FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Ruler
RulerCard
Tên tiếng Nhật: ルーラー
Áp đảo trước: FGO Saber FGO ArcherFGO LancerFGO RiderFGO Caster FGO AssassinFGO Mooncancer
Yếu thế trước: FGO Avenger
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A
Kỹ năng trường phái:
  Kháng Ma Lực n/a
  Thấu Suốt Danh Tính n/a
  Nghị Quyết Thần Minh n/a


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.