FANDOM


Ma (, ?) được định nghĩa như sau:[1]

  • Dạng sống tuy bản chất nằm trong Quy Luật Tự Nhiên (自然の法則, Jizen no Housoku?, Laws of Nature) nhưng lệch ra khỏi quy luật này do sử dụng những sức mạnh không cần có.[1]
  • Dạng sống trở nên bị biến dị do một sự cố nào đó. Kết quả là, chúng trở nên yếu đi trước phương thức trừ ma (退魔, taima?, exorcism) bởi sự nhận dạng này.​[1]

Khái quát

Có nhiều giống loài được xem là Ma, nhưng chỉ đối với dòng chính thống mới được xem là cái ác. Loài Người, Ma và Anh Hùng nằm trong một trật tự vòng tròn: Người thua Ma, Ma thua Anh Hùng, Anh Hùng thuận theo Người.[2] Cũng có những trường hợp con người do những hành động của chính mình - được gọi là Nghiệp (, ?, karma) - mà bị mất đi nhân tính và bị xếp chung với Ma.[3]

Ma khác với Ác Ma[4], một chủng loại đặc biệt hơn. Nhưng cách thức tồn tại của Ma và Ác Ma thực chất không thể phân biệt được với thực thể sống thuộc chiều không gian cao hơn (高次元生命体, kou-jigen seimeitai?), những thực thể thuộc một quả cầu văn minh khác (異なる文明圏, koto-naru bunmei-ken?) trên một hành tinh khác (異なる惑星, koto-naru wakusei?).[3]

Tóm lại, như sự công nhận của Vũ Trụ Nhận Thức (認識宇宙, ninshiki-uchuu?), loại thực thể nêu trên không còn có thể xem là "con người". Sự tồn tại của chúng tương đối giống với Tà Thần (邪神, Jashin?) trong một Mythos giả tưởng khá nổi tiếng vào Thế kỷ 20.[3]

Những Ma đã biết

Chú thích

  1. 1,0 1,1 1,2

  2. 3,0 3,1 3,2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.