truly, an Amber Herb. Raw materials are primarily flora (poisonous plants). Without people knowing, suspicious flowers were planted on the backyard of the Einzbern house and, according to rumors, a psycho garden that should be reported to the authorities takes form to the trained eye.[113]

Hạng Người sở hữu
A Illyasviel von Einzbern
Effectiveness is excellent to the point of being scary, but since it leads to good-for-nothing developments most of the time, she should refrain from using it.[113]

Đai Của Bercilak

Đai Của Bercilak (ベルシラックの帯, Berushirakku no Obi?, Bercilak's Belt)

Hạng Người sở hữu
EX Gawain
No information available

Đại Nguyên Tắc Người Hùng

Đại Nguyên Tắc Người Hùng (勇者大原則, Yūsha Dai Gensoku?, Heroic Great Principles) are about ten general rules for a hero, or so goes the saying. As far as Skills go, this is like a lead up to the protagonist-reversal usually seen in action manga.[113]

Hạng Người sở hữu
EX Elizabeth Báthory (Brave)
1: a hero must be invincible;

2: a hero must be enthusiastic;

3: a hero can freely use most of the lost items;

...and so on.[113]

Đại Vương Miện Bị Che Giấu

Đại Vương Miện Bị Che Giấu (秘められた大王冠, Himerareta Dai Ōkan?, Hidden Great Crown) is the crown of a goddess said to have been created from what she took from Ishtar.[60]

Hạng Người sở hữu
A Ereshkigal
Of the heaven and earth, it allows her to make the various graces bestowed unto Ishtar her own, but those effects are made slightly darker (more gloomy).[60]

Đại Vương Miện Lấp Lánh

Đại Vương Miện Lấp Lánh (輝ける大王冠, Kagayakeru Dai Ōkan?, Shining Great Crown)

Hạng Người sở hữu
A Ishtar (Archer)
No information available

Đàn Hạc Trị Liệu

Đàn Hạc Trị Liệu (治癒の竪琴, Chiyu no Tategoto?, Harp of Healing) hay Trình Diễn Hạc Cầm (竪琴の演奏, Tategoto no ensō?, Harp Performance) là một Kỹ Năng trao cho người sử dụng khả năng trừ tà và chữa bệnh cho người khác bằng cách chơi một giai điệu đàn hạc.

Hạng Người sở hữu
B David
In ancient society, the harp was highly regarded as appeasing evil spirits. David's harp (kinnor) - which cleansed the evil spirits from the king of Israel, Saul - possesses effects of exorcism and preserves the tranquility of the listeners' minds. His skill with the instrument is such that he is capable of purging mental interference and restoring psychological stability to those who listen to his music. However, the accuracy of projectiles and polearms suffer a large Rank Down within hearing range. The Servant's act of exorcism may have been analogous to modern musical therapy.[116][6]
C Tristan
No information available

Đánh Mất Ý Thức

Đánh Mất Ý Thức (正気喪失, Shōki Sōshitsu?, Loss of Sanity)

Hạng Người sở hữu
B Abigail Williams
The insanity exuded by the evil god within her can easily break down the fragile common sense and morals of humans.[131]

Đánh Tan Đạo Tặc

Đánh Tan Đạo Tặc (盗賊打破, Tōzoku Daha?, Banditry Abolisher)

Hạng Người sở hữu
B Tần Lương Ngọc
No information available

Đạo Thuật

Đạo Thuật (道術, Dōjutsu?, Taoism Arts)

Hạng Người sở hữu
A Nezha
No information available

Đặc Quyền Bạo Phát

Đặc Quyền Bạo Phát (暴走特権, Bōsō Tokken?, Rampaging Privilege) is a Skill converted from Đặc Quyền Hoàng Đế.

Hạng Người sở hữu
EX Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster)
Derived from a past anecdote where she rode a chariot during the Olympic games. It could be called a utilization of her past experiences. A Skill that promises first place no matter what happens.[104]

Đặc Quyền Đại Đế

Đặc Quyền Đại Đế (大帝特権, Taitei Tokken?, Great Emperor Privilege) is a Skill which allows the user to acquire Skills which they don't possess for a short time. Its effect is the same as Đặc Quyền Hoàng Đế, but the skill name has been changed through self-declaration.[132]

Hạng Người sở hữu
A+ Karl Đại Đế (Ruler)

Đặc Quyền Hoàng Đế

Đặc Quyền Hoàng Đế (皇帝特権, Kōtei Tokken?, Imperial Privilege) là một năng lực có thể nhận được chỉ trong một thời gian ngắn cả những kỹ năng mà vốn dĩ không thể sở hữu, nhờ vào chủ trương của bản thân. Trong trường hợp hạng A hoặc cao hơn, sẽ nhận được cả gánh nặng về mặt thân thể (như Thần Tính chẳng hạn).[7]

Hạng Người sở hữu
EX Romulus
The divine ancestor is almighty. For Romulus, his relevant Skills are Riding, swordsmanship, fine arts, Charisma, Military Tactics, and a truly diverse set of other things. Having this Skill, Romulus has personally sealed his naturally high ranked Divinity.[133]
Nero Claudius Caesar (Saber)
Những kỹ năng tương ứng với cô là Điều Khiển Vật Cưỡi, kiếm thuật, nghệ thuật, Uy Tín Lãnh Đạo, Chiến Thuật Quân Sự, vân vân.[7]
A Caligula
For Caligula, the relevant Skills are Riding, swordsmanship, fine arts, Charisma, Military Tactics and others.[8]
Ozymandias, Cleopatra
No information available
B Võ Tắc Thiên
No information available

Đấng Nguyên Sơ

Ultimate One: Đấng Nguyên Sơ (原初の一アルテミット・ワン, Gensho no IchiArutemitto Wan?, localized as "Origin of All") is the status of being an Ultimate One.[7]

Hạng Người sở hữu
EX Arcueid
By receiving back up from the planet, one's specs becomes one class above the opposing enemy's.[7]
Arcueid
In Arcueid's case, it does not function at all due to a misunderstanding from her Master. Her original Rank in this Skill is EX.[7]

Đèn Lồng Bóng Ảnh

Đèn Lồng Bóng Ảnh (影灯籠, Kagedōrō?, Shadow Lantern) is a Skill that allows one to become one with the shadows.[2]

Hạng Người sở hữu
A Assassin Thật (Fate/strange fake)
Because he can gain surrounding magical energy from the darkness, as long as he does not materialize he almost does not need the Master's magical energy supply. As long as a Command Spell is not used, it is possible to conceal one's status from the Master.[2]

Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển

Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển (渚の第六天魔王, Nagisa no Dairokutenmaō?, Demon King of the Sixth Heaven of the Beach) is another Skill from her original "Demon King" Skill.[114]

Hạng Người sở hữu
A- Oda Nobunaga (Đồ bơi) (Berserker)
A monster who has warped her way of life based on her personal image of summer. Abilities and visage have been transformed. Upon changing into a Đồ bơi by the beach, the Demon King became like this. "As a side-effect my chest also feels a bit bigger but, could it be my imagination?"[114]

Đế Vị Vĩnh Hằng

Đế Vị Vĩnh Hằng (永世帝位, Eisei Tei'i?), hay còn gọi là Eternal Emperor,

Hạng Người sở hữu
A Tần Thủy Hoàng
No information available

Điểm Kinh Nghiệm Bonus

Điểm Kinh Nghiệm Bonus (経験値ボーナス, Keiken-Chi Bōnasu?, Experience Point Bonus) is a Skill that allows one to gain a bonus percentage of experience points after a battle in the system of the Cuộc Chiến Chén Thánh Moon Cell. Originally possessed by Kingprotea, it was evolved into Grow Up Grow.

Điện Một Chiều

Điện Một Chiều (ガルバニズム, Garubanizumu?, Galvanism) là một Kỹ Năng cho phép tự do lưu chuyển, tích lũy dòng điện sinh học và ma lực. Khái niệm Điện Một Chiều giải thích hoạt động sinh mạng bằng lượng điện có trong cơ thể, giống như Phlogiston và Ether, nó thuộc vào thể loại Giả Kim Thuật.[6]

Hạng Người sở hữu
A Nikola Tesla
By instantly converting attacks without form such as magic light, magic wind, and magic bullets into electricity and charging it, Tesla can recharge his own mana.[134]
B Frankenstein (Berserker)
Những đòn công kích không có thực thể như ánh sáng ma thuật, gió ma thuật, đạn ma thuật sẽ bị chuyển hóa thành điện trong nháy mắt, và bị vô hiệu hóa bằng cách phóng điện ra xung quanh. Ngoài ra, nó cũng cường hóa cơ thể và phục hồi những tổn hại một cách mau lẹ tùy theo lượng điện tích lũy.[6]
Không rõ Sieg

Điệp Báo

Điệp Báo (諜報, Chōhō?, Espionage) does not conceal one’s presence, but rather makes one's presence fail to register as hostile. This Skill causes others to misunderstand one's status, including mistaking one for a kind neighbor, a harmless pebble, or as the most beloved person.[14]

Hạng Người sở hữu
A++ Mata Hari
At this rank, as long as the user is not outed by her allies, it is impossible to discern any hostility from the user. However, the instant when Mata Hari attacks directly, this Skill loses its effects.[14]
A Yến Thanh
No information available

Điệu Ba Lê Tội Ác

Điệu Ba Lê Tội Ác (クライム・バレエ, Kuraimu Baree?, Crime Ballet) is simply a battle style. An arrangement of combat skills that was the result of the classical ballet-loving Meltlilith re-tuning herself.[51]

Hạng Người sở hữu
A Meltlilith
Meltlilith was originally an Alter Ego produced from BB's "Service Requirement" and "Pleasure", and that trait is of an abnormally lovely maiden who cannot help but stir up a desire in men to protect her. It is thinkable that her adoration for ballet would draw her closer to that trait, but perhaps due to the influence from her Skill that continuously steals her opponent's abilities, she currently has a belligerent personality.[51]

Điều Khiển Rắn

Điều Khiển Rắn (蛇遣い, Hebitsukai?, Serpent Bearing).

Hạng Người sở hữu
B Asclepius
No information available.

Điều Ước Của Đứa Trẻ Thần Thánh

Điều Ước Của Đứa Trẻ Thần Thánh (神稚児の願い, Kami Chigo no Negai?, Wish of the Child of God)

Hạng Người sở hữu
EX Miyu Edelfet
No information available

Đóa Hoa Không Tàn Của Người Dũng Sĩ

Bài chi tiết: Andreias Amarantos

Đóa Hoa Không Tàn Của Người Dũng Sĩ (勇者の不凋花, Yūsha no Fuchōka?)

Hạng Người sở hữu
B Achilles
No information available

Đoàn Kịch Của Nhà Vua

Đoàn Kịch Của Nhà Vua (国王一座, Kokuōichiza?, The King's Men) là một Kỹ Năng dựa trên đoàn kịch The King's Men của Shakespeare, ban đầu được xem như Bảo Khí The Globe của ông. Khác với Bảo Khí kia, năng lực này không tiêu thụ lượng ma lực đáng kể. Nó triệu hồi và điều khiến những cái bóng diễn viên mà không có khả năng chiến đấu gì cả.[135]

Hạng Người sở hữu
C William Shakespeare
Shakespeare decides the phrases these shadow actors will say, but they automatically follow the target they are mimicking for all the details (like the normal intonation and addresses), so they will not be exposed with respect to that point. Even if one theoretically understands that they are impostors, a very strong will is needed to break out from this magecraft.[135]

Đối Tà Ác (đặc thù)

Đối Tà Ác (đặc thù) (対邪悪(特殊), Tai Jāku (Tokushu)?, Anti-Evil (Unique))

Hạng Người sở hữu
EX Arjuna (Alter) (Berserker)
A power similar to the Authority bestowed by the one who brings the end.

He carries on his back the mission to obliterate all evil.
… But because it’s too upright, it’s applied to almost all but innocent children or saints.

Đồng Điệu Ma Lực

Đồng Điệu Ma Lực (魔力同調, Maryoku Dōchō?, Mana Synchronization) is a Skill where one simultaneously greatly stimulates the mana of oneself and others.[79]

Hạng Người sở hữu
C Helena Blavatsky (Caster)

Đứa Trẻ Của Tự Nhiên

Đứa Trẻ Của Tự Nhiên (自然の嬰児, Shizen no Midorigo?, Child of Nature) is a Skill that represents one as a children born in the Reverse Side of the World that will eventually become the same. Even if they are not naturally occurring life, but living things created by human hands, sometimes even they can receive great blessings from the World.[136]

Hạng Người sở hữu
A Irisviel von Einzbern
B Illyasviel von Einzbern
No information available

Endless Enjoy Summer!

Endless Enjoy Summer! (エンドレス・エンジョイ・サマー!, Endoresu Enjoi Samā!?)

Hạng Người sở hữu
A Jeanne d'Arc (Đồ bơi) (Archer)
Or for short, EES.
It's the spirit of enjoying summer to its fullest until its very last moments.

Femme Fatale (giả)

Femme Fatale (giả) (ファム・ファタール(偽), Famu Fatāru (Nise) ?, Femme Fatale (False)) is a Skill that allows her to slip naturally into the vicinity of the target. This shows the proficiency of the preliminary investigation required for theft, and complex skill such as analysis, intelligence, pheromone, disguise, and covert behavior.

Hạng Người sở hữu
A Carmilla (Đồ bơi) (Rider)
She gets acquainted with humans (opposite sex and same sex) for the sake of stealing from those who naturally fell in love with her devilishness.

However, it is only a phantom that exists before the phantom thief steals their prey. Even if the love looks irreplaceable, compatible and comfortable, it will never be fulfilled. No matter how much her opponent wants. And——even if she wanted it.

Filing

Filing (ファイリング, Fairingu?)

Hạng Người sở hữu
A Assassin (Học chơi FGO cùng Manga!)
The classified information they obtain with their Noble Phantasm is extensive, but they are so astoundingly methodical in their organizing that they can instantly find the information they need.

Final Eli-chan

Final Eli-chan (ファイナルエリチャン, Fainaruerichan?)

Hạng Người sở hữu
C Mecha Eli-chan, Mecha Eli-chan MkII
No information available

Gia Công Chống Đạn

Gia Công Chống Đạn (防弾加工, Bōdan Kakō?, Bulletproof Treatment)

Hạng Người sở hữu
A EMIYA (Alter)
No information available

Giác Ngộ Cây Bồ Đề

Giác Ngộ Cây Bồ Đề (菩提樹の悟り, Bodaiju no Satori?, Enlightenment of the Sacred Fig) renders protection to one who has reached "the Truth of the World" or "the Answer of Humanity" - a Protection Against Purging (対粛清防御, Tai-Shukusei Bōgyo?) that marks the Servant as a "Protector of the World."[7]

Hạng Người sở hữu
EX Buddha
Unconditionally reduces the damage dealt by physical attacks, conceptual attacks, and interdimensional attacks by a value equivalent to the Servant's total health. This Skill also shuts out the probability of mental interference by 100%. In the case of Buddha, who has attained an EX in this Skill, even the seven desires of man may be received with perfect tranquility.[7]

Giải Trừ Ma Thuật

Giải Trừ Ma Thuật (魔術解除, Thaumaturgy Sanctification?)

Hạng Người sở hữu
A Bradamante
No information available

Gián Điệp Hai Mang

Gián Điệp Hai Mang (ダブルクロス, Daburu Kurosu?, Double Cross)

Hạng Người sở hữu
B Mata Hari
No information available

Giao Tiếp Với Động Vật

Giao Tiếp Với Động Vật (動物会話, Dōbutsu Kaiwa?, Animal Dialogue) is communication of intention with animals that do not speak a language of words.[6]

Hạng Người sở hữu
A Hessian Lobo[137]
Because the Wolf King Lobo is an animal, it is possible for him to command life forms of lower rank than him, excluding humans.[12]
C Sakata Kintoki (Berserker), Sakata Kintoki (Rider)
Since it's not like the intellect of the animals improve, very complex nuances are not conveyed. Even then, maybe because Sakata Kintoki's mental structure is close to animals, they strangely get into a mutual understanding.[6]
D Ushiwakamaru (Assassin)
It happens because of the young sensitivity of when she ran around at the mountains, so it was lost when she got down from the mountains (as a Rider). It's not like she was properly speaking the language of animals, purely feeling.

Normally, leaking tanuki-like words may be a remnant of the old training days.
Also, when asked why the Assassin class, she'll answer:
"In order to take one wooden sword from my master while sleeping, I devotely trained invisibility while using the animals of the forest as training partners, so there it is"
"No way, an Assassin just because of that?"
"Yup. I mean, I'm a genius"

Giáp Tại Ngực

Giáp Tại Ngực (鎧は胸に在り, Armor is on the Chest?)

Hạng Người sở hữu
A Nagao Kagetora
No information available

Giấc Mộng Phù Du

Giấc Mộng Phù Du (うたかたの夢, Utakata no Yume?, Ephemeral Dream) is a Skill that represents one's life born from illusions/from a person's desire.[138]

Hạng Người sở hữu
EX Joan of Arc (Alter Santa Lily)
No information available.
A Joan of Arc (Alter)
Because she is the result of a person's desire, she holds great power. However, for the same reason, she cannot continue existing forever. Once everything is over, she will quietly return to her slumber.[138]

Giọng Nói Khủng Khiếp

Giọng Nói Khủng Khiếp (恐慌の声, Kyōkō no Koe?, Voice of Panic) is a mental attack that weakens the hearts of those who hears it.[107]

Hạng Người sở hữu
A Dr. Jekyll and Mr. Hyde
This Skill only manifests when Jekyll transforms into Hyde.[107]

Hành Trình Của Hoa

Hành Trình Của Hoa (花の旅路, Hana no Tabiji?, Blossoming Journey) is a blessing (Gift) towards the girl-knight who began walking on the path to be a king.[18]

Hạng Người sở hữu
EX Artoria Pendragon (Lily)
Her traveling is filled with hope, making the hearts of those who fight along her be more proactive.[18]

Hấp Huyết

Hấp Huyết (吸血, Kyūketsu?, Blood-Sucking) là hành động hút máu người khác để bổ sung sức khỏe và sức mạnh vật lý/ma thuật của mình. Đây là một trong những sức mạnh của Ma Cà Rồng. Thứ hạng càng cao thì sức mạnh hấp thụ càng tăng.[18]

Hạng Người sở hữu
A Vlad III (Berserker)
Additionally, this may apply the detrimental status effect of Seduction (Confusion). It has a medium chance of being applied and affects both men and women. Those who were sucked are dead while still alive, and are fundamentally subordinate to the one who sucked them as they are turned into one's manservants through the sipping of their blood. Also, because this deed is not an attack but an act of affection, one cannot defend against it even with "a body that pushes aside all sorts of attack".[18]
C Carmilla
For Carmilla, it is an absorption and recovery of physical strength by bathing in blood. Although something close to a misconception, Carmilla's skin has certainly rejuvenated.[18]
Euryale, Stheno
For Eurayle and Stheno, sucking blood will recover one's own magical energy. While this recovery will happen with anyone's blood, because the blood of their sister Medusa is the one they like the most, Eurayle and Stheno recovers greatly when sucking Medusa's blood.[18][135]

Hấp Thụ

Hấp Thụ (吸収, Kyūshū?, Absorption) is a Skill originally possessed by Meltlilith before being evolved into Melt Virus.

Hè Rực Tình Nồng

Hè Rực Tình Nồng (情熱の炎夏, Jōnetsu no Enka?, Fiery Passion of Summer)

Hạng Người sở hữu
A Kiyohime (Đồ bơi) (Lancer)
No information available

Heaven's Feel

Heaven's Feel (ヘブンズ・フィール, Hebunzu Fīru?)

Hạng Người sở hữu
C Black Irisviel (Avenger)
No information available

Hiền Nhân Bất Diệt

Hiền Nhân Bất Diệt (不滅の賢人, Fumetsu no Kenjin?, Indestructible Sage)

Hạng Người sở hữu
A Saber (Học chơi FGO cùng Manga!)
He is mentally weak, very prone to get disencouraged or cry, but he's also quite fast to get back on his feet.

Hiện Thân Của Cái Đẹp

Hiện Thân Của Cái Đẹp (美の顕現, Bi no Kengen?, Manifestation of Beauty) is the fearsome charismatic nature of a goddess of beauty. A power to charm others.[111]

Hạng Người sở hữu
EX Ishtar (Archer)
Originally a composite Skill (gauge absorption, curse, skill-sealing) that had a strong temptation effect at its core. Despite of being in a condition of merely possessing another, it already surpasses the realm of men.[111]
B Ishtar (Archer)
Thanks to the strong inclination of the possessed human, the restriction effects towards others were removed and it essentially became a simple Charisma skill.[111]

Hiệp Sĩ Hộ Vệ

Hiệp Sĩ Hộ Vệ (守護騎士, Shugo Kishi?, Guardian Knight) is a rare Skill that grants the Servant a temporary attribute bonus if acting in the defense of others.[6]

Hạng Người sở hữu
A+ Saint George
A protector of numerous nations and expansive regions in life, Saint George is capable of deriving effectively unlimited defensive capabilities from those who place their faith and expectations in him. He is always expected to be a guardian who "guard over others" as a noble knight. Due to his pure mission to protect others, its defensive power is tremendous but only lasts for a short time.[6][19]

Hiệp Sĩ Không Chết Tay Không

Hiệp Sĩ Không Chết Tay Không (騎士は徒手にて死せず, Kishi wa Toshu nite Shisezu?, A Knight Does Not Die With Empty Hands) is Lancelot's Knight of Owner as a Skill.

Hạng Người sở hữu
A++ Lancelot (Saber)
No information available

Hiệp Sĩ Lông Vũ Trắng

Hiệp Sĩ Lông Vũ Trắng (白羽の騎士, Paladin of the White Feather?)

Hạng Người sở hữu
B+ Bradamante
No information available

Hiệp Sĩ Sư Tử

Hiệp Sĩ Sư Tử (獅子の騎士, Shishi no Kishi?, Knight of the Lion)

Hạng Người sở hữu
B Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Ruler)
In the past, Ywain fought with a lion.

So what a wonder that our lord, our king manipulates the Lion of Light. The king may have chosen the skill that Ywain would own as his own ability.

――― There may be such a thing.

Yeah.

Hiệp Sĩ Vùng Hồ

Hiệp Sĩ Vùng Hồ (湖の騎士, Mizūmi no Kishi?, Knight of the Lake)

Hạng Người sở hữu
A Lancelot (Saber)
No information available

Hình Thể Hoàn Thiện

Hình Thể Hoàn Thiện (完全なる形, Kanzen'naru Katachi?, Consummated Shape) is a Skill where by making use of the magic energy of the land, it restores itself to its former shape.[83]

Hạng Người sở hữu
A Enkidu
So long there is a supply of magic energy from the land, Enkidu’s body (which was produced from the clay of the Age of Gods) will never collapse. A powerful regeneration/restoration ability that is completely unprecedented. However, the soul is a different matter.[83]

Hitokiri

Hitokiri (人斬り, Manslayer?)

Hạng Người sở hữu
A Okada Izou
No information available

Hoa Cho Đất

Hoa Cho Đất (地に花を, Ji ni Hana o?, Flower on Earth) is one of Nero Bride's strong support reinforcement Skills, along with Love for People and Star in Heaven. The bride, being the crown of happiness, is so unique to this world that all of it would seem to be filled with light. A hymn of blessing[4]

Hạng Người sở hữu
A Nero Claudius Caesar (Bride)
She can optionally give various positive effects to one person in the party with this Skill. It is correct to use this as a party support Skill. However, when Nero Bride is the last one left, she can use all of these Skills for her alone and a ridiculous cheat Servant will come forth; she would become a Super Bride-Jin.[4]

Hỏa Luân Của Yêu Tinh

Hỏa Luân Của Yêu Tinh (妖星の火輪 , Sun of Calamity?)

Hạng Người sở hữu
A Dương Quý Phi
Like a candle that doesn’t burn out even after reaching its end, even within a maelstrom of chaos and turmoil its light will continue shining away, undying.

Hóa Thành Nữ Thần

Hóa Thành Nữ Thần (女神変生, Megami Hen-sei?, Goddess Metamorphosis) is the Biến Hóa Skill in its highest form where one undergoes metamorphosis into a goddess.[139]

Hạng Người sở hữu
EX Sessyoin Kiara
No information available
B Tamamo-no-Mae (Đồ bơi) (Lancer)
A staggering feast of buffs. However, she receives a stun afterwards. It seems that there was a holy woman in a certain cyberspace who acquired this Skill. Incidentally, Tamamo's Thần Tính has nonchalantly became A++, but it seems that is because her aspects as Amaterasu is leaking out due to modifiers from the summer sun, or something.[139]

Học Trò Của Tinh Linh

Học Trò Của Tinh Linh (精霊の弟子, Seirei no Deshi?, Disciple of Elemental Spirits) is proof that one has been initiated in magecraft by certain lake spirits.[31]

Hạng Người sở hữu
B François Prelati
The efficacy of magecraft improves dramatically.[31]

Hòn Đá Triết Gia

Hòn Đá Triết Gia (賢者の石, Kenja no Ishi?, Philosopher's Stone) is a Skill that denotes the ability to purify and accumulate magical energy into a crystal known as the Philosopher's stone - informally known as a photonic crystal - and manipulate it. The rank of the Skill greatly affects the degree of purity which can be attained. Depending on the rank, a large number of effects can be displayed.[107]

Hạng Người sở hữu
A Paracelsus
At A Rank, a kind of counterfeit immortality can be bestowed upon any given target.[107]

Hộ Lý Thép

Hộ Lý Thép (鋼の看護, Hagane no Kango?, Nursing of Steel) is a Skill where one can treat the injuries of allies using scalpels and medicines created from magical energy.[140]

Hạng Người sở hữu
A Florence Nightingale
Strengthened by the anecdotes of the people she saved, even the most serious of injuries can be treated. Treatment is possible whether the patient is a human or a Servant. While the techniques she uses are from the 18th to 19th Century, others attempting to replicate her technique cannot hope to achieve the same results.[140]

Hồ Súp Đậu

Hồ Súp Đậu (豆スープの湖, Mame Sūpu no Mizūmi?, Bean Soup Lake)

Hạng Người sở hữu
A Paul Bunyan
No information available

Hỗn Huyết

Hỗn Huyết (混血, Konketsu?, Hybrid)

Hạng Người sở hữu
EX Merlin
No information available

Hồng Nhan Mĩ Thiếu Niên

Hồng Nhan Mĩ Thiếu Niên (紅顔の美少年, Kōgan no Bishōnen?, Rosy-cheeked Adonis) is the disposition as a pretty boy who charms people. A fascination magic-like effect that works on both men and women, but one can abate it so long there is a will to resist. Complete evasion by means of a Kháng Ma Lực Skill is possible.[141]

Hạng Người sở hữu
B Alexander
C Ko-Gil

Hồng Nhan Quyến Rũ

Hồng Nhan Quyến Rũ (妖惹の紅顔, Yōmi no Kōgan?, Bewitching Rosy Cheeks)

Hạng Người sở hữu
A Xuanzang
No information available

Hỡi Cực Tinh, Hãy Dẫn Lối

Hỡi Cực Tinh, Hãy Dẫn Lối (極星よ道を示せ, Goku Hoshi yo Michi o Shimese?, Show Me the Way, Polar Star) is a weaker version of a Noble Phantasm that is no longer useable.

Hạng Người sở hữu
B Calamity Jane
A unique skill whose effect increases in proportion to the number of critical stars. Originally it was a Noble Phantasm for reversal that found a single hope against "a threat from a different dimension that mankind could not defeat."

Huấn Luyện

Huấn Luyện (コーチング , Kōchingu?, Coaching)

Hạng Người sở hữu
A Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider)
The Artoria Alter of the beach coast is also a cold-blooded governess (Home Tutor). From her strict education and guidance, she reforms improper battle styles. As she is spartan, those receiving coaching from her sustain great damage.[42]

Huyễn Thuật

Huyễn Thuật (幻術, Genjutsu?, Illusionism) is a Skill that denotes excellence in the art of illusion within the field of magecraft; a magecraft for the use of beguilement. Refers to interference with the psyche, and the projection of illusions into reality.[48][31]

Hạng Người sở hữu
A Merlin, François Prelati
At a Rank of A, the introduction of nightmares unto the realm of the psyche is a matter of course; and even within reality, an illusion on the scale of a single village may be manifested with ease, to the end of successfully beguiling humans.[48] At this level, it is even possible to go beyond people and deceive the environment.[31]

Hư Vô

Hư Vô (無空, Mukou?, Nothingness) is the highest order a swordsman can attain. The ultimate mental state. It corresponds to the concept of suigetsu of the Yagyū Shinkage-ryū. One is nothing, thus invincible. Only a swordsman who has reached the infinite mental state can perceive this.[142]

Hạng Người sở hữu
A Miyamoto Musashi
No information available

Illusion

Illusion (イリュージョン, Iryūjon?)

Hạng Người sở hữu
A Rider (Học chơi FGO cùng Manga!)
She's especially good at human bisection. There's obviously a trick to this somewhere, but no one can figure out what it is.

Imaginary Around

Imaginary Around (イマジナリ・アラウンド, Imajinari Araundo?)

Hạng Người sở hữu
EX Parvati
No information available

Jaguar Eye

Jaguar Eye (ジャガー・アイ, Jagā Ai?) là cái tên mà Jaguar Man sử dụng thay thế cho Hàm Của Rừng Rậm Tối (暗き密林の顎, Kuraki Mitsurin no Ago?, Jaw of the Dark Jungle).

Hạng Người sở hữu
A+ Jaguar Man
Trong địa hình rừng, nó cộng thêm hiệu ứng tích cực đối với bất cứ quyết định nào.[45]

Jaguar Kick

Jaguar Kick (ジャガー・キック, Jagā Kikku?) là cái tên mà Jaguar Man sử dụng thay thế cho Quái Lực của mình.

Jaguar Punch

Jaguar Punch (ジャガー・パンチ, Jagā Panchi?) là cái tên mà Jaguar Man sử dụng thay thế cho Sự Bảo Hộ Của Jaguar (ジャガーの加護, Jagā no Kago?, Protection of the Jaguar). Người sử dụng kỹ năng này sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Báo, không cảm thấy đau đớn hoặc sợ hãi. Đây là một kỹ năng tổng hợp bao gồm hiệu quả của Dũng MãnhTrực Giác.[45]

Hạng Người sở hữu
A Jaguar Man

Kalaripayattu

Kalaripayattu (カラリパヤット, Kararipayatto?) is an ancient Indian martial art. Without bearing upon strength and talent, it is the ancestor of all martial arts founded on the basis of rational thought. Defensively oriented.[7]

Hạng Người sở hữu
EX Buddha

Kamuy Yukar

Kamuy Yukar (カムイユカラ, Kamui Yukara?) is the divine hymn of he who claimed himself a Kamuy.[143]

Hạng Người sở hữu
A Sitonai
As an Alter Ego, uttering the Kamuy Yukar allows Sitonai to borrow the power of various Kamuys in Ainu lore. It is possible for her to even use the power of the Pase Kamuys (the superior Kamuys) related to mountains, villages, and the sea.[143]

Karma Phage

Karma Phage (カルマ・ファージ, Karuma Fāji?) is a Skill that, when Kiara's body became SE.RA.PH, she cut out her five senses - her erogenous zones - as Skills, and gave them to others. She seems to have copied how BB cut out her love for humans and turned them into Alter Egos. Frequently shortened to KP, they were named Body, Sight, Mouth, Spice and Organ.[63]

Hạng Người sở hữu
EX Heaven's Hole
The Sentinels given these are able to use Kiara's Authority, making them very powerful Servants.[63]

Kẻ Chi Phối Ma Trượng

Kẻ Chi Phối Ma Trượng (魔杖の支配者, Matsue no Shihai-sha?, Sovereign of Magical Wands) is a Skill that denotes Gilgamesh's way of being as a Caster that manipulates various mystic codes.[83]

Hạng Người sở hữu
EX Gilgamesh (Caster)
Grants a bonus to magecraft-type attacks. He will handle tools with care in case of fighting while being mindful about them, for he was such a king.[83]

Kẻ Chinh Phục Sấm Sét

Kẻ Chinh Phục Sấm Sét (雷の征服者, Kaminari no Seifuku-sha?, Lightning Conqueror)

Hạng Người sở hữu
EX Iskandar
No information available

Kẻ Hành Quyết

Kẻ Hành Quyết (処刑人, Shokeinin?, Executioner) is a Skill that increases damage towards those of the Evil alignment. Also, a Servant will also become a target if his/her actions are regarded as evil. Severing evil by means of evil; the ultimate judgement act.[36]

Hạng Người sở hữu
A++ Charles-Henri Sanson

Kẻ Khai Sáng Tinh Cầu

Kẻ Khai Sáng Tinh Cầu (星の開拓者, Hoshi no Kaitaku-sha?, Pioneer of the Stars) là Kỹ Năng độc nhất dành cho các vị anh hùng đã trở thành những bước ngoặc trong lịch sử nhân loại. Mọi chuyến hành trình và thách thức gian nan bị coi là "bất khả thi" sẽ được chuyển thành "sự kiện có thể thực hiện".[7]

Hạng Người sở hữu
EX Francis Drake
Nikola Tesla
Tesla brought an existence that belonged only to beings from the Age of Gods down to Earth and raised the level of civilization on the entire world, thus having this Skill at a high rank.[134]
Leonardo da Vinci
No information available

Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết

Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết (死を纏う者, Shi o Matou Mono?, The One Who Wears Death)

Hạng Người sở hữu
A Hessian Lobo
No information available

Kẻ Lang Thang Đêm Sương Mù

Kẻ Lang Thang Đêm Sương Mù (霧夜の散歩者, Kiri Yoru no Sanpo-sha?, Wanderer of the Misty Night) is an altered form of the Skill Murderer of the Misty Night, which Jack would possess if manifested as another Class.[31]

Hạng Người sở hữu
B Jack the Ripper (Berserker)
Grants an equal rank of Presence Concealment as long as it is night.[31]

Kẻ Sát Thần

Kẻ Sát Thần (神殺し, Kami Koroshi?, God Slayer) là việc Scáthach, người giữ cửa của [Vương Quốc Bóng Ảnh] (nơi giống như vùng đất ma quỷ) liên tiếp giết hại vô số Thần Linh đã trở thành một Kỹ Năng.[144]

Hạng Người sở hữu
B Scáthach (Lancer)
This Skill is super effective against Divine Spirits. A 'plus' modifier is gained when attacking Divine Spirits, wraiths, and Servants with the Divinity Skill.[144]

Kẻ Sát Thú

Kẻ Sát Thú (獣殺し, Kemono Koroshi?, Beast Killer) là khả năng phát động một đòn tấn công đặc biệt đối với Ma Thú và các động vật hoang dã.[18]

Hạng Người sở hữu
B++ Cú Chulainn (Proto) (Lancer)
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)
B+ Cú Chulainn (Proto) (Lancer)
Having deep knowledge about the nature of beasts, Cú Chulainn knows how to kill them.[18]

Kẻ Sống Sót Sau Buổi Hoàng Hôn

Kẻ Sống Sót Sau Buổi Hoàng Hôn (黄昏の生存者, Tasogare no Seizon-sha?, Twilight Survivor) denotes one's status as a survivor of Ragnarök, the twilight of the gods.[145]

Hạng Người sở hữu
- Magni

Kẻ Sưu Tầm

Kẻ Sưu Tầm (コレクター, Korekutā?, Collector) is the talent to collect high quality goods—a luck that draws rare items into the possession of the Servant. However, because it is the Servant that owns this Skill, the Servant's Master derives no benefit from this Personal Skill.[7][5]

Hạng Người sở hữu
EX Gilgamesh (Extra CCC) (Archer), Ko-Gil
Gilgamesh is a collector of treasures. "Gathering all the treasures of the earth" is his habit, but it is not a metaphor either. Within his era, he aggregated, paid and sealed unto his collection all the fruits of civilization. Rather than "possession of individual items," it would be more appropriate to say that the true treasure he grasped was "the very essence of human ingenuity." All that falls beyond the Treasury of the King are those creations that came of "new concepts" crafted by Post-Humans (新人類, Shin-Jinrui?), and items derived of the civilizations of other celestial bodies.[7]

Kẻ Thế Mạng

Kẻ Thế Mạng (スケープゴート, Sukēpugōto?, Scapegoat) is the accumulation of cunning techniques designed to escape the battlefield in one piece.[146]

Hạng Người sở hữu
C EMIYA (Assassin)

Kẻ Truy Dấu Tình Yêu

Kẻ Truy Dấu Tình Yêu (恋の追跡者, Koi no Tsuiseki-sha?, Pursuer of Love) is the powered-up version of the Stalking Skill.[105]

Hạng Người sở hữu
A Kiyohime (Đồ bơi) (Lancer)
The summer heat makes Kiyohime's internal engine accelerate. Howling entrails, accelerating lungs, a breath in which the scent of nitro hangs; no matter in which place the other party is, she beings a super-high-high-speed pursuit.[105]

Kẻ Vô Lại

Kẻ Vô Lại (無頼漢, Buraikan?, Ruffian)

Hạng Người sở hữu
A Yến Thanh
No information available

Kết Nối Căn Nguyên

Kết Nối Căn Nguyên (根源接続, Kongen Setsuzoku?, Connection to the Root) is in other words, the mark of an almighty wish-machine. For those who possess this Skill, regular parameters become meaningless.[47]

Hạng Người sở hữu
A Ryougi Shiki (Saber)
All existence originates from 「 」 and follows 「 」. Separating the Ryougi, rotating the four phenomena, and assembling the eight trigrams. Revealing the truth of the world. The Ryougi is the Yin-Yang of the Taijitu. Her name comes from the "shiki" of suushiki and the "shiki" of shikigami.[47]
C Black Irisviel (Avenger)
No information available

Kết Thúc Bốn Đêm

Kết Thúc Bốn Đêm (四夜の終末, Shi Yoru no Shūmatsu?, The End of the Four Nights) is Angra Mainyu's Unlimited Raise Dead as a Skill. It is the announcement of the end. "The Wall of the Torus World".[5]

Hạng Người sở hữu
EX Angra Mainyu
Gives a strong debuff to all opposing parties as well as returning the state of his own party to default (all party buffs and generated mana are set to zero).[5][17]

Kết Tinh Trí Tuệ

Kết Tinh Trí Tuệ (叡智の結晶, Eichi no Kesshō?, Crystallized Wisdom) is a crystallized form of wisdom gained by eating the heart of a dragon.[115]

Hạng Người sở hữu
A Sigurd (Saber)
A magical item that originally shouldn't exist in mythology. If another individual uses it, due to the enormous amount of information, a severe headache will occur.[115]

Kháng Độc

Kháng Độc (対毒, Tai-Doku?, Poison Resistance) is a Skill that makes the user resistant to poison.

Hạng Người sở hữu
A++ Medea (Lily)
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)'
A Medea (Lily)
Medea, an excellent treatment magus, naturally invalidates all poisons, making her poisonproof. At the same time she is healing someone of poison, she is also able to restore their physical strength.[8]
N/A Hassan of Serenity
No information available

Khiển Sứ Linh (bồ câu)

Khiển Sứ Linh (bồ câu) (使い魔(鳩), Tsukai Ma (Hato)?, Familiar (Doves)) là khả năng sai khiến bồ câu làm Khiển Sứ Linh.[10]

Hạng Người sở hữu
D Semiramis
Một năng lực chỉ bằng cách truyền tải suy nghĩ chứ không cần khế ước.[10]

Kho Tàng Babylon

Kho Tàng Babylon (バビロンの蔵, Babiron no Zō?, Treasury of Babylon)

Hạng Người sở hữu
EX Gilgamesh (Archer)
Fate/Grand Order

Upgrade from Kẻ Sưu Tầm

Khuê Phòng Sinh Tồn

Khuê Phòng Sinh Tồn (生存の閨, Seizon no Neya?, Bedchambers of Survival)

Hạng Người sở hữu
A+ Scheherazade
No information available

Kì Nghỉ Hè Của Đại Tá

Kì Nghỉ Hè Của Đại Tá (大佐の夏休み, Taisa no Natsuyasumi?, Colonel's Summer Vacation)

Hạng Người sở hữu
B Helena Blavatsky (Đồ bơi) (Archer)
Even if it's for a Summer Vacation, the Olcott dolls still devote themselves for Helena's sake. More so now that she is more active than usual, they are fully dedicated to ensuring that she is able to have fun somehow. To them, the greatest pleasure from a Summer Vacation hinges upon Helena's satisfaction.[147]

Kích Động

Kích Động (扇動, Sendō?, Incitement) is a Skill that functions as the acquisition of the words and gestures to lead the citizens and the masses. Especially, when employed against an individual, it functions as a sort of mental attack.[148]

Hạng Người sở hữu
EX Gaius Julius Caesar

Kiếm Kích Uốn Lượn Mau Lẹ Tựa Như Chim Cắt

Kiếm Kích Uốn Lượn Mau Lẹ Tựa Như Chim Cắt (撃剣矯捷げきけんきょうしょうなること隼の如し, Gekken Kyōsō naru koto Hayabusa no Gotoshi?, One with the Sword, as Swift and Nimble as a Falcon) These words were used to describe Izou's sword when he was still seeking knowledge in dojos during the Edo period.

Hạng Người sở hữu
A Okada Izou
While Izou often learned new styles, as he never trained seriously in any art, always leaving half-way, he was never initiated into any secret arts.

In Izou's eyes, each style, each swordsman he would meet always looked to be beneath him, and as a matter of fact, they were.

Kích Thích Huyết Mạch

Kích Thích Huyết Mạch (血脈励起, Kechimyaku Reiki?, Blood Excitation)

Hạng Người sở hữu
A Tomoe Gozen
A type of self-suggestion that Tomoe unconsciously performed while alive. Upon manifesting as a Servant, it has been defined as a Skill that temporarily amplifies her powers as an Oni Kind.[89]

Kiến Thức Kẻ Nghèo

Kiến Thức Kẻ Nghèo (貧者の見識, Hinja no Kenshiki?, Discernment of the Poor) là khả năng quan sát nhận thấu tính cách và thuộc tính của đối thủ.[6]

Hạng Người sở hữu
A Karna
Sẽ không có chuyện anh bị lừa bởi sự biện minh, dối trá qua lời nói. Nó biểu thị năng lực nắm bắt bản chất của đối thủ mà Karna, người từng có được cơ hội hỏi về sự sống và giá trị của kẻ yếu khi bản thân cô độc nơi đất khách, sở hữu.[6]

Kiến Thức Thiên Phú

Kiến Thức Thiên Phú (天賦の見識, Tenpu no Kenshiki?, Natural Insight) is the ability to grasp the essence of things. Perceptive eyes for observation that will not overlook any information.[102]

Hạng Người sở hữu
A++ Sherlock Holmes
Although the principle is entirely different, he can perform foresight equivalent to the future foresight of Thiên Lý Nhãn.[102]

Kiến Thức Tông Hòa

Kiến Thức Tông Hòa (宗和の心得, Sōwa no Kokoroe?, Knowledge of Respect and Harmony) is a special ability that prevents the reduction of accuracy regardless of how many times the same technique has been used on the same foe. In other words, the ability to “render one’s attacks unreadable to the enemy”.[4]

Hạng Người sở hữu
B++ Sasaki Kojirou
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)
B Sasaki Kojirou
It becomes impossible to see through his attacks. Paired with Kojirou’s unique head-shot techniques, the effect is vastly increased.[4]

"The eyes grow used to the attacks"; maybe it means that such inferior sword swings were never unleashed from this man.[149]

Kìm Nén

Kìm Nén (抑制, Yokusei?, Suppression) is a secret art of assassins for not letting intention to kill show off until right before attacking.[36]

Hạng Người sở hữu
A Kinh Kha
Having reached A Rank, her intention to kill will not come out until the moment she grasps her weapon.[36]

Kỹ Thuật Tra Tấn

Kỹ Thuật Tra Tấn (拷問技術, Gōmon Gijutsu?, Torture Techniques) là một Kỹ Năng đại diện cho việc một người sở hữu các kỹ thuật tra tấn xuất sắc. Những sửa đổi bộ sung sẽ được thêm vào khi sử dụng dụng cụ tra tấn để gây tổn hại. Vì nó tăng cường đổ máu và đau đớn, nên những tổn hại xa hơn sẽ liên tục được cộng thêm sau các tổn hại bình thường.[7][18]

Hạng Người sở hữu
A Elizabeth Báthory (Lancer)
In the case of this Servant, the plus modifiers further increases when dealing damage towards women.[19]
Carmilla
Although the ranking of the Skill is the same, Carmilla has accumulated far more experience than from when she was younger as Elizabeth Báthory.[18]
Võ Tắc Thiên
No information available

Kỳ Tích

Kỳ Tích (奇蹟, Kiseki?, Miracle) is a Skill that makes the impossible possible. Although it has some similarities with the Skill Kẻ Khai Sáng Tinh Cầu, it is something essentially different. There are also differences regarding the things that it can be applied to.[150]

Hạng Người sở hữu
D+ Thánh Martha (Rider)
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)'
D Thánh Martha (Rider)

Labrys Sâu Thẳm

Labrys Sâu Thẳm (深淵のラブリュス, Shin'en no Raburyusu?, Avyssos of Labrys) is the pair of giant axes Asterios owns. It's the symbol of the Labyrinth and the root of that very word.[135]

Hạng Người sở hữu
C Asterios
It was originally a two-bladed axe, but Asterios rearranged it into two axes.[135]

Lasso

Lasso (ラッソ, Rasso?)

Hạng Người sở hữu
A Archer (Học chơi FGO cùng Manga!)
Her lasso will extend its rope as far as she can see and will capture her target without fail. Even targets as large as Ivan the Terrible can be tied up, but that doesn't mean they can't just outpower her.

Lập Mưu

Lập Mưu (プランニング, Puran'ningu?, Planning) is tactical thinking meant for assassinating a target. Unlike Military Tactics, this is constricted to only assassination missions in which few people are involved.[36]

Hạng Người sở hữu
B Kinh Kha
One's own survival is not taken into account.[36]

Lễ Khí Ma Thuật Mẫu Vui Nhộn

Lễ Khí Ma Thuật Mẫu Vui Nhộn (愉快型魔術礼装, Yukai-gata Majutsu Reisō?, Pleasant-Type Mystic Code)

Hạng Người sở hữu
A Illyasviel von Einzbern
No information available

Lễ Khí Ma Thuật Mẫu Vui Nhộn (em gái)

Lễ Khí Ma Thuật Mẫu Vui Nhộn (em gái) (愉快型魔術礼装(妹), Yukai-gata Majutsu Reisō (Imōto)?, Cheerful Model Mystic Code (Younger Sister))

Hạng Người sở hữu
A Miyu Edelfelt
Magical Sapphire

Liên Kết Cha Con

Liên Kết Cha Con (父娘の絆, Father-Daughter Bond?)

Hạng Người sở hữu
B Hokusai

Linh Châu Tử

Linh Châu Tử (霊珠子, Rei Tamako?, Numinous Pearl)

Hạng Người sở hữu
A Na Tra
No information available

Linh Hoạt Chiến Đấu (ngựa)

Linh Hoạt Chiến Đấu (ngựa) (戦闘機動(馬), Sentō Kidō (Uma)?, Combat Maneuver (Horse)) is combat mastery while riding.

Hạng Người sở hữu
B Xích Thố
Plus bonus damage to attack as well as determination while riding. Disadvantage is that fighting strength is reduced when not riding, but being the unity of rider and horse(?) it isn't always a disadvantage to him.

Linh Hồn Kẻ Tử Vì Đạo

Linh Hồn Kẻ Tử Vì Đạo (殉教者の魂, Junkyō-sha no Tamashī?, Soul of a Martyr) is a mental protection that negates mental interference.[6]

Hạng Người sở hữu
B+ Saint George
Saint George is the owner of a strong faith who was pressed to renounce his religious beliefs many times and, despite receiving countless tortures, never fell down to such persecutions.[6]

Lò Phản Ứng Vũ Trụ

Lò Phản Ứng Vũ Trụ (コスモリアクター , Kosumo Riakutā?, Cosmo Reactor) is a cosmic reactor allowed only to the multiplying Sabers.[3]

Hạng Người sở hữu
A Mysterious Heroine X
It is reacting to various things. Settings, for example.[3]

Loạn Thế Kiêu Hùng

Loạn Thế Kiêu Hùng (乱世の梟雄, Ranse no Kyōyū?, Ruthless Warrior of the Turbulent Times) represents the fame of Lã Bố as a rowdy general.[91]

Hạng Người sở hữu
A Lã Bố

Long Cáo Lệnh Chú

Long Cáo Lệnh Chú (竜告令呪, Ryū Tsuge-reiju?, Dragon Revelation Command Spells), Dead Count Shapeshifter.

Hạng Người sở hữu
EX Sieg (Caster)
Bằng cách sử dụng Lệnh Chú mà bản thân sở hữu, dù chỉ là tạm thời nhưng cậu có thể hóa thân thành Siegfried với trái tim được cấy ghép của Siegfried làm vật xúc tác. Giới hạn thời gian là khoảng ba phút.

Lời Cảnh Cáo Tới Vua Hiệp Sĩ

Lời Cảnh Cáo Tới Vua Hiệp Sĩ (騎士王への諫言, Kishi-Ō e no Kangen?, Admonishment to the King of Knights)

Hạng Người sở hữu
B Tristan
No information available

Lời Cầu Nguyện Của Đức Tin

Lời Cầu Nguyện Của Đức Tin (信仰の祈り, Shinkō no Inori?, Prayer of Faith)

Hạng Người sở hữu
C Abigail Williams
The conviction of the Puritans that honors daily prayer and poverty.[131]

Lời Khuyên Của Quân Sư

Lời Khuyên Của Quân Sư (軍師の忠言, Gunshi no Chūgen?, Advice of the Strategist) is a Skill given to military-affiliated Servants. By grasping and analyzing the situation, correct advice can be given to one's allies. The higher the rank, the better the probability of the advice given being correct.[19]

Hạng Người sở hữu
A+ Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý
At Rank A+, the advice given will be 100% correct even if it contains any unforeseen circumstances in enacting the advice. For enemies to counter this, it is required to have a level of fortune or skill to overcome any analysis conjured by the user of this Skill.[19]

Lời Khuyên Khởi Hành

Lời Khuyên Khởi Hành (出航の助言, Shukkō no Jogen?, Advice for Sailing)

Hạng Người sở hữu
A Circe
No information available

Lời Nguyền Của Orochi

Lời Nguyền Của Orochi (おろちの呪, Orochi no Noroi?, Curse of the Serpent) is a grotesque power that has been inherited generation after generation.[89]

Hạng Người sở hữu
B Mochizuki Chiyome
A jinx from “a certain Great God” that is deeply related to the ancestor of the Kouga Mochizuki Clan. It torments the mind and body of the owner, but becomes a powerful weapon as an invisible poison if it can be put under control. On each generation, one individual of the Kouga Mochizuki Clan will invariably be endowed with this power.[89]

Lời Nguyền Ly Biệt

Lời Nguyền Ly Biệt (離別の呪い, Ribetsu no Noroi?, Curse of Separation) là một lời nguyền do vợ của vua khỉ Vali thiết đặt.[151]

Hạng Người sở hữu
A Rama
From this, it can be assumed that he is to forever never meet his soulmate, Sita.[151]

Lời Nguyền Oán Linh

Lời Nguyền Oán Linh (怨霊調伏, Onryō Chōbuku?, Exorcism of Apparitions) is a Skill that, with an invocation of nine characters - the kuji Rin Pyou Tou Sha Kai Jin Retsu Zai Zen (臨兵闘者皆陣列在前, ?) - defends and nullifies curses of evil origins. If successful, an opponent's use of magecraft may be sealed; and in certain circumstances, appropriated by the Servant as part of his own repertoire in limited capacity.[6]

Hạng Người sở hữu
A Musashibou Benkei
Benkei possessed a similar technique as a monk (described in a passage of The Subscription List), and the Servant has imitated said ability with his own skills as an actor.[6]

Lời Phép Cao Tốc

Lời Phép Cao Tốc (高速詠唱, Kōsoku-Eishō?, High-Speed Incantation) is the ability to speak magical incantations at an accelerated speed.[152]

Hạng Người sở hữu
A Paracelsus
Paracelsus is able to perform High-Thaumaturgy at the speed of a Single Action spell. In his case, he is able to use it to improve the efficiency of his Jewel Magecraft (specifically, when using Philosopher's Stones).[107]
Archimedes
Archimedes' own magecraft level is not high, but his incantation speed is comparable to a first-class magus due to his superhuman calculation skills and his ability to lay his thoughts out in the correct order.[76]
B+ Avicebron (Caster)
Chưa có thông tin.[69]
C Solomon (Caster)
Solomon, despite being fast, sometimes makes a mistake due to his worrywart nature and ruins everything.[69]
E Hans Christian Andersen
In the case of Hans Christian Andersen, rather than expedience in spell recitation, this Skill gives a small benefit to his writing speed at which he is capable of generating publication drafts.

"The speed at which I write is slow. Before that, I basically have no motivation so there's no way I'd write professionally!"[152]

Lời Phép Rửa Tội

Lời Phép Rửa Tội (洗礼咏唱, Senrei Eishō?, Baptism Rite) là một loại ma thuật được cải biến hình thức theo phong cách của Giáo Hội. Gây tác dụng cực lớn chống lại các Linh Thể.[10]

Hạng Người sở hữu
B+ Amakusa Shirou Tokisada
Bằng cách kết hợp với hai Bảo Khí mà anh sở hữu, nó có khả năng làm thăng hoa cả Servant.[10]

Lời Thề Của Thánh Nữ

Lời Thề Của Thánh Nữ (聖女の誓い, Seijo no Chikai?, Vow of the Saintess)

Hạng Người sở hữu
C Saint Martha (Rider)
No information available

Lời Thề Hộ Vệ

Lời Thề Hộ Vệ (守護の誓約, Shugo no Seiyaku?, Oath of the Protector)

Hạng Người sở hữu
B Bedivere
No information available

Lời Thề Với Nữ Thần

Lời Thề Với Nữ Thần (女神への誓い, Megami e no Chikai?, Oath to the Goddess) is a Skill that grants a plus modifier to attacks against anyone one swore vengeance against.[19][153]

Hạng Người sở hữu
B Boudica
In Boudica's case, she made a vow to Andraste, the Goddess of Victory of ancient Britannia, for revenge against the Romans. The modifiers are applied only to targets belonging to Rome.[19][153]

Lửa Dữ Lan Xa

Lửa Dữ Lan Xa (燎原の火, Ryōgen no Hi?, Flames of Wildfire)

Hạng Người sở hữu
B Antonio Salieri
Rumors that spread to the point of being cursed; the dissemination of Mozart assassination legends was said to have been truly like a wildfire. Avenger Salieri turns people's malice, defamations, canards, demagogue, disgusting whispers (all which pretty much gave birth to him) into his own power.Other than instantly weakening the minds of a targeted group, it also functions as an intense mental attack. If the target does not possess magical means of defence, instant kill is also possible.

Lưỡi Dao Tẩm Độc

Lưỡi Dao Tẩm Độc (毒の刃, Poisoned Blade?)

Hạng Người sở hữu
C++ Hassan of Serenity
No information available

Lướt Sóng

Lướt Sóng (サーフィン, Sāfin?, Surfing)

Hạng Người sở hữu
A Mordred (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Lý Luận Dã Thú

Lý Luận Dã Thú野獣の論理 (Yajū no Ronri, ? Animalistic Logic)

Hạng Người sở hữu
B Atalanta (Alter) (Berserker)
A combative way of thinking resulting from transforming into a beast. It's not useful for finding weak points, but the speed of thinking focusing on killing the enemy swiftly increases. If combined with the skill Self Evolution, the speed of defeating an opponent increases even further.

M・DRIVE

M・DRIVE (, ?)

Hạng Người sở hữu
EX Okita J Souji
No information available

Ma Nhãn

Ma Nhãn (魔眼, Magan?, Mystic Eyes) is a Skill where one has possession of Mystic Eyes, capable of imparting magical effects upon a subject and interfering with the outside world.[4]

Hạng Người sở hữu
A++ Gorgon
Gorgon has possession of Mystic Eyes of the highest level, 'Cybele'.[45]
A+ Medusa
Medusa has possession of Mystic Eyes of the highest level, 'Cybele'. Unconditionally petrifies those with Rank C Mana or lower and even those with B Rank Mana can be petrified if they are negligent. Those with Rank A or higher won’t be petrified, but will sustain pressure from the Eyes and receive one Rank-Down to all parameters.[4]
A Arcueid
Possesses Mystic Eyes that enchants the souls of those who the user looks at and of those who looks at the user.[7]
B+ Suzuka Gozen
Possesses Mystic Eyes that charms men, arousing in them a strong love affection towards Suzuka Gozen should they meet her gaze. Avoidable with the Kháng Ma Lực Skill.[154]
C Arcueid
In Arcueid's case, it does not function properly due to a misunderstanding from her Master. Her original Rank in this Skill is A.[7]

Ma Nhãn Thấu Thị

Ma Nhãn Thấu Thị (透視の魔眼, Tōshi no Magan?, Mystic Eyes of Clairvoyance)

Hạng Người sở hữu
D Anastasia Nikolaevna Romanova
No information available

Ma Quái Đọa Thiên

Ma Quái Đọa Thiên (堕天の魔, Daten no Ma?, Fallen Demon)

Hạng Người sở hữu
A+ Hessian Lobo
No information available

Ma Quái Trời Sinh

Ma Quái Trời Sinh (天性の魔, Tensei no Ma?, Natural Monster) is a Skill endowed to those who were given birth as a monster rather than to a hero or god that has fallen down to the level of a Magical Beast.[36]

Hạng Người sở hữu
A++ Asterios
Asterios has attained a Rank of STR and END that is absolutely impossible for a human body.[36]

Ma Sáo Khơi Gợi Hoảng Loạn

Bài chi tiết: La Black Luna

Ma Sáo Khơi Gợi Hoảng Loạn (恐慌呼起こせし魔笛, Kyōkō Yobiokoseshi Mateki?)

Hạng Người sở hữu
C Astolfo (Saber)
No information available

Ma Thuật

Ma Thuật (魔術, Majutsu?, Magecraft) is knowledge about modern Ma Thuật.

Hạng Người sở hữu
B Fionn mac Cumhaill
Trained in the magecraft of the druids. Can perform attacks, attack support, healing, etc. There are many techniques that can be used for combat, but the school he's versed in was not meant for direct combat.[155]
EMIYA (Assassin)
Capable of using magecraft. In return, because of having knowledge about magecraft, he is good at the art of killing magi, being notoriously known as the Magus Killer. The ranking of this Skill primarily works as a bonus to his various checks when fighting against Casters.[5]
C Sieg (Caster)
Một tài năng bẩm sinh mà Homunculus được tạo thành từ Mạch Ma Thuật nắm giữ. Thấu hiểu cấu tạo của đối tượng, và sử dụng thuật thức để phá hoại bất kỳ vật chất cứng rắn nào bằng cách đánh mạnh vào kết cấu hoàn toàn tương phản. Nhưng ngoài việc đó ra thì hoàn toàn không còn công dụng nào khác.
C- EMIYA (Archer), Vô Danh (Extra)
Capable of using orthodox Thaumaturgy, such as 'Cường Hóa' to temporarily increase the essence of the tool and 'Chiếu Ảnh' to grasp the structure of the substance and temporarily replicate it. During his life time, the sorceries learned by Emiya are unremarkable. Before becoming a Heroic Spirit, even 'Reinforcement' was quite difficult. However, the 'Projection' sorcery he wields is quite special, as it is able to duplicate weapons, including all the components, to near perfection. In addition, during duplication, he can even read the wielder’s skills, which allows him to gain all kinds of Noble Phantasms and combat skills.[4][7]

Ma Thuật Ai Cập

Ma Thuật Ai Cập (エジプト魔術, Ejiputo Majutsu?, Egyptian Magecraft)

Hạng Người sở hữu
A Nitocris (Caster)
No information available

Ma Thuật Chiếu Ảnh

Ma Thuật Chiếu Ảnh (投影魔術, Tōei Majutsu?, Projection Magic) is a magecraft that reproduces tools for a few minutes by means of images.[108]

Hạng Người sở hữu
A+ EMIYA (Archer)
Only when the target of projection falls under the category of sword, the Rank rapidly jumps up to A+.[108]
A EMIYA (Archer)
Fate/Grand Order Rank
B Chloe von Einzbern
No information available
C EMIYA (Archer)
The paired swords which Archer habitually uses, Kanshou and Bakuya, are also things produced by projection magecraft. Due to this special trait of "can prepare counterfeits many times over", EMIYA destroys the projected Noble Phantasms. By having them explode, the destructive power is momentarily raised.[108]
EMIYA (Alter) (Archer)
No information available

Ma Thuật Trị Thương

Ma Thuật Trị Thương (魔術医療, Majutsu Iryō?, Healing Magecraft)

Hạng Người sở hữu
A Irisviel
Irisviel as a Servant can exercise advanced healing magecraft.[5]

Ma Vương

Ma Vương (魔王, Maō?, Demon King) is an ability "similar to but dissimilar to Innocent Monster", that affects those who were called a monster in life, later twisted to be different than they were in life.[39]

Hạng Người sở hữu
A Oda Nobunaga (Archer)
Distorting her abilities and appearance, Nobunaga is unique in that it was something she called herself in life, allowing her to receive its benefits without any demerits and activate or deactivate it of her own choosing. She can alter her appearance from being a small child to having a prominent bust.[39]

Magus Bất Tử

Magus Bất Tử (死なずのマグス, Shinazu no Magusu?, Undying Magus) is Magecraft that was once taught by Nero's teacher of the art, Simon Magus. Simon accepted his punishment of decapitation, and eventually resurrected.[104]

Hạng Người sở hữu
A Nero Claudius Caesar (Đồ bơi) (Caster)

Mahatma

Mahatma (マハトマ, Mahatoma?) is a Skill where Helena Blavatsky refers to those who have reached the Origin before her to be Mahatma and considers them to be beings of a higher dimension. She uses many magecraft bases carved into the world, saying that she's borrowing power from the Mahatma. It is unknown if some higher being is actually lending her power, or if she just has a particularly special magic circuit.[79]

Hạng Người sở hữu
A Helena Blavatsky (Caster)
She can use Summoning, Black Magecraft, Alchemy, Elemental Change Magecraft, Rune Magecraft, Ancient Egyptian Magecraft, and so on. She can use the Holy Church's blessing incantations as well. By using multiple magecraft bases simultaneously, she miraculously succeeded in using especially powerful magecraft. This simultaneous use does not always work, and luck and chance factor in as well, so the effect is that especially powerful spells only sometimes occur.[79]

Mặc Khải

Mặc Khải (啓示, Keiji?, Revelation) là một Kỹ Năng "nghe thấy tiếng nói của trời" và hành động một cách tối ưu; một Kỹ Năng tương đường với Trực Giác - giác quan thứ 6 trong chiến đấu. Tuy nhiên, Mặc Khải thích ứng với mọi sự việc liên quan đến việc đạt thành mục tiêu (ví dụ như lựa chọn con đường thích hợp nhất giữa cuộc hành trình). Vì nó không dựa vào căn cứ nào cả (có vẻ như vậy đối với bản thân người sở hữu), nên không thể giải thích rõ ràng cho người khác được. Đây là một Kỹ Năng được nắm giữ bởi linh hồn của người sử dụng.[69][10]

Hạng Người sở hữu
A Jeanne d'Arc, Amakusa Shirou Tokisada
B Solomon (Grand Caster)
Solomon received a revelation only once, but based on said revelation he established a phenomena operation technique - that is, a magecraft that could be performed even by the hands of a common man (up until then, magecraft was the work of only those who stand in row to god).[75]
Goetia
Because this is a Skill held by the soul, Goetia - who nested on King Solomon’s remains - cannot use it.[69]

Mắt Chim Ưng

Mắt Chim Ưng (鷹の瞳, Taka no Hitomi?, Hawkeye)

Hạng Người sở hữu
B+ EMIYA (Archer)
Fate/Grand Order

Upgrade from Thiên Lý Nhãn

Mắt Đánh Giá

Mắt Đánh Giá (鑑識眼, Kanshiki Me?, Discerning Eyes) is an ability that finds its cause not on Gia Cát Lượng, but on Lord El-Melloi II. A technique of Quan Sát Con Người made even more narrow.[156]

Hạng Người sở hữu
A Gia Cát Lượng
The judgement for in which shape the targeted human will acquire usefulness in the future is extremely outstanding. However, for that purpose, it is necessary to understand the person's weak points by seeing their conversation patterns and appearances to a certain extent.[156][19]

Mặt Nạ Ẩn Giấu Sắc Đẹp

Mặt Nạ Ẩn Giấu Sắc Đẹp (隠美の仮面, Komobi no Kamen?, Beauty-Concealing) is a skill that sublimates an anecdote of wearing a mask to prevent the soldiers from getting disturbed by his beautiful face.

Hạng Người sở hữu
A Lan Lăng Vương
Mental disturbances from the surroundings is shutout. Because Charisma isn't concealed, the morale of soldiers is still high.

Mắt Tinh Linh

Mắt Tinh Linh (精霊の目, Seirei no Me?, Faerie Eye)

Hạng Người sở hữu
A Queen of Sheba
The formation of a barrier in the surroundings through firm and fair transactions. Not just the appraisal of material things, even the suspicious conduct of enemies during battle cannot escape from her eyes.[157]

Mecha Eli Punch

Mecha Eli Punch (メカエリパンチ, Mekaeripanchi?)

Hạng Người sở hữu
EX Mecha Eli-chan MkII
MkII summons her true body, her Gigaframe's hand, to initiate an attack. She can only use it while she is an enemy of humanity, or so she has come to a mysterious decision. When she has a human Master, she will not use it.[158]

Melt Envy

Melt Envy (メルトエンヴィー, ?)

Hạng Người sở hữu
EX Meltlilith (Đồ bơi) (Lancer)
Contamination by the Seven Deadly Sins - jealousy.

Melt Virus changed by Leviathan. Steals magical energy from party Servants, and increases the power of Noble Phantasms

At first glace, it seems like a powerful Skill, but it is the Skill of a demon that derails the party's pacing.

Meurs Où tu Dois

Meurs Où tu Dois (ムール・ウ・テュ・ドワ, Mūru U Te~yu Dowa?)

Hạng Người sở hữu
EX Jeanne Alter (Berserker)
The exact quote is “Va où tu peux, meurs où tu dois,” a French proverb meaning "To go where you must go, to die where you must die."

Though Jeanne does not act like it, as an Avenger, she is looking for a place to die. Even if it is not a comfortable, calm one, even if it is a vicious one full of despair, she fights on every day, hoping that it is a death she can come to terms with.

Minh Chứng Hữu Nghị

Minh Chứng Hữu Nghị (友誼の証明, Yūgi no Shōmei?, Proof of Friendship) là một Kỹ Năng kìm giữ tinh thần chiến đấu của Servant địch ở một mức độ nào đó, để rồi có thể bắt đầu đối thoại. Tuy nhiên, với điều kiện Servant địch không sở hữu Kỹ Năng Ô Nhiễm Tinh Thần. Đối với Cuộc Chiến Chén Thánh, điều này sẽ giúp có được một bước dừng thuận lợi để thiết lập các mối liên minh tạm thời.[122]

Hạng Người sở hữu
B Hector

Mistress C

Mistress C (ミストレス・C, Misutoresu C?) is a Skill that transforms the Đồ bơi celebrity miss Carmilla into the mysterious female phantom thief, Mistress C. In general, no one knows her identity.

Hạng Người sở hữu
EX Carmilla (Đồ bơi) (Rider)
"It's too graceful....refined to the last...and then overtly sexual....(sighs)"

Mistress C is a hyper lady who is familiar with high-tech equipment, has an overwhelming nice buddy, has the driving technique to comfortably drive a red supercar, and is good at torture. She doesn't kill while stealing. This isn't because of a phantom thief of justice, but because her work concentration would be inadvertently hindered to hear the death scream.

Món Quà Của Nữ Thần

Món Quà Của Nữ Thần (女神の贈り物, Megami no Okurimono?, Goddess' Gift)

Hạng Người sở hữu
A Quetzalcoatl (Ruler)
No information available

Món Quà Của Vì Sao

Món Quà Của Vì Sao (星者の贈り物, Hoshi-sha no Okurimono?, Starman's Gift) is a Skill obtained by completely turning into Santa Claus. Giving presents and enriching the heart.[34]

Hạng Người sở hữu
B Altera the San(ta)
Even though Altera wants to deliver presents, since she does not understand the desires of others due to her reserved nature, the Skill's rank has been lowered compared to Santa Alter (Artoria)'s and even the name has changed to some extent.[34]

Món Quà Của Vị Thánh

Món Quà Của Vị Thánh (聖者の贈り物, Seija no Okurimono?, Saint's Gift) is a Skill acquired by completely turning into Santa Claus and enriching hearts by giving presents.[111]

Hạng Người sở hữu
EX Artoria Pendragon (Alter) (Rider)
However, because said presents' design is subtly different from what the targeted person requested, one cannot expect much from its effects. One could say she has a natural gift for making choices that subtly perturb the traumas of others.[8]
C Joan of Arc (Alter) (Lily)
Although inexperienced, maybe because her attitude of earnestly striving in everything was valued highly as a Santa, her Rank is quite something for a novice Santa Claus.[111]

Mong Muốn Tử Diệt

Mong Muốn Tử Diệt (死滅願望, Shimetsu Ganbō?, Murderous Intent) is a Skill where one participates in an activity with no chance of survival and with a willingness to die.[5]

Hạng Người sở hữu
A Angra Mainyu
Ignoring the limits of his body during battle, he starts running and increases his speed infinitely. Of course, what awaits at the end is self-destruction, but in the last few seconds before burning out, Angra can only be challenged by a first-rate Servant.[5]

Mối Tình Phù Du

Mối Tình Phù Du (うたかたの恋, Utakata no Koi?, Romance of the Sea Foam) is a Skill that represents Medea Lily's love to Jason.

Hạng Người sở hữu
B Medea (Lily)
"It was a fake love like a fragile bubble, wasn't it? Those sweet nothings you whispered were truly empty, weren't they? But, what's wrong with that?
Those whispers may not have been truths, and just about everything was a lie, but until the needle prick that burst it open - it was unmistakably, love."
[159]

Một Chạm Đổ Nhào!

Một Chạm Đổ Nhào! (触れれば転倒!, Furereba Tentō!?, Down with a Touch!) là Bảo Khí Trap of Argalia của Astolfo đóng vai trò như một Kỹ Năng.

Hạng Người sở hữu
D Astolfo

Mũ Trụ Che Giấu Bội Phản

Bài chi tiết: Secret of Pedigree

Mũ Trụ Che Giấu Bội Phản (不貞隠しの兜, Futei Kakushi no Kabuto?, Helm of Hidden Infidelity) là Bảo Khí Secret of Pedigree của Mordred đóng vai trò như một Kỹ Năng.

Hạng Người sở hữu
EX Mordred (Saber)
Originally it was a Noble Phantasm, not a Skill. The helmet of Mordred given to her by Morgan along with the words "You must not remove". Status information pertaining to her true name as a Heroic Spirit, innate Skills, and data on her Noble Phantasms are hidden and cannot be read. However, when releasing the full power of Clarent Blood Arthur, she has to remove the helmet.[5]

Mùa Hè Không Hồi Kết

Mùa Hè Không Hồi Kết (終わらぬ夏, Owaranu Natsu?, Endless Summer)

Hạng Người sở hữu
B Mordred (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Mùi Rượu Trái Cây

Mùi Rượu Trái Cây (果実の酒気, Kajitsu no Shuki?, Alchoholic Fruit) is the capacity of making a target drunk via various means.[160]

Hạng Người sở hữu
A Shuten-douji
Target can be made drunk through a tone of voice, a sigh, or even just a gaze, that possesses the fragrance of a fruit's melting tipsiness. In the case of beings without magical forms of protection (common people or animals), their thoughts will end up melting instantly.[160]

Mũi Thương Tinh Tú Phi Khắp Bầu Trời

Bài chi tiết: Diatrekhōn Astēr Lonkhē

Mũi Thương Tinh Tú Phi Khắp Bầu Trời (宙駆ける星の穂先, Chū Kakeru Hoshi no Hosaki?)

Hạng Người sở hữu
B+ Achilles
No information available

Multiple Starling

Multiple Starling (マルチプル・スターリング, Maruchipuru Sutāringu?)

Hạng Người sở hữu
EX Space Ishtar
Just one big crown. Derived from the goddess that became the origin of Ishtar, the crowns of the various “Queen of Heaven” goddesses overlapping to return to their full form.

Mười Vương Miện

Mười Vương Miện (十の王冠, Jū no Ōkan?, Ten Crowns) là tên gọi khác của Bách Thú Mô Thai.

Mỹ Học Bứt Phá

Mỹ Học Bứt Phá (追い込みの美学, Oikomi no Bigaku?, Aesthetics of the Last Spurt) là một Kỹ Năng bắt nguồn từ việc Atalanta luôn để đối thủ chạy trước và theo những bước chân đó mà dành chiến thắng sau cùng.[6]

Hạng Người sở hữu
C Atalanta
Để cho kẻ địch khởi đầu trước, rồi sau khi xác nhận hành động đó thì bản thân có thể hành động và đón đầu chặn trước hắn. Ngay cả trong những cuộc đua, cô cũng nhất định sẽ để cho đối thủ chạy trước.

"Đi trước đi. Rồi sau đó ta sẽ vượt qua ngươi như một cơn gió lốc."[6]

Mỹ Thanh Mê Hoặc

Mỹ Thanh Mê Hoặc (魅惑の美声, Miwaku no Bisei?, Alluring Nightingale) là một loại Kỹ Năng mê hoặc quyến rũ mà những người có giọng nói hay tự nhiên sở hữu; nó cũng là một tuyên bố về việc thi hành quyền lực của hoàng gia. Nó có tác dụng như một hiệu ứng giống với ma thuật quyến rũ đối với những người khác giới, nhưng có thể né tránh nó bằng Kỹ Năng Kháng Ma Lực. Ngay cả khi không có Kháng Ma Lực, người ta cũng có thể làm yếu nó ở mức độ nào đó chừng nào vẫn duy trì ý chí chống lại.[95]

Hạng Người sở hữu
A Euryale, Stheno
B Phantom of the Opera
Using this beautiful voice, the Phantom talks as if he was on the stage of an opera singing.[8]
C Medusa (Child), Medb
Marie Antoinette (Rider)
For Marie, who has materialized as a symbolic existence, she can guide magical damage to the opponents of the royalty with just a single singing voice.[95]

Mỹ Tửu Của Đế Vương Kiêu Ngạo

Bài chi tiết: Sikera Ušum

Mỹ Tửu Của Đế Vương Kiêu Ngạo (驕慢王の美酒, Kyōman Ō no Bishu?)

Hạng Người sở hữu
B+ Semiramis
No information available

Nàng Công Chúa Yêu Kiều

Nàng Công Chúa Yêu Kiều (麗しの姫君, Uruwashi no Himegimi?, Princess of Loveliness) is a Skill representing one's charismatic nature in regards not to leadership, but the ability to charm the people around oneself.[95][36]

Hạng Người sở hữu
A Marie Antoinette (Rider)
For Marie, who possesses an A Rank in this Skill, a knightly individual that protects her is pulled towards her just by existing.[95][36]

Nàng Công Chúa Yêu Kiều (biển)

Nàng Công Chúa Yêu Kiều (biển) (麗しの姫君 (海), Uruwashi no Himegimi (Umi)?, Princess of Loveliness (Sea)) is a Skill representing one's charismatic nature in regards not to leadership, but the ability to charm the people around oneself at the sea.[70]

Hạng Người sở hữu
A Marie Antoinette (Đồ bơi) (Caster)
By means of a composite effect with the Beach Flower Skill, Marie is revered and protected as a princess of the beach just by existing.

... please, take a good look. Those who protected Marie from the enemy just now were not just a musician, an executioner and a knight of white lilies under disguise that coincidentally passed by...[70]

Nạp Đạn

Nạp Đạn (リローデッド, Rirōdeddo?, Reloaded)

Hạng Người sở hữu
C Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Nega-Genesis

Nega-Genesis (ネガ・ジェネシス, Nega Jeneshisu?) is a Skill that permits one to maintain a Conceptual Bounded Field (概念結界, Gainen Kekkai?) that rejects the evolutionary course (進化, Shinka?) and the Genesis of the Earth (地球創世, Chikyuu Sousei?) expressed within the proper continuity of the History of Man (人類史, Jinrui-shi?).[45]

Hạng Người sở hữu
A Tiamat
Proffers a resistance against the Noble Phantasms of any Servants that are generated as an output of the proper continuity of the History of Man (人類史, Jinrui-shi?).[45]

Nega-Summon

Nega-Summon (ネガ・サモン, Nega Samon?) is a Skill that negates and completely demolishes attacks from Servant.

Hạng Người sở hữu
EX Goetia (Beast)
Complete cancellation (invalidation, invincibility, absorption, reduction) of symbols of Heroic Spirits, the Noble Phantasms.... save for one exception.

In Fate/Grand Order, thanks to that one "exception", the rank of the Skill is heavily demoted.

Ngai Vàng Của Quirinus

Ngai Vàng Của Quirinus (クィリヌスの玉座, Quirinalis Throne?)

Hạng Người sở hữu
B+ Romulus-Quirinus
No information available

Ngân Hà Lưu Tinh Kiếm

Ngân Hà Lưu Tinh Kiếm (銀河流星剣 , Ginga Ryūsei Ken?, Galactic Meteor Sword) is a power given to Saber that can destroy even stars. Also known as the sword that absolutely kills Sabers. So would it be an exaggeration to say that she is the greatest Saber of all?[3]

Hạng Người sở hữu
C Mysterious Heroine X
Its attacks are super effective against Sabers.[3]

Nghiên Cứu Cơ Thể Người

Nghiên Cứu Cơ Thể Người (人体研究, Jintai Kenkyū?, Human Anatomy Study) is a concept placed on the other side of execution techniques and medicine.[36]

Hạng Người sở hữu
B Charles-Henri Sanson
Sanson did not neglect researching on where he could hurt the human body without killing, without leaving prognostic symptoms. Putting it in another way, it means he understands where it is okay to injure.[36]

Nghìn Mặt

Nghìn Mặt (千貌, Senkao?, Thousand Faces) is the ability to transform oneself into any human occupiation, animal or object that has been presented as the true identity of Jack the Ripper, and to make use of any Skills the target possesses, weakened to Rank E.[31]

Hạng Người sở hữu
A Jack the Ripper (Berserker)

Ngoại Phong Ấn - Thần Điện Máu Tươi

Blood Fort Andromeda: Ngoại Phong Ấn - Thần Điện Máu Tươi (他者封印・鮮血神殿ブラッドフォート・アンドロメダ, Tasha Fūin - Senketsu ShindenBuraddo Fōto Andoromeda?) is Medusa's Blood Fort Andromeda Noble Phantasm as a Skill.

Hạng Người sở hữu
B Medusa
Although it is used as a Skill, the output of this Noble Phantasm's effects are falling because it is not a true name release.[19]

Ngoan Cường Tráng Kiện

Ngoan Cường Tráng Kiện (頑健, Ganken?, Robust Health) is a Skill that are made up of anecdotes of "not receiving a wound on the battlefield" and "never becoming sick even once since birth". It is also a composite Skill and includes Poison Resistance.[119]

Hạng Người sở hữu
EX Arash
Arash who is strongly endowed with the vestiges of the Age of Gods was born with an especially robust health. END parameter is ranked up and attacks received have their damage reduced.[119]

Ngôi Sao Saber

Ngôi Sao Saber (セイバーの星, Seibā no Hoshi?, Stars of Saber)

Hạng Người sở hữu
C++ Mysterious Heroine X
Fate/Grand Order Upgrade from Instinct

Ngũ Đình Tâm Quán

Ngũ Đình Tâm Quán (五停心観ごじょうしんかん, Gojyou Shinkan?, Thesis of the Still Heart) is a medical software that Kiara developed.[50]

Hạng Người sở hữu
A Sessyoin Kiara
An electronic formula made for mental care, it measures the stagnation and disturbance of the spirit, then physically stabilize the spirit by removing it. Originally made to reproduce and understand a patient's mental map.[50]

Nguyên Tố

Nguyên Tố (エレメンタル, Erementaru?, Elemental) is the ability to make use of artificial spirits corresponding to the five elements. These spirits are called Elementals, or more informally Elemental Masses by Paracelsus. Exactly what it sounds like, they are existences created using a super-high density crystal as a base. For example, a Fire Elemental Mass is made from concentrated flame, and can manipulate incredibly high temperatures. An Earth Elemental Mass becomes super-high mass, gaining a hardness similar to that of diamond. (As a note, the Ether Elemental Masses made from the element of Nothingness are different from Ether Clumps, so please be careful.) Though it takes considerable labour to produce them, they can be used as effective familiars even in battles against Servants.[107]

Hạng Người sở hữu
A+ Paracelsus

Người Diệt Rồng

Người Diệt Rồng (竜殺し, Ryū Koroshi?, Dragon Slayer) là một trong những Kỹ Năng đặc biệt được trao cho những người đã từng hạ gục một thành viên của tộc Rồng. Đây không phải tài năng trời ban, mà là nhờ việc giết chết một con rồng. Có thể nói rằng tự thân các giai thoại đã trở thành Kỹ Năng này.[19]

Hạng Người sở hữu
A++ Siegfried
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)
A Siegfried
Grants significantly improved attack power and defense power against members of the Dragon Kind.[19]

Người Đi Biển Bão Tố

Người Đi Biển Bão Tố (嵐の航海者, Arashi no Kōkai-sha?, Voyager of the Storm) là tài năng lèo lái các loại tàu được công nhận là thuyền. Vì khả năng lãnh đạo nhóm cũng cần thiết, nên Kỹ Năng độc nhất này cũng có ảnh hưởng với cả Uy Tín Lãnh ĐạoChiến Thuật Quân Sự.[7]

Hạng Người sở hữu
A+ Francis Drake
A Edward Teach
Blackbeard, the most feared pirate in the Caribbean, is an extremely superior sailor who wandered far and wide and terrified many.[19]
B Christopher Columbus
No information available

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện (語り手, Katarite?, Narrator) is a Skill that displays one's amazing eloquence with verbally narrating tales and legends. It is completely different from the written craft of literature, and adapts to the mood and mental state of the listener by selecting the most appropriate way of reciting the story, a storytelling ability specialized in improvisation. It is likely that Rakugo storytelling Heroic Spirits also carries this Skill.[62]

Hạng Người sở hữu
EX Scheherazade

Người Không Thân Thể

Người Không Thân Thể (身体無き者, Ananga Ranga?)

Hạng Người sở hữu
EX Kama
No information available

Nhạn Nhanh Nhạy

Nhạn Nhanh Nhạy (燕の早業, Tsubame no Hayawaza?, Quick-Witted Swallow) is a Skill representing the nimble and lightweight body of Ushiwakamaru's, comparable to a swallow.[19]

Hạng Người sở hữu
B Ushiwakamaru
With her body as light as a swallow, at the Gojo-ohashi bridge, she has dodged Benkei's terrifying slashes not once but twice.[19]

Nhẫn Của Solomon

Nhẫn Của Solomon (ソロモンの指輪, Soromon no Yubiwa?) are a series of rings given to Solomon by God.[75]

Hạng Người sở hữu
EX Solomon (Grand Caster)
If all ten rings are together, Solomon can control and negate any and all magecraft performed by mankind.[75]

Nhân Đậu Đen ∞

Nhân Đậu Đen ∞ (∞黒餡子, Kuro An-ko?, ∞ Black Bean Paste), ∞ Chocolate (∞チョコレート, ∞ Chokorēto?) during Valentine's.

Hạng Người sở hữu
EX Mysterious Heroine X (Alter)
No information available

Nhẫn Thuật

Nhẫn Thuật (忍術, Ninjutsu?, Ninjutsu)

Hạng Người sở hữu
A+++ Fuma Kotaro
No information available

Nhịp Điệu Atsumori

Nhịp Điệu Atsumori (敦盛ビート, Atsumori Bīto?, Atsumori Beat)

Hạng Người sở hữu
B Oda Nobunaga (Đồ bơi) (Berserker)
The Atsumori Beat reverberates the Hyperspace Dancing Atsumori Fight supermove in battle. It would be nice if she could be clear as to whether she's dancing or singing but, according to Nobu, this is Rock. Also, the mysterious Demon King Armament is called "HeshiKill Hasebe".[114]

Nho Nên Chôn

Nho Nên Chôn (儒は坑すべし, Ju Wa Kō-Su Beshi?, All Scholars Must Be Buried)

Hạng Người sở hữu
A Tần Thủy Hoàng
No information available

Những Người Bạn Vui Nhộn

Những Người Bạn Vui Nhộn (愉快な仲間たち, Yukai na Nakama-tachi?, Happy Comrades)

Hạng Người sở hữu
A Paul Bunyan
No information available

Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu

Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu (殿の矜持, Tono no Kyōji?, Dignity of the Rearguards) is a unique Skill that displays more power the more disadvantageous the situation (such as defensive battles, military withdrawals, etc.) is.[156]

Hạng Người sở hữu
A Leonidas
The power displayed in the Battle of Thermopylae turned into a technical Skill. In combination with his Noble Phantasm, even Anti-Army Noble Phantasms can be defended against.[156][19]

Niệm Kinh Thần Tốc

Niệm Kinh Thần Tốc (高速読経, Kōsoku-Dokkyō?, High-Speed Sutra Chanting)

Hạng Người sở hữu
A Xuanzang
No information available

Nốt Ruồi Tình Ái

Nốt Ruồi Tình Ái (愛の黒子, Ai no Kuroko?, Love Spot) is a spell (curse) inherent of one's facial features which is cast as soon as the target looks at the user's face; a Mystic Face. Enchants those of the user's opposite sex with magical energy.[23]

Hạng Người sở hữu
C Diarmuid au Duibhne (Lancer)
It is because of this curse that he is known as Diarmuid of the Love Spot. A woman who confronts Diarmuid gains a strong love affection for him. Effects are similar to those of Charm-type Mystic Eyes. Avoidable with the Kháng Ma Lực Skill.[23]

Nụ Hôn Màu Lửa

Nụ Hôn Màu Lửa (焔色の接吻, Enshoku no Seppun?, Flame-Colored Kiss) là điều mà Kiyohime mong muốn từ Master của mình. Nếu nó có nghĩa là cô ấy có thể áp đôi môi của mình vào một của Master, thì cô ấy sẽ sẵn sàng dẹp bỏ mọi trở ngại và trở thành Super Kiyohime-chan.[135]

Hạng Người sở hữu
A Kiyohime
The compensation would be that the future of the Master would be fixed (as a groom), but that is just a trivial risk.[135]

Nước Chạy Sao Chổi

Bài chi tiết: Dromeus Komētēs

Nước Chạy Sao Chổi (彗星走法, Suisei Sōhō?)

Hạng Người sở hữu
A+ Achilles
No information available

Nyāfu!

Nyāfu! (ニャーフ!, ?)

Hạng Người sở hữu
B Helena Blavatsky (Đồ bơi) (Archer)
Freely manipulating the Super Water Gun, NYARF, conceived by Edison. Due to the presence of this Skill, it is believed that it was inevitable for Helena's Saint Graph to be in the Archer Class. As for Helena herself, "I was planning to be under the Rider class though..." so she responds.[147]

Ô Nhiễm Tinh Thần

Ô Nhiễm Tinh Thần (精神汚染, Seishin Osen?, Mental Pollution) giúp người sở hữu có thể ngăn chặn mọi Ma Thuật can thiệp về tinh thần nhờ vào việc sở hữu một tinh thần méo mó. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng khiến họ không thể hiểu thấu được những cá nhân không sở hữu Ô Nhiễm Tinh Thần có thứ hạng tương đương.[23]

Hạng Người sở hữu
A Gilles de Rais, Phantom of the Opera
Provides a high probability that mental interference magecraft will be rendered ineffective.[23]
B Mori Nagayoshi
No information available
C Jack The Ripper (Assassin)
Làm gián đoạn các ma thuật thuộc loại can thiệp vào tinh thần với xác suất trung bình. Trong trường hợp Master có thuộc tính Ác, hoặc làm những hành vi tàn khốc với cô thì kỹ năng Ô Nhiễm Tinh Thần này sẽ được nâng bậc theo. Xác suất làm gián đoạn ma thuật sẽ tăng lên, nhưng tinh thần đã suy sụp sẵn của cô sẽ bị thoái hóa đến mức không thể phục hồi được nữa.[6]

Ô Nhiễm Tinh Thần (hung)

Ô Nhiễm Tinh Thần (hung) (精神汚染(兇), Seishin Osen (Waru)?, Mental Corruption (Wicked)) is abnormal mentality exhibited on the battlefield.

Hạng Người sở hữu
B Mori Nagayoshi
It becomes difficult to communicate with everyone, including the Master, and behaves recklessly. Cruelty is intensified, and he will fight until the enemy is killed or he dies.

Ôm Trọn Ảo Mộng

Ôm Trọn Ảo Mộng (夢幻抱擁, ?)

Hạng Người sở hữu
N/A Kama/Mara
No information available

Ốm Yếu

Ốm Yếu (病弱, Byōjaku?, Weak Constitution) là sự yếu ớt do ảnh hưởng bởi bản chất sức khỏe yếu đuối. Tương tự về bản chất với Quái Vật Vô Tội, trong đó nhận thức của mọi người trong tương lại có tác động đến sự hiện diện của Anh Linh.[39]

Hạng Người sở hữu
A Okita Souji
Okita is accompanied by the risk of a sudden status drop at anytime of every action. The probability of risk is not high but when it is invoked in combat, it is immense.[39]

Pathos Scepter

Pathos Scepter (パトスセプター, ?)

Hạng Người sở hữu
A Kama/Mara
No information available

Phái Kouga

Phái Kouga (甲賀流, Kōga-ryū?)

Hạng Người sở hữu
A Mochizuki Chiyome
No information available

Phái Shinkage

Phái Shinkage (新陰流, Shinkage-ryū?)

Hạng Người sở hữu
A++ Yagyu Munenori
He has completely studied the secrets of the Yagyu Shinkage-ryu. From infancy until he was 24 years old, Munenori was raised while learning about the sword directly from his father, Munetoshi (Sekishusai).[89]

Being endowed with over A Rank in this Skill, Munenori possesses not only sword techniques, but also resistance to mental attacks. An expert of the Shinkage-ryu - which views Zen meditation as indispensable - has no doubts nor hesitates.[89]

Phản Lực Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu

Phản Lực Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu (ジェット天然理心流, Jet Tennen Rishin-ryu?)

Hạng Người sở hữu
A+ Okita J Souji
No information available

Pháo Kích Hỗ Trợ

Pháo Kích Hỗ Trợ (支援砲撃, Shien Hōgeki?, Back-Up Fire) is a Skill where due to a mysterious communication device, the Du Stallion can automatically provide back-up fire for Mysterious Heroine X in battle. In a one-on-one fight between fellow swordsmen, there are no unexplored territories nor soulful tactics.[3]

Hạng Người sở hữu
EX Mysterious Heroine X

Phẫu Thuật Ngoại Khoa

Phẫu Thuật Ngoại Khoa (外科手術, Geka Shujutsu?, Surgical Procedure) là khả năng điều trị cho Master và bản thân Servant bằng cách sử dụng những con dao mổ nhuốm máu.[10]

Hạng Người sở hữu
E Jack the Ripper (Assassin)
Nhìn bề ngoài thì không có gì đảm bảo, nhưng tạm thời cô sẽ xoay sở được bằng cách này hay cách khác. Dù là kỹ thuật từ 120 năm về trước, nhưng nhờ Ma Lực phụ trợ mà nó được cải tiến một chút (những nạn nhân của Jack the Ripper bị giết theo cái cách cần đến những kiến thức giải phẫu học, như việc lấy ra các nội tạng được chỉ định trước).[10]

Phép Tắc Trong Cục

Phép Tắc Trong Cục (局中法度, Kyokuchūhatto?, Law of the Shinsengumi) is a Skill that places a compulsory binding onto oneself.[161]

Hạng Người sở hữu
EX Hijikata Toshizou
1. One must not infringe the samurai code.

2. One is not authorized to escape from office.
3. One is not allowed to arbitrarily raise money.
4. One must not arbitrarily handle litigations.
5. One is not authorized to engage in personal conflicts.
Takes damage whenever he breaks a forbiddance, but parameters are improved in exchange.[161]

Pheromone

Pheromone (フェロモン, Feromon?) is the general term for substances secreted/emitted from inside an animal's body, and that has an effect on the conduct and physiologic state of a different specimen of the same race.[14]

Hạng Người sở hữu
B Mata Hari
Even without being a beautiful courtesan, Mata Hari can dissolve the wariness of men and women alike and, so long as she makes no mistake in the approach of the conversation; she can probably even obtain intelligence from the innermost circles.[14]

Phóng (Dao Găm)

Phóng (Dao Găm) (投擲(短刀), Tōteki (Tantō)?, Projectile (Daggers)) is the expertise for throwing projectile weapons; in this case, daggers.

Hạng Người sở hữu
B Hassan of the Cursed Arm
His daggers have the same destructive power as firearms when thrown, typically spelling certain death for human targets.[4]
C Hassan of Serenity
No information available

Phóng Nhanh Ngàn Dặm

Phóng Nhanh Ngàn Dặm (千里疾走, Senri Shissō?, Thousand Miles Rush)

Hạng Người sở hữu
A Sakata Kintoki (Rider)
No information available

Phóng Nhanh Ngàn Dặm (ngựa)

Phóng Nhanh Ngàn Dặm (ngựa) (千里疾走(馬), Senri Shissō (Uma)?, Long-Distance Dash (Horse))

Hạng Người sở hữu
EX Xích Thố
It is possible to perform long term and long distance movement with an inexhaustible supply of stamania. Grants a temporary rapid and sudden increase to agility and endurance parameters when running at full force, as well as an increase to the strength parameter can be effectively demonstrated.

Phong Thanh Hạc Lệ

Phong Thanh Hạc Lệ (風声鶴唳, Fūseikakurei?, Jittery)

Hạng Người sở hữu
C Fuma Kotaro
No information available

Phù Thủy Rồng

Phù Thủy Rồng (竜の魔女, Ryū no Majo?, Dragon Witch) is a powerful Skill retrieved from the violent Chiến tranh Trăm Năm.[162]

Hạng Người sở hữu
EX Jeanne d'Arc (Alter) (Ruler)/(Avenger)
Having been produced by Gilles' wishes, she possesses from birth the power of the Loài Rồng. Believed to be an inverse phenomenon from saints possessing anecdotes of dispersing the Dragon Kind, such as Thánh Martha or maybe Thánh George. Possesses a unique Uy Tín Lãnh Đạo that makes dragons obey her, and a power that raises the attack power of the party. Lower-class Dragon Kind members can be placed under her control and handled with a swing of her flag. At the same time, it also doubles as a non-standard Điều Khiển Vật Cưỡi Skill and can even ride a Dragon Kind by acquiring this Skill.[162]

Quá Tải

Quá Tải (オーバーロード, Ōbārōdo?, Overload) là một Kỹ Năng cho phép một sự khuếch địa phụ thêm trong khi người dùng chấp nhận thực tế là nó gây ra thiệt hại cho bản thân.[107]

Hạng Người sở hữu
C Frankenstein (Berserker)
In Frankenstein's case, she converts the magical energy collected by Galvanism to an amount more than what is allowed, increasing the attack power of her Noble Phantasm by outputting all of the magical energy. Because her body cannot handle it, she suffers damage.[5]
D Charles Babbage
In Babbage's case, he allows the steam machinery to go wild, boosting its output and increasing the attack power of his Noble Phantasm. The wild machinery inflicts damage to itself, and since Babbage has become one with his armour, it inflicts damage to him as well.[107]

Quá Tải Cải Biến

Quá Tải Cải Biến (オーバーロード改, Ōbārōdo Aratame?, Revised Overload) is an altered version of the Quá Tải possessed by Frankenstein and Babbage.[163][158]

Hạng Người sở hữu
C Mecha Eli-chan, Mecha Eli-chan MkII
It doesn't increase Noble Phantasm output, but by sacrificing one's health, it lets one charge up their Noble Phantasm.[163][158]

According to Eliza Studies researcher R (Full name redacted), "That's definitely leading to a self-destruct button, isn't it!?"[163]

According to robotics researcher M (Full name redacted), "Perhaps the battery is leaking?"[158]

Quả Táo Vàng

Quả Táo Vàng (黄金のリンゴ, Ōgon no Ringo?, Golden Apple) là một Kỹ Năng thu hút kẻ địch đến gần bằng cách làm hiện ra một bảo vật. Xuất hiện trong thiết kế gốc của Atalanta, nhưng đã bị hủy bỏ trong các phiên bản hồ sơ sau này của cô.[6]

Hạng Người sở hữu
N/A Atalanta
"Nhìn này, đây là trái quả vận mệnh. Một khi ném nó ra thì quả ngọt này sẽ nâng cao vinh hoa đến cực điểm và thiêu rụi cả thành Troy. Nếu mong muốn nó thì hãy lại gần đây và nhìn xem đi."

[6]

Quái Lực

Quái Lực (怪力, Kairiki?, Monstrous Strength) là một Kỹ Năng cho phép tăng cường chỉ số Sức Mạnh của người nắm giữ lên một hạng trong thời gian giới hạn được xác định theo cấp độ của Kỹ Năng này. Kỹ Năng này được sinh ra từ bản chất của chủ sở hữu như một con quái vật hoặc Ma Thú.[4][19]

Hạng Người sở hữu
EX Kingprotea
No information available
A++ Tiamat
In the circumstance of the 2nd Beast, this Skill is expressed at its highest level. As of assuming Draconic form by way of reshaping the Black Mud of the Sea of Life, the 2nd Beast attains the Strength of a Titan.
A+~A++ Magni
Magni initially possesses an A+ rank, which changes to A++ after Mjölnir Ragnarök activates and brings the twilight of the gods.[145][145][164]
A+ Gorgon
Sakata Kintoki (Berserker)
Originally, it is a Skill possessed by monsters and beasts, but Kintoki is the son of Raijin as a red dragon and his mother is a cannibal mountain witch, making him possess this Skill at a very high rank.[8]
A Asterios
B+++ Surtr
B Medusa
This is a necessary Skill to Medusa, who does not fight with Noble Phantasms in close combat. It has many uses with her chained daggers, such as forcibly dragging an impaled opponent around. However, the longer she is under the influence of this Skill, the more she turns into the legendary monster Gorgon.[4]
Tamamo Cat
Whether it is quite compatible or not, she is in high spirits. It is absolutely wild power![8]
Dr. Jekyll và Mr. Hyde
This Skill only manifests when Jekyll transforms into Hyde.[107]
Jaguar Man
"Jaguar Kick" is another destructive power. At any rate, she alone must survive no matter what it takes. A Skill that senses a will, and like the sort of a strong will.[165]
Hessian Lobo
No variation from basic skill description.

[12]

C Medusa (Child)
Her rank is low because her demoniac disposition is small.[83]
C- Astolfo
Có thể nâng chỉ số Sức Mạnh lên một hạng. Tuy nhiên, nếu kỹ năng này được phát động thì sẽ phải chịu thương tổn theo từng lượt.[10]
N/A Dr. Jekyll và Mr. Hyde (Berserker)
No information available

Quái Thú Vô Tội

Quái Thú Vô Tội (無辜の怪獣, Muko no Kaijū?, Innocent Monstrosity) is the Innocent Monster Skill having changed and evolved into a new one.[163][158]

Hạng Người sở hữu
EX Mecha Eli-chan, Mecha Eli-chan MkII
Iron dragon girl Mecha Eli-chan uses her special power of video editing to fly through the sky, breathe fire, discharge electricity, and fire missiles. All who see it cower in awe. Her way of being is truly that of an ironclad guardian deity.[163][158]

Mecha Eli-chan: When using this Skill, the individual secretly wishes her theme music would start playing.[163]

Mecha Eli-chan MkII: When using this Skill, the individual firmly believes that a villainous theme music should be playing.[158]

Quái Vật Vô Tội

Quái Vật Vô Tội (無辜の怪物, Muko no Kaibutsu?, Innocent Monster) is an attribute possessed by Servants whose true history and existence have been distorted by the monstrous reputations and gossips they accrued across the course of their life and thereafter, without concern for the actual person's will or appearance. As a consequence, the Servant's abilities and appearance have been rendered to conform to the specifications of their legend. Incidentally, this Personal Skill cannot be removed.[7]

Hạng Người sở hữu
EX Elizabeth Báthory (Halloween)
After becoming the party's organizer thanks to the power of the Holy Grail, it's no exaggeration to say that Elizabeth has become Halloween itself. Probably.[72]
A Elizabeth Báthory (Berserker)
Elizabeth Báthory gains this Personal Skill when in the Berserker class, transforming into a draconian monster. Being that creatures of draconian descent tend to possess Breath Weapons of their elemental orientation, the nature of Elizabeth's Dragon Breath is supersonic vibrations.[7]
Vlad III (Extra) (Lancer)
In the present, “Dracula” is one of the most famous monsters in the world. Probably the greatest sample-case of reality being distorted by a literary work... Still, it is also a fact that one cannot affirm that everything was an insolence by the writer Bram Stoker. Vlad III would choose any means to protect the independence of Wallachia, and was feared as a demon by both the Turks and the populace of his own country. According to records reported to the Vatican, the number of people he impaled during his lifetime reached 100,000. The most frightening part is that such number does not include people of the enemy nation.[113]
B Mephistopheles
His appearance has been transformed into the contract demon ■■■■■■■■■. The name of a monster that had his past and way of being distorted by means of the image born from Mephistopheles' deeds while alive. His abilities/figure ended up being transformed. In Mephistopheles case, there is nothing but merits in his distortion, such as receiving a strengthening of his Chú Thuật and having obtained magecraft that reached the level of a Noble Phantasm. Truly a first-class demon.[166][19]
D Hans Christian Andersen
In the case of Hans Christian Andersen, distortion is rendered by the Curses of the Readers (読者の呪い, Dokusha no Noroi?). Having become too famous as a writer of fairy tales, Andersen's original personality is being painted over by the image of a writer of fairy tales. Andersen, who has materialized as a Servant, is having his limbs eroded by the images of fairy tales that represent him. It's hidden by his western-style clothing, but the skin underneath is afflicted by merman scales, match burns, and frostbite, and when he speaks, his throat is sliced with intense pain.[152]
Phantom of the Opera
Phantom, as the model for the novel "The Phantom of the Opera", has received the influence of the work and his face became grotesque, while his arms also turned into something strange-looking, as if they are those of a heteromorphic monster. If he removes his gloves, talons sharper than large knifes are exposed.[167][8]

Quái Vật Vô Tội (dị)

Quái Vật Vô Tội (dị) (無辜の怪物(異), Muko no Kaibutsu (Koto)?, Innocent Monster (Lost))

Hạng Người sở hữu
A Ivan Groznyi
Despite being a human, he proclaimed himself to be an existence equal to 「God」and after chasing away the aristocracy that once boasted of great influence, he became the one with the most authority. Revered as the absolute emperor in Russia, the people of Western Europe gave him the moniker "Terrible" in fear. In the Empire of Frozen Soil, by combining with the Demonic Beasts that boasted the title of strongest, he became a monster worthy of ruling the Russian Lostbelt────that is how he ended up.

Quái Vật Vô Tội (rực cháy)

Quái Vật Vô Tội (rực cháy) (無辜の怪物(焔), Muko no Kaibutsu (Homura)?)

Hạng Người sở hữu
C Chacha
No information available

Quan Sát Con Người

Quan Sát Con Người (人間観察, Ningen Kansatsu?, Human Observation) is a technique to observe and understand people.[7]

Hạng Người sở hữu
A Hans Christian Andersen
At this level, it is not simply observing but the capacity to hypothesize about one's livelihoods and preferences, and even the lives of people whose name are unknown. This requires a tremendous memory that does not forget easily. Andersen is known as a pessimist, but what lies at his foundation is not rejection but understanding. What he can do is just to spin tales, but exactly for this reason he continuously vowed to remain more sincere than anyone else towards reciting.[7]

Quỷ Hộ Pháp - Bóp Tim Chết

Heart Break: Quỷ Hộ Pháp - Bóp Tim Chết (護法の鬼・心握殺ハートブレイク, Gohō no Oni - Kokoro Nigi-yaHātobureiku?, Heart Break: Oni of Dharmapala - Heart Ripper)

Hạng Người sở hữu
A+ Shuten-douji (Caster)
A fearsome special move in which she shoves her hand inside the body of a target that failed a save check and mercilessly crushes his important organs starting from the heart.

The ability of a Dharmapala Girl that was conferred for the sake of commanding the oni... or so she professes to be, "but wouldn't most living things become silent if their hearts are crushed?" When a Chaldea staff asked her this suspiciously, Shuten Douji supposedly smiled pleasantly without answering anything.

Quỷ Hộ Pháp - Gậy Đập Chết

Break Rod: Quỷ Hộ Pháp - Gậy Đập Chết (護法の鬼・殴殺棒ブレイクロッド, Gohō no Oni - Ōsatsu BōBureikuroddo?, Break Rod: Oni of Dharmapala - Bludgeoning Club)

Hạng Người sở hữu
A+ Shuten-douji (Caster)
"You know, when we see princesses in that box called TV, they are always carrying some sort of queer, sparkling stick. I want one of those too."

"Leave it to me" Supposedly, she once had such a conversation with her familiar Haku.

Quỷ Hôn

Quỷ Hôn (キス悪魔, Kisu Akuma?, Kiss Demon) is a Skill that represents the nature of Kuro who always requires magical energy. Having unexpectedly manifested as a Servant-like being without a Master, she resupplies via mucous membrane contact as a quick and easy method that requires no contract. An unguarded victim will suddenly find oneself thrust into a kissing scene by the brown little devil, without a care for the time or place.[113]

Hạng Người sở hữu
B++ Chloe von Einzbern
Upgraded Rank (Fate/Grand Order)
B Chloe von Einzbern

Quy Luật Vàng

Quy Luật Vàng (黄金律, Ōgon-Ritsu?, Golden Rule) là một Kỹ Năng đánh giá vận may để đạt được sự giàu của của một người.[4]

Hạng Người sở hữu
A Gilgamesh (Extra CCC) (Archer), Ko-Gil
Being fated a life that is filled with riches, he can live as a millionaire. Gilgamesh lives the life of a nabob and has no money troubles for the entirety of his life. In the legend, he claimed all the world’s treasures as his own and is said to have infinite wealth in his Golden Capital. The originals of Noble Phantasms preserved in his treasury were collected during this period. Although this ability seems unrelated to battle, it plays a great role in arming Gilgamesh.[4][5]
Toyotomi Hideyoshi
He is a transcending, golden nouveau riche that is said to have collected all the gold of Japan.[38]
Edmond Dantès
Money is not a trouble to the Count of Monte Cristo who has obtained the hidden treasure priest Faria told him about in the Chateau d'If, granting him everlasting wealth and political power.[53]
B Darius III
Since he had enough assets to challenge Iskandar several times during his life, Darius III possesses this skill at Rank B. His financial power is a part of his strength as much as his combat ability.[168]
Gilles de Rais
Having an enormous territory and heritage, he should not have any trouble with money for the rest of his life.[19]
Francis Drake
Drake herself was not from an affluent lineage, but the talent of collecting money appears to not be missing.[8]
C- Siegfried
Nhờ vào kho báu Nibelung, Siegfried được hứa hẹn một cuộc đời không gặp rắc rối gì về tiền bạc, nhưng may mắn lại bị hạ thấp.[10]
E Robin Hood
Although he was always poor, he seems to have never had it bad. Was it because he had moderation in spending, he was skillfully getting by with his household's finances, or was he receiving tributes from a town girl?... The truth is in the deep wooded bush.[19]

Quy Luật Vàng (của cải & thân thể)

Quy Luật Vàng (của cải & thân thể) (黄金律(富&体), Kogane Ritsu (Tomi & Karada)?, Golden Rule (Wealth & Body))

Hạng Người sở hữu
B Cleopatra
No information available

Quy Luật Vàng (tai ương)

Quy Luật Vàng (tai ương) (黄金律(凶), Kogane Ritsu (Kyō)?, Golden Rule (Calamity))

Hạng Người sở hữu
B Chacha
It is possible to freely employ the gold of the head of government that was said to have collected all the gold in Japan. A Skill with a very good compatibility with a natural-born spendthrift like Chacha.

Eh? Money? His Highness will pay for it![161]

Quy Luật Vàng (thân thể)

Quy Luật Vàng (thân thể) (黄金律(体), Ōgon-Ritsu (Karada)?, Golden Rule (Body)) là một Kỹ Năng biểu thị việc sở hữu của một cơ thể tự nhiên và hoàn hảo tựa như nữ thần, gìn giữ vẻ đẹp. Khác với Kỹ Năng Thân Thể Tự Nhiên với cơ thể không thay đổi cho dù có hấp thụ bao nhiêu calo, không có tác động nào đối với thông số Sức Mạnh của người sở hữu kỹ năng này cả.[169][5]

Hạng Người sở hữu
A Medb
B Leonardo da Vinci
Leonardo intentionally acquired this Skill when he 'redesigned' his body to be a female's (Mona Lisa).[169]

Quy Luật Vàng (vẻ đẹp)

Quy Luật Vàng (vẻ đẹp) (黄金律(美), Kogane Ritsu (Bi)?, Golden Rule (Beauty))

Hạng Người sở hữu
A Penthesilea
No matter how she grows up, she will show a predestined growth into an existence endowed with a perfect beauty like that of a goddess’s. At the time of the Trojan War, it is said that she possesses a beauty that can only mistake her for a goddess. For this reason, Achilles removed her helmet[21]

Quỷ Tướng Hộ Quốc

Quỷ Tướng Hộ Quốc (護国の鬼将, Gokoku no Kishō?, Demonic Defender of the State) là khả năng xem một phạm vi đã định sẵn như là "lãnh thổ của bản thân" đánh dấu một khu vực như là lãnh địa của riêng mình bằng cách cách đảm bảo các địa mạch từ trước khi chiến đấu.[6]

Hạng Người sở hữu
EX Vlad III (Lancer)
Đức vua Vlad III có thể nhận được sức mạnh chiến đấu phụ thêm cao ở mức sánh ngang với Cuồng Hóa hạng A của Berserker tại những trận chiến bên trong lãnh thổ này, và Kazikli Bey: Chúa Tể Cực Hình là một Bảo Khí chỉ có thể được sử dụng ở bên trong vùng lãnh thổ được hình thành bởi kỹ năng này.[6]

Quyển Cảnh

Quyển Cảnh (圏境, Kenkyō?, Sphere Boundary) is a meditatively-based technique by which, through utilization of Qi (one of the culturally-specific names of Od), one may perceive the exact conditions of the immediate environment, and make use of the resulting perception so as to adjust and minimize the noticeability and impact of one's existence.[7]

For those who have reached the pinnacle of this Skill, it is possible to synchronize with the World to such an extent that the human figure is rendered naturally indiscernible; it could be said that this state of oneness is the purpose for the pursuit of the Sphere Boundary to begin with. Vitrification functions on a similar basis.

Incidentally, this personal Skill is attained purely through the mastery of the martial arts, and is therefore unrecognizable to those trained solely under the system of magecraft - being lacking in the telltale large-volume Magical Energy utilization that manifests in the use of magecraft-based invisibility. As with the Tsubame Gaeshi attained by Sasaki Kojirou, the Presence Elimination effectuated by the Sphere Boundary exceeds the domain of human capability.

As with the technique of Presence Concealment, elimination of presence drops in efficiency in the circumstance that the user initiates an attack or poises for an offensive - even though invisibility is still effectively maintained. For this reason, opponents unfamiliar with the technique are still capable of just barely evading a seemingly invisible attack, provided he or she has the sufficient skill, talent, or experience. However, in the absence of any preparation for offensive action, a practitioner of the Sphere Boundary remains wholly indiscernible even on physical contact.[170]

Hạng Người sở hữu
A Li Shuwen (Young) (Assassin)
B Li Shuwen (Young) (Lancer), Li Shuwen (Old) (Lancer)
Due to being summoned as a Lancer this time, his usage of Sphere Boundary has not reached as much as a complete disconnection as before.[4]

Quyền Pháp Trung Hoa

Quyền Pháp Trung Hoa (中国拳法, Zhongguo Quanfa?, Chūgoku Kenpō), hay còn gọi là Chinese Boxing, is a Chinese Martial Arts style utilized by Yến Thanh.

Hạng Người sở hữu
EX Yến Thanh
No information available

Quyền Uy Phi Thường

Quyền Uy Phi Thường (非常大権, ? Emergency Powers) is the emperor's authority of absolute obedience the Thunder Emperor Ivan was seeking in order to rule over the opposing nobles.

Hạng Người sở hữu
A Ivan Groznyi
To the surrounding people, the strong intimidating air results in an intense "heavy pressure" that lowers the rank of their full capacity. In the case of an ordinary human, even seeing will prove to be difficult.

It's possible to negate the effects with a Uy Tín Lãnh Đạo skill of Rank B or higher.

Quyết Tâm Thép

Quyết Tâm Thép (鋼鉄の決意, Kōtetsu no Ketsui?, Determination of Steel) is a composite Skill, combining the effects of the Bravery and Calm and Collected Skills, that allows one to completely ignore pain and endure superhuman speeds.[171]

Hạng Người sở hữu
EX Edmond Dantès
The dynamism and mind of steel of the man who walked the path of revenge through his life after breaking out of Chateau d'If (House of If), the prison said to be hell on earth. A complete blocking of his sense of pain, resulting in a superhuman mind and body that can endure even super-high-speed action.[171]

Ràng Buộc Kẻ Lăng Nhăng

Ràng Buộc Kẻ Lăng Nhăng (移り気への楔, Utsurigi e no Kusabi?, Whimsical Bond) was originally a Skill to shackle Orion by overwhelming love, but it acquired increase in attack power towards males as a side-effect.[36]

Hạng Người sở hữu
A+ Orion
According to the claims of a red bowman -- she claims that effectiveness is stronger towards those prone to adultery, but that is probably a misconception.[36]

Răng Phải Cắn Ngoạm

Zarich: Răng Phải Cắn Ngoạm (右歯噛咬ザリチェ, Migi Ha KajikōZariche?, The Right Fang Grinder) is one of Angra Mainyu's weapons. A weapon with a name of an evil spirit.[5]

Hạng Người sở hữu
C Angra Mainyu
With this weapon, Angra Mainyu can receive an opponent's attack and tangle it.[5][17]

Răng Trái Cắn Ngoạm

Tawrich: Răng Trái Cắn Ngoạm (左歯噛咬タルウィ, Hidari Ha KajikōTaruwi?, The Left Fang Grinder) is one of Angra Mainyu's weapons. A weapon with a name of an evil spirit.[5]

Hạng Người sở hữu
C Angra Mainyu
With this weapon, Angra Mainyu can destroy the weapon of his opponent that was tangled by his other sword.[5][17]

Rìu Ma Thú Khát Máu

Rìu Ma Thú Khát Máu (血啜の獣斧, Chi Susu no Kemono Ono?, Blood-Sipping Bestial Axe) is Eric Bloodaxe's Half-Dead Blood Axe as a Skill.

Hạng Người sở hữu
A+ Eric Bloodaxe

Rodeo

Rodeo (ロデオ, Rodeo?)

Hạng Người sở hữu
A Archer (Học chơi FGO cùng Manga!)
She can keep riding on pretty much any living (or even non-living) being. No matter how much they rage around, she won't be shaken off that easily.

Rodeo Flip

Rodeo Flip (ロデオフリップ, Rodeo Furippu?)

Hạng Người sở hữu
A+ Mordred (Đồ bơi) (Rider)
No information available

Royal Bunny

Royal Bunny (ロイヤルバニー, Roiyarubanī?)

Hạng Người sở hữu
A Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Ruler)
See what shines above the king's head, what is that! Ears like a beast! If so, it is the grudge of a beast that once appeared in Britain. Do you say there is a curse attacking King Arthur?

—————Nay. Our king was interested in the bunny girl.

Oh, perhaps that figure is err...

—————Yes. A costume.

let me see...

Royal Card

Royal Card (ロイヤルカード, Roiyarukādo?)

Hạng Người sở hữu
C+ Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Ruler)
It is not a type of dagger the king is throwing. Is it a bill?

—————Yes. The king says casino dealers must be good at handling cards.

Incidentally, I heard a casino is a playground.

—————I agree.

That throwing seems to be aimed at killing enemies.

—————I'm going to do it like repelling a drunk.

let me see...

Rune

Rune (ルーン, Rūn?) là một Kỹ Năng thể hiện việc một người sở hữu Rune - Khắc Ấn Ma Thuật Bắc Âu.[4][124][18][36]

Hạng Người sở hữu
A Cú Chulainn (Caster)
Cú Chulainn has the capacity to use the 18 original Runes (Norse Runes), granted by his mentor Scáthach from his studies with her. Because he has manifested as a Caster, it has a higher rank than when summoned as a Lancer. Other than attacks, this is mainly employed for effects corresponding to the Skills Kháng Ma Lực, Thiên Lý Nhãn, for raising parameters to Rank A, etc. All of these applications are merely temporary and he cannot employ multiples of those simultaneously.[36]
B Cú Chulainn (Lancer), Cú Chulainn (Proto) (Lancer)
Cú Chulainn has the capacity to use the 18 original Runes (Norse Runes), granted by his mentor Scáthach from his studies with her, appropriately using them to respond in different situations. "The warriors of the Land of Shadows must be proficient in every martial art; a warrior that just swings a spear shall not be raised" - maybe because his teacher Scáthach had such a policy, Cú Chulainn is also well versed in magecraft. A nearly first-rate magus, but since he himself sees it as a hindrance it is not employed much. By making proper use of this, powerful and varied effects are mastered. Other than attacks, this is mainly employed for effects corresponding to the Skills Kháng Ma Lực, Thiên Lý Nhãn, for raising parameters, etc. All of these applications are merely temporary and he cannot employ multiples of those simultaneously.[4][124][18]
Cú Chulainn (Alter) (Berserker)
In this state, Cú Chulainn is automatically activating the Rune equivalent of the Kháng Ma Lực Skill.[5]

Rune Nguyên Sơ

Rune Nguyên Sơ (原初のルーン, Gensho no Rūn?, Primordial Rune) là sự sở hữu và kiến thức về ma thuật Rune đến từ một kỷ nguyên trước kia. Những người sở hữu và có kiến thức về Rune Nguyên Sơ cũng có thể sử dụng Ma thuật Rune cổ điển.

Hạng Người sở hữu
Scáthach
She has Runes hailing from Scandinavia, almost known as Scandinavian Khắc Ấn Ma Thuậts. These runes are different from the Runes modern magi use. These are Primal Runes with the power of the Thời Đại Thần Thánh. Because of the Norse chief god Odin, they had spread throughout the world. She, who granted Cú Chulainn 18 Primal Runes, is as strong in magecraft as she is as a warrior.[144]
Brynhildr
She has Runes hailing from Scandinavia, almost known as Scandinavian Khắc Ấn Ma Thuậts. It is said that she, a first-rate magus, has taught Ma thuật Rune to her beloved Sigurd. Originally, it was a Skill that shows the power of the Primal Runes granted to her by her father Odin, but her power is being suppressed. If she demonstrates the true power of this Skill without possessing a Thần Tính Rank of A or higher, in addition to receiving restrictions on the use of her Bảo Khí, severe damage enters her spiritual core and Brynhildr will soon disappear.[5]
Cú Chulainn (Caster)
Fate/Grand Order

Upgrade from Ma thuật Rune

Rune Nguyên Sơ (biển)

Rune Nguyên Sơ (biển) (原初のルーン (海), Gensho no Rūn (Umi)?, Primordial Rune (Sea))

Hạng Người sở hữu
A Scáthach (Đồ bơi) (Assassin)
No information available

Rune Nguyên Sơ (chiến binh)

Rune Nguyên Sơ (chiến binh) (原初のルーン(戦士), Gensho no Rūn (Senshi)?, Primordial Rune (Warrior)) is a skill to possess carved seal magecraft from Scandinavia called runes.[115]

Hạng Người sở hữu
B Sigurd (Saber)
He was taught by Brynhildr and his prowess is strong enough for him to be summoned under the Caster Class.[115]

Rút Đất

Rút Đất (縮地, Shukuchi?, Reduced Earth) is a technique to cut down the distance between opponents instantly. Many martial arts masters have pursue the extremity of Step Movements (歩法, Hohō?) in martial arts. Rather than a simple quickness, there are numerous phenomena that are connected with each other and are completed with walking, body movement, breathing, blind spots, etc. The highest grade beyond A-Rank becomes a long dimension leap technique and it would be in the category of Sage Techniques (仙術, Senjutsu?).[39]

Hạng Người sở hữu
B Okita Souji

Rút Khỏi Trận Chiến

Rút Khỏi Trận Chiến (戦闘撤退, Sentō Tettai?, Battle Retreat)

Hạng Người sở hữu
B The Hundred-Faced Hassan
No information available

Rút Lui Tái Chiến

Rút Lui Tái Chiến (仕切り直し, Shikiri-Naoshi?, Disengage) là năng lực rút lui khỏi chiến trường giữa lúc đang chiến đấu.[4]

Hạng Người sở hữu
A Siegfried, Darius III, Ibaraki-douji
The ability to withdraw from the battlefield, or reset the battle conditions. Restores the condition of this Skill to the initial value. At the same time, it forcibly releases some of the bad status ailments inflicted on the user of this Skill.[19]
B Hector
Bonus effect of returning battle conditions to what they were at the beginning of the match (1st turn) and restores the condition of this Skill to the initial value.[8]
C Cú Chulainn (Lancer), Cú Chulainn (Caster), Hijikata Toshizou
Bonus effect of returning battle conditions to what they were at the beginning of the match.[4][19]

Rút Súng Nhanh

Rút Súng Nhanh (クイックドロウ, Kuikku Dorou?, Quick Draw) is the specialization of the quick draw shooting technique.[172]

Hạng Người sở hữu
A+ Billy the Kid
He can see his opponent draw, draw himself and have time to spare.[172]

Sách Nên Đốt

Sách Nên Đốt (書は焚すべし, Sho Wa Fun-Su Beshi?, All Books Must Be Burned)

Hạng Người sở hữu
A Tần Thủy Hoàng
No information available

Sai Lầm Giữa Hè

Sai Lầm Giữa Hè (真夏のあやまち, Manatsu no Ayamachi?, Midsummer Mistakes)

Hạng Người sở hữu
C Scathach (Đồ bơi) (Assassin)
No information available

Sambista

Sambista (サンビスタ, Sanbisuta?)

Hạng Người sở hữu
B Quetzalcoatl (Ruler)
No information available

Sản Xuất Đại Trà

Sản Xuất Đại Trà (大量生産, Tairyō Seisan?, Mass Production) is the Skill to mass produce items.

Hạng Người sở hữu
A Thomas Edison
The ideal form of the world (America) that Edison's inventions led to. He can mass produce a nearly infinite number of soldiers to act as his subordinates. There seems to be some sort of balance being kept, but its being done by someone or something that is not around him. The resources being consumed are from a place unrelated to America, so he has no qualms with exploiting it fully.[107]

Sao Cho Trời

Sao Cho Trời (天に星を, Ten ni Hoshi o?, Star in Heaven) is one of Nero Bride's strong support reinforcement Skills, along with Love for People and Flower on Earth. The bride, being the crown of happiness, is so unique to this world that all of it would seem to be filled with light. A hymn of blessing[4]

Hạng Người sở hữu
A Nero Claudius Caesar (Bride)
She can optionally give various positive effects to one person in the party with this Skill. It is correct to use this as a party support Skill. However, when Nero Bride is the last one left, she can use all of these Skills for her alone and a ridiculous cheat Servant will come forth; she would become a Super Bride-Jin.[4]

Sao Yêu Thích Là Sao Mão

Sao Yêu Thích Là Sao Mão (星はすばる, Hoshi ha Subaru?, Starry Skies)

Hạng Người sở hữu
B Sei Shōnagon
No information available

Sát Na Vô Ảnh Kiếm

Sát Na Vô Ảnh Kiếm (刹那無影剣, Setsuna Muyō Ken?, Instant Shadowless Sword)

Hạng Người sở hữu
C+ Mysterious Heroine X (Alter)
Fate/Grand Order Upgrade from Trực Giác

Sát Nhân Đêm Sương Mù

Sát Nhân Đêm Sương Mù (霧夜の殺人, Kiriya no Satsujin?, Murderer of the Misty Night) là một Kỹ Năng dựa trên đặc tính của một con quỷ sát nhân chứ không phải sát thủ, kẻ giết người là cô luôn có thể chủ động ra tay với nạn nhân là đối thủ.[6]

Hạng Người sở hữu
A Jack The Ripper (Assassin)
Chỉ có thể chủ động ra tay vô điều kiện vào ban đêm. Nếu là ban ngày thì nó sẽ cần đến phán đoán may mắn. Dựa trên tình trạng, những nạn nhân của Jack the Ripper được cho là đều bị tấn công khi đang không đề phòng.[6]

Sát Thần Bí

Sát Thần Bí (神秘殺し, Shinpi Koroshi?, Mystery Killer)

Hạng Người sở hữu
A Minamoto no Yorimitsu (Berserker)
No information available

Săn Bắn Xứ Calydon

Săn Bắn Xứ Calydon (カリュドーン狩り, Karyudōn Kari?, Calydonian Hunt)

Hạng Người sở hữu
A Atalanta
Chưa có thông tin

Sẵn Sàng Dâng Hiến

Sẵn Sàng Dâng Hiến (献身の覚悟, Kenshin no Kakugo?, Resolute Devotion) is a Skill that represents one's feelings towards a loved one, which the person won't even flinch at committing self-sacrifice.[173]

Hạng Người sở hữu
A Irisviel von Einzbern
Applies plus modifiers in regards to the effectiveness of defense/healing-type magecraft, Skills and items.[173]

Săn Thú Khổng Lồ

Săn Thú Khổng Lồ (巨獣狩り, Kyojū Kari?, Giant Beast Hunting) is a Skill that denotes having abundant combat experience against giant enemy lifeforms.[174]

Hạng Người sở hữu
A Arthur Pendragon
King Arthur fought against and managed to completely defeat all the magical beasts that attempted to trample Britain.[174]

Săn Tìm Kho Báu (biển)

Săn Tìm Kho Báu (biển) (トレジャーハント(海), Torejā Hanto (Umi)?, Treasure Hunt (Sea))

Hạng Người sở hữu
C Anne Bonny và Mary Read (Đồ bơi) (Archer)
No information available

Sâm La Vạn Tượng

Sâm La Vạn Tượng (森羅万象, All Things in Nature?)

Hạng Người sở hữu
B Hokusai

Schwarzwald Falke

Schwarzwald Falke (シュヴァルツバルト・ファルケ, Shuvarutsubaruto Faruke?)

Hạng Người sở hữu
A Jeanne Alter (Berserker)
German for "Falcon of the black forest."

Um...no...there's no deep meaning or anything...She apparently thought it "sounded cool."
Mysterious power!

Servant Cheer!

Servant Cheer! (サーヴァント・チア!, Sāvanto Chia!?)

Hạng Người sở hữu
B Jeanne d'Arc (Đồ bơi) (Archer)
Even if she is not Ruler class, her supportive spirit will not change. Let's do our best, hold our hands tightly together, and make no fault.

Personally, she thinks she is cheering them on.

SFX

SFX (, ?)

Hạng Người sở hữu
A Rider (Học chơi FGO cùng Manga!)
She can partially manifest a fictitious world through scenography and make up. Those are quite artistic but they don't reach the same levels of realism as the current visual effects.

Shaman Giáo

Shaman Giáo (シャーマニズム, Shāmanizumu?, Shamanism) is a Skill to enter a dialogue with spirits passed down by the Apaches.[87]

Hạng Người sở hữu
B Geronimo
By contract, Geronimo can borrow the spirits' powers.[87]

Shvibzik

Shvibzik (シュヴィブジック, Shuvibujikku?), Anastasia's former nickname (meaning "small devil") and, at the same time, one of Viy's abilities. Makes all small impossibilities possible. Allows for phenomena on the level of "pranks", such as moving another's possessions to her hand or making people stumble by creating a small crack on the ground.

Hạng Người sở hữu
B Anastasia Nikolaevna Romanova
A relatively outrageous ability, but its effective range is small and it is impossible to injure, destroy something to the level of bloodshed.

Snow Fairy

Snow Fairy (スノーフェアリー, Sunōfearī?) is an evolved version of the skill Đứa Trẻ Của Tự Nhiên and the ability to spontaneously freeze any surrounding target.[143]

Hạng Người sở hữu
EX Sitonai
Once designated as an attack target, even loved ones can be frozen.[143]

Sổ Công Đức Trắng Tên

Sổ Công Đức Trắng Tên (白紙の勧進帳, Hakushi no Kanjinchō?, Blank Subscription List) is a Skill that reproduces the famous episode that Benkei once managed to carry out.[6]

Hạng Người sở hữu
Musashibou Benkei
A counterfeit decree with an effect equivalent to a Command Seal expenditure originating from an opponent's Master, which orders that "no Noble Phantasms may be used" within a given engagement. If successful, even if the targeted Servant is not fooled by the apparent origin of the decree, it must be obeyed. A mental interference technique with a probability of being negated each turn with a successful roll of a resistance check on the part of the opponent. However, in the condition that the influence of the Skill is removed, reapplication becomes possible. He forcibly enforces a Noble Phantasm sealing order, but since he is not actually Benkei, the sealing probabilities are low.[6]

Summer Breaker!

Summer Breaker! (サマー・ブレイカー!, Samā Bureikā!?) is a downgraded version of 'Goddess Metamorphosis.'[33]

Hạng Người sở hữu
A Ishtar (Đồ bơi) (Rider)
This goddess breaks summer (in more ways than one).[33]

Summer Catastrophe

Summer Catastrophe (サマー・カタストロフ, Samā Katasutorofu?)

Hạng Người sở hữu
EX Minamoto no Yorimitsu (Đồ bơi) (Lancer)
Even without stripping, she's amazing but―――upon stripping, she becomes even more amazing. Seemingly similar to the Beach Crisis Skill as it attracts all kinds of attention from people at the beach. Unlike the Beach Flower Skill, it also attracts the attention of those that deviate from the territory of affectionate yearning.[24]

Summer Galvanism

Summer Galvanism (サマー・ガルバニズム, Samā Garubanizumu?)

Hạng Người sở hữu
B+ Frankenstein (Đồ bơi) (Saber)
The summer's galvanism is somewhat unique. To be more specific, because of receiving backup from Babbage, the steam engine also generates power.

Demerits: Hot, sluggish.[29]

Summer Splash!

Summer Splash! (サマー・スプラッシュ!, Samā Supurasshu!?)

Hạng Người sở hữu
A+ Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer)
No information available

Summer Sweeper!

Summer Sweeper! (サマー・スイーパー!, Samā Suīpā!?) is a Skill converted from Mana Burst for the utility of domestic helpers.[42]

Hạng Người sở hữu
A Artoria Pendragon (Alter) (Đồ bơi) (Rider)
An expert of washing anything with water. While increasing the user's service ability (offensive power), the whole party is also strictly supervised, boosting their morale.[42]

Summer Vacation!

Summer Vacation! (サマー・バケーション!, Samā Bakēshon!?)

Hạng Người sở hữu
A Helena Blavatsky (Đồ bơi) (Archer)
Playing as much as she can for this year's summer, this resolve led Helena to attain this Skill. A conversion from the original (Caster) Helena's Mahatma Skill. It also forms the crux of what allows Helena to perform in the Archer class.[147]

Summertime Trouble Girl

Summertime Trouble Girl (サマタイム・トラブル・ガール, Samataimu Toraburu Gāru?)

Hạng Người sở hữu
A Ibaraki-douji (Đồ bơi) (Lancer)
No information available

Sủng Cơ Khuynh Quốc

Sủng Cơ Khuynh Quốc (傾国の寵姫, One's Favorite Concubine?)

Hạng Người sở hữu
A Dương Quý Phi
Dương Quý Phi’s inevitable fate. Great beauty that will corrode, ruin, and destroy the nation.

Suy Luận Giả Thuyết

Suy Luận Giả Thuyết (仮説推論, Kasetsusuiron?, Hypothetical Reasoning)

Hạng Người sở hữu
A+ Sherlock Holmes
No information available

Sự Bảo Hộ Của Andraste

Sự Bảo Hộ Của Andraste (アンドラスタの加護, Andorasuta no Kago?, Protection from Andraste) is ta Skill denoting a protection given by the Goddess of Victory, Andraste.[91]

Hạng Người sở hữu
A Boudica
When participating in group battles, it gives a plus modifier to all checks by Boudica and her allies. In particular, it shows its maximum effect when waging a defensive battle.[91]

Sự Bảo Hộ Của Đức Tin

Sự Bảo Hộ Của Đức Tin (信仰の加護, Shinkō no Kago?, Protection of the Faith) is a Skill possessed only by those who have sacrificed themselves for a religious view. Despite being a form of divine protection, it is not a blessing from a higher existence. It is only the absoluteness of one's body and soul, which is born from faith. But if it is too high, it causes abnormalities in the personality.[7]

Hạng Người sở hữu
A+++ Vlad III (Extra) (Lancer)
Lancer, being Vlad III or Vlad the Impaler, possesses this ability due to his brutally effective methods of protecting Christianity and the lands of Wallachia. At such a high rank, however, it took a heavy toll on his sanity.[7]
King Hassan
No information available
A Thánh Martha

Sự Bảo Hộ Của Minh Giới

Sự Bảo Hộ Của Minh Giới (冥界の護り, Meikai no Mamori?, lit. "Protection of the Underworld", localized as "Blessing of Kur") is Ereshkigal's Authority, offered as a pillar of the underworld she came to rule. Until her rule comes to an end, she who controls the underworld is the underworld itself, as well as the queen protected by its bounds.[60]

Hạng Người sở hữu
EX Ereshkigal
Provides support to all allies as well as changing the effect of her Noble Phantasm.[60]

Sự Bảo Hộ Của Ngôi Nhà Bãi Biển

Sự Bảo Hộ Của Ngôi Nhà Bãi Biển (海の家の加護, Uminoya no Kago?, Protection of the Beach Houses) is a Personal Skill that restores Health in compensation for Mana.[70]

Hạng Người sở hữu
EX Artoria Pendragon (Đồ bơi) (Archer)
While at the beach, she is revered by most food stalls as the "king of foods". It is probably due to her lavish orders, pleasant eating spectacles, and the shining smiles after meals that cause said shop to flourish - or so it has been told. Is it really? Maybe it is.
However, only mashed potatoes are a "no, thank you".[70]

Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần

Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần (女神の加護, Megami no Kago?, Protection of the Goddess)

Hạng Người sở hữu
C Cleopatra
No information available

Sự Bảo Hộ Của Rồng Thần

Sự Bảo Hộ Của Rồng Thần (龍神の加護, Ryūjin no Kago?, Protection from the Divine Dragon)

Hạng Người sở hữu
C Tawara Touta
No information available

Sự Bảo Hộ Của Thần

Sự Bảo Hộ Của Thần (神の加護, Kami no Kago?, Divine Protection) is a form of divine protection that gives the user the quick-wittedness and the brute strength needed to defeat beasts unaided.[6]

Hạng Người sở hữu
A David
David has been resurrected by the power of the Grail. He does not regard himself as a vessel to the soul of his original - merely as an instrument of God. He does not terribly mind this existence, content merely to feel the grace of his Lord.[6]

Sự Bảo Hộ Của Thần Âm Nhạc (giả)

Sự Bảo Hộ Của Thần Âm Nhạc (giả) (音楽神の加護(偽), Ongaku-shin no Kago (Nise)?, Protection of the Music God (False)) was originally a Skill that denotes the divine protection of the Goddess of Arts Muse that one attained by having great skill in music. Makes possible to distinguish all kinds of sounds and play a masterful music performance. Furthermore, plus modifiers are applied to the exercise of music magecraft.[167]

Hạng Người sở hữu
EX Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart can display all of these effects by "his own power" through his natural sound, talent and training.[167][19]

Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời

Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời (太陽神の加護, Taiyō-shin no Kago?, Protection of the Sun God)

Hạng Người sở hữu
A+ Ozymandias
No information available

Sự Bảo Hộ Của Tinh Linh

Sự Bảo Hộ Của Tinh Linh (精霊の加護, Seirei no Kago?, Protection of the Fairies) is a blessing from Elementals; the capacity to increase one's Luck in dangerous situations. Activation is limited to battlefields, where it is possible to perform feats of arms.[23]

Hạng Người sở hữu
A Lancelot (Berserker), Lancelot (Saber)

Sự Bảo Hộ Nơi Viễn Cực

Sự Bảo Hộ Nơi Viễn Cực (最果ての加護, Saihate no Kago?, Blessings from the End of the World) is a Skill automatically given to the wielders of Rhongomyniad.[109]

Hạng Người sở hữu
EX Artoria Pendragon (Lancer)
No information available
A Artoria Pendragon (Alter) (Lancer)
Other than Mana and Luck, all parameters temporarily rank up during battle.[109]

Sự Chỉ Dạy Của Circe

Sự Chỉ Dạy Của Circe (キルケーの教え, Kirukē no Oshie?, Teachings of Circe) is a Skill that represents the time where princess Medea learned magecraft in the temple of the moon goddess Hecate, along with another senior apprentice, the witch Circe. It was Circe who was the real prodigy at magecraft, but she also had a pretty problematic personality.[135]

Hạng Người sở hữu
A Medea
Medea learned magecraft while a princess, so actually it cannot be said that she is a true witch. If she could act as a witch at all after being abandoned by Jason, it must have been because of the time spent learning with this great apprentice.[135]

Sự Chỉ Dạy Của Tam Tạng

Sự Chỉ Dạy Của Tam Tạng (三蔵の教え, Sanzō no Oshie?, Teachings of Tripitaka)

Hạng Người sở hữu
A Xuanzang
No information available

Sự Chúc Phúc Của Tài Trí

Sự Chúc Phúc Của Tài Trí (才知の祝福, Saichi no Shukufuku?, Blessing of Wisdom) is Suzuka Gozen's Blessing of Wisdom as a Skill.

Hạng Người sở hữu
C Suzuka Gozen

Sự Chúc Phúc Của Võ Nghệ

Sự Chúc Phúc Của Võ Nghệ (武の祝福, Take no Shukufuku?, Martial Blessing) là một Kỹ Năng mà Rama, người mang định mệnh đánh bại Chúa Quỷ Ravana, không chỉ lão luyện trong kiếm thuật mà còn cả trong tất cả các dạng võ thuật.[151]

Hạng Người sở hữu
A Rama
Due to this, as a Saber, he is able to bring out his prided spears and bows which powers are close to a Noble Phantasm.[151]

Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng

Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng (女王の躾, Joō no Shitsuke?, Queen's Discipline)

Hạng Người sở hữu
A Medb
Fate/Grand Order

Upgrade from Charisma

Sự Gia Hộ Của Như Lai

Sự Gia Hộ Của Như Lai (如来の加護, Nyorai no Kago?, Divine Protection of Tathagata)

Hạng Người sở hữu
B Na Tra
No information available

Sứ Giả Ngân Hà

Sứ Giả Ngân Hà (銀河伝令, Ginga Denrei?, Galaxy Messenger) is a Skill originating from the historical fact of swimming across a freezing river to bring back a decree.

Hạng Người sở hữu
EX Calamity Jane
Lowers enemy morale and raises ally morale. However, as a consequenc of “I don't know if it is true”, the effect on allies is a probability. (That being the case, I believe Jane will definitely become more powerful)

Sự Khải Hoàn Của Thanh Kiếm

Sự Khải Hoàn Của Thanh Kiếm (剣の凱旋, Ken no Gaisen?, Triumphant Return of the Sword)

Hạng Người sở hữu
B Spartacus
No information available

Sự Khích Lệ Từ Prelati

Sự Khích Lệ Từ Prelati (プレラーティの激励, Purerāti no Gekirei?) is a Skill where Gilles receives encouragement from Prelati. From where? Who knows.[175]

Hạng Người sở hữu
B Gilles de Rais (Saber)
It takes the form of STR reinforcement via magecraft but as a cost, his memories of his life after Jeanne's death becomes more and more distinct.[175]

Sự Liều Lĩnh Đẫm Máu

Sự Liều Lĩnh Đẫm Máu (血濡れの蛮勇, Chinure no Ban'yū?, Savage Consanguinity) is a Skill derived from an anecdote that the hakama is dyed red with blood.

Rank User(s)
A Mori Nagayoshi
A Skill from the sanguinary tale of his, in which he stained his clothing in the blood of fallen foes. Granting increasing offensive power as he continually attack the enemy, this skill lowers his defensive capacity in exchange.

Sự Phối Hợp

Sự Phối Hợp (コンビネーション, Konbinēshon?, Combination) is a Skill that displays how much one's combat power increases when on a united front with a specific person.[40]

Hạng Người sở hữu
C Anne Bonny và Mary Read
At C Rank, no matter what sort of severe battlefield, they will be able to grasp each other's actions with a single gaze and then take the most suitable move. In Mary's and Anne's case, their Noble Phantasm also receives a great influence from this Skill.[40]

Sự Ra Đời Không Được Chúc Phúc

Sự Ra Đời Không Được Chúc Phúc (祝福されぬ生誕, Shukufuku sa Renu Seitan?, Unblessed Birth)

Hạng Người sở hữu
B Tristan
No information available

Sự Sủng Ái Của Chén Thánh

Sự Sủng Ái Của Chén Thánh (聖杯の寵愛, Seihai no Chōai?) is a Skill for one who is deeply loved by a Holy Grail, in some time and place. One could call it the greatest curse in the world.[173]

Hạng Người sở hữu
A+ EMIYA (Assassin)
This skill boosts the rank of his LCK. Under special circumstances, he can even break out of enemy Servant abilities that would normally be impossible to escape from. However, this good fortune comes at the merciless expense of others’ happiness. He himself is not aware of the existence of this Skill, and he occassionally does not hear the voices whispered from the Holy Grail.[173][5]

Sự Sủng Ái Của Nam Thần

Sự Sủng Ái Của Nam Thần (男神の寵愛, Ogami no Chōai?, Affection of the God) is a Skill that denotes one being loved by a male god.

Hạng Người sở hữu
B Paris
He has received all the love from Apollo. It's a bit annoying, but Paris is happy as such. Almost the same skill as Affection of the Goddess. The degree of the curse is similar.

Sự Sủng Ái Của Nữ Thần

Sự Sủng Ái Của Nữ Thần (女神の寵愛, Megami no Chōai?, Affections of the Goddess) là một Kỹ Năng thể hiện việc một người được một nữ thần yêu thương.

Hạng Người sở hữu
EX Orion
Affection is from Artemis. It seems that Artemis was summoned instead by allowing her status as a Thần Linh to decline to the Heroic Spirit Rank because she likes Orion so much. On behalf of Orion, Artemis is using his Skills to fight. However, as compensation, Artemis can only exercise power as a normal Servant.[8]
B Achilles
Affection is from his mother, Thetis. Other than Mana and Luck, all stats are Ranked-Up.[10]

Sự Sủng Ái Của Thần Bầu Trời

Sự Sủng Ái Của Thần Bầu Trời (天空神の寵愛, Tenkūjin no Chōai?, Affection of Horus)

Hạng Người sở hữu
B Nitocris (Caster)
No information available

Sự Sủng Ái Của Thiên Ma

Sự Sủng Ái của Thiên Ma (天魔の寵愛,