FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Sagara Hyouma
Hyouma Sagara
Tên tiếng Nhật: 相良豹馬
Thuộc nhánh: Fate
Xuất hiện trong: Fate/Apocrypha
Fate/strange fake
Loại nhân vật: Loài Người, Pháp Sư, Master
Đơn vị: Yggdmillennia
Giới tính: Nam

Sagara Hyouma (相良豹馬, Sagara Hyōma?) là một pháp sư và là Master ban đầu của Assassin Đen trong phiên bản truyện ngắn nguyên mẫu Fate/Apocrypha Act1: Unbirth.[1] Ông được nhắc đến trong phiên bản tiểu thuyết Fate/Apocrypha là người đã triệu hồi Assassin theo cách tương tự, nhưng không được xuất hiện.

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.