FANDOM


Ma lực (魔力, Maryoku?) là nguồn năng lượng được sử dụng để hiện thực hóa những điều bí ẩn của Ma thuật.

Cơ chế

Ma lực (tiếng Anh: Prana), năng lượng chi phối tất cả các ma thuật, và có thể coi nó tương tự như xăng dầu vậy. Ma lực mang rất nhiều cái tên: ma lực trong không khí gọi là Mana, với ý nghĩa tương tự trong văn hóa Polynesia. Ether không phải một dạng ma lực, mà là một thứ hoàn toàn khác. Nó không thể tồn tại độc lập hay tự mình làm được gì cả, nên luôn bị ràng buộc với một số kiểu người tiếp nhận. Vì lý do đó, các pháp sư sử dụng Ether chủ yếu bằng cách gắn nó vào trong một đối tượng hay hay dùng nó như một chất xúc tác để khởi đầu những ma thuật có bản chất can thiệp. Những ngoại lệ được biết đến chỉ có Chén Thánh của nhà Einzbern và những con Ác Ma Thực Sự, những thứ chỉ cần giải phóng năng lượng là có thể tái hiện những phép lạ.

Các dạng ma lực

Ma lực được chia thành 2 dạng, và có một sự khác biệt lớn giữa ma lực tràn ngập trong môi trường tự nhiên với ma lực được tạo ra bởi một cá nhân.

Mana

Mana (マナ, Mana?) là sinh lực của hành tinh và tồn tại trong không khí. Nó được chính Thế Giới tạo ra. Mặc dù Mana thường được tìm thấy với khối lượng lớn, nhưng phải mất nhiều thời gian mới có thể bổ sung một khi đã được sử dụng hết. Đây là nguồn năng lượng chủ yếu cho các Tự Nhiên Linh.

Nếu không khí trong một khu vực bị thứ gì đó kiểm soát, thì không thể sử dụng ma thuật quy mô lớn bên trong môi trường đó vì ma lực ở đó không thể tận dụng được. Chỉ có những thần chú quy mô dùng lưu lượng bên trong một cá thể là có thể sử dụng.

Od

Od (オド, Odo?, Odic force) là năng lượng được tìm thấy trong những sinh vật sống như con người và động vật. Một khi nó cạn kiệt, các Mạch Ma Thuật lưu trữ trong hồn con người sẽ bắt đầu bổ sung lại. Chừng nào sinh vật còn sống thì Odo sẽ còn được sinh ra, nhưng lượng Od mà một người có thể lưu trữ khác nhau giữa từng cá nhân.

Khác biệt giữa Mana và Od nằm ở sự phong phú của chúng.

Các mức Od cụ thể

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.