FANDOM


Lý Thư Văn (李書文, Li Shuwen?) là một võ sư Bát Cực Quyền, được miêu tả qua nhiều nhân vật khác nhau trong Nasuverse:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.