FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Saver
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: セイヴァー
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A
Kỹ năng trường phái:
  Uy Tín Lãnh Đạo n/a
  Khắc Anh Hùng n/a

Saver (セイヴァー, Seivā?, hay còn được gọi là "Savior"), Anh Linh của Sự Cứu Rỗi (救世者の英霊, Heroic Spirit of Salvation?), một trường phái không chính quy tồn tại trong Cuộc Chiến Chén Thánh Moon Cell, Fate/Extra. Saver là một trường phái Servant thuộc dạng "Đấng Cứu Thế", và được Automaton lựa chọn kỹ lưỡng từ tập hợp hồ sơ về Cuộc Chiến Chén Thánh.

Kỹ năng trường phái của Saver bao gồm Uy Tín Lãnh ĐạoKhắc Anh Hùng

Saver đã biết

Danh tính Cuộc Chiến Master
BuddhaCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellTwice H. Pieceman

Những người đủ điều kiện khác

Danh tính Trường phái hiện tại Ghi chú
Kiara SessyoinAlter Ego

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.