FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Rider

Ridercard

Ridernocard

RiderPrismacard

Tên tiếng Nhật: ライダー
Loại nhân vật: -

Rider (ライダー, Raidā?), Hiệp sĩ trên ngựa và Anh Linh của vật cưỡi, là một trong bốn trường phái kỵ binh thuộc bảy trường phái Servant cơ bản được triệu tập cho Cuộc Chiến Chén Thánh. Những Servant được xếp vào trường phái này biết cưỡi vật cưỡi, dù là quái thú hay phương tiện được con người tạo ra, trong cuộc đời họ. Họ thường có thuộc tính thấp hơn so với ba trường phái Hiệp sĩ, nhưng những khả năng của vật cưỡi được mô tả trong truyền thuyết của chính họ bù lại bằng cách trao cho họ Bảo Cụ hoặc kĩ năng. Kĩ năng trường phái là Kháng Ma Lực và kĩ năng Điều Khiển Vật Cưỡi cao cấp, cho phép họ sử dụng hết khả năng của vật cưỡi. Tùy theo cấp bậc, họ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ từ ngựa, máy móc hiện đại như mô-tô và máy bay, và thậm chí cả Thần Thú. Rồng là ngoại lệ duy nhất mà khả năng cưỡi chúng được liệt vào một kĩ năng khác; tuy nhiên, hiếm có trường hợp ngoại lệ xảy ra.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.