FANDOM


Bảo Khí
Trinh Nữ Thép Ảo Tưởng

IronMaiden

Phantom Maiden

Tên tiếng Nhật: ファントム・メイデン
Tựa: Trinh Nữ Thép Ảo Tưởng
Tựa tiếng Nhật: 幻想の鉄処女
Chủ sở hữu: Assassin
Loại: Kháng Nhân[1][2]
Hạng: C[1][2]
Phạm vi: 1[1]
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người[1]


Phantom Maiden: Trinh Nữ Thép Ảo Tưởng (幻想の鉄処女ファントム・メイデン, Gensō no Tetsu ShojoFantomu Meiden?) là Bảo Khí của Carmilla. Iron maiden là một thứ đồ tra tấn nổi tiếng, nghe đồn rằng đã được sử dụng dưới tay Carmilla.[1][2]

Nhưng, sau một thời gian dài nghiên cứu, hầu như không còn ai tin rằng thứ đồ này thực sự tồn tại.[1]

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Fate/Grand Order - Carmilla, Translation by Master of Chaos
  2. 2,0 2,1 2,2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.