FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Saber

Sabercard

Sabernocard

Sabercardprisma

Tên tiếng Nhật: セイバー
Áp đảo trước: Lancer, Berserker, Avenger, Alter Ego
Yếu thế trước: Archer, Berserker, Beast

Saber (セイバー, Seibā?), Kiếm Sĩ hay Anh Linh của Kiếm, là một trong ba trường phái hiệp sĩ thuộc bảy trường phái Servant cơ bản được triệu tập cho Cuộc Chiến Chén Thánh. Servant trong trường phái này nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có kiếm thuật lão luyện. Họ tự hào với thứ hạng cao trong tất cả các chỉ số, và thường là những anh hùng từ Thời Đại Thần Thánh khi ma thuật vẫn còn phổ biến. Điều kiện để Anh Linh được chọn là phải có truyền thuyết như một kiếm sĩ, và trừ khả năng ma thuật thì trường phái này yêu cầu các thông số cực kỳ cao. Tất nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Đặc Quyền Hoàng Đế của Nero Claudius Caesar hoặc Bảo Khí Blade Taker của Toyotomi Hideyoshi đủ tiêu chuẩn giúp ông trở thành một Saber hiếm hoi mặc dù các thông số còn lại không phù hợp. Các Anh Linh đúng chuẩn thường vượt trội với sức tấn công áp sát mạnh mẽ. Kỹ năng trường phái của họ là Kháng Ma LựcĐiều Khiển Vật Cưỡi.

Thông thường thì người ta cho rằng Saber là trường phái tốt nhất và mạnh nhất trong bảy trường phái Servant. Tương truyền, họ đã bám trụ tới cùng trong bốn cuộc chiến đầu tiên tại Fuyuki. Nhờ khả năng Kháng Ma Lực cao nên Saber thường áp đảo các Caster vốn chủ đạo sử dụng ma thuật. Điểm yếu của trường phái này là quá ngay thẳng trong cuộc chiến, chỉ tấn công kẻ thù với thanh kiếm chứ không thể dùng đến chiến thuật như Che Giấu Hiện Diện của trường phái Assassin.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.