FANDOM


Mười hai Lạc hầu của vua Charlemagne (シャルルマーニュ十二勇士, Sharurumānyu Jūni Yūshi?, Twelve Paladins of Charlemagne) là nhóm hiệp sĩ dưới quyền vua Charlemagne (còn được gọi là Charles Đại Đế), được tuyển chọn từ những người xuất sắc nhất. Tương tự như Hiệp Sĩ Bàn Tròn của Vua Arthur, số lượng và tên thành viên trong nhóm hiệp sĩ này khác nhau tùy theo mỗi tư liệu, ngoại trừ ba thành viên xác định là Astolfo, Roland, và Oliver .[1] Tất cả các thành viên trong nhóm đều là những hiệp sĩ mạnh mẽ, trong khi Astolfo lại được miêu tả trong huyền thoại là một người "yếu ớt".[2]

Nghe nói sau khi Merlin rút lui khỏi thời đại của vua Arthur, ông đã đến giúp đỡ mười hai Lạc hầu.[3]

Các thành viên

Tham khảo


  1. Fate/Apocrypha - Tập 2
  2. Fate/Grand Order material IV - Merlin, p.396-409, translated by castor212 at Beast's Lair.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.