FANDOM


Lancelot (ランスロット, Ransurotto?), Hiệp Sĩ Vùng Hồ, được miêu tả qua hai nhân vật khác nhau trong Nasuverse:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.