FANDOM


Các Servant không trường phái bao gồm những Servant được triệu hồi trong Cuộc Chiến Chén Thánh nhưng không được xếp loại trường phái do bản thể đặc thù hoặc được triệu hồi có hạn chế thông qua Bảo Khí của Servant khác, và những Servant chưa xác định được trường phái.

Những Servant không được xếp trường phái

Anh Linh Cuộc Chiến Master
GilgameshCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellKishinami Hakuno
BucephalusCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
EumenesCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
HephaestionCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
MithrenesCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
PtolemyCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
Những chiến binh Ionioi Hetairoi khácCuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki lần thứ tưKhông có (Ionioi Hetairoi)
Gilles de RaisĐại Chiến Chén ThánhKhông có (First Folio)
Pierre BasileCuộc Chiến Chén Thánh SnowfieldKhông có (Rounds of Lionheart)
LoxleyCuộc Chiến Chén Thánh SnowfieldKhông có (Rounds of Lionheart)
Những Thám Tử Lừng DanhGrand OrderKhông có (First Folio &
Märchen Meines Lebens)
Kondo IsamiTruyền Kỳ về Chén Thánh Đế ĐôKhông có (Cờ Đội Chữ Thành)
Hijikata ToshizoTruyền Kỳ về Chén Thánh Đế ĐôKhông có (Cờ Đội Chữ Thành)
Tokugawa IeyasuKhông có (Koha-Ace)Không có

Những Servant chưa xác định trường phái

Anh Linh Cuộc Chiến Master
Tamamo AriaCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellKhông có
Tamamo DermoCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellKhông có
Tamamo GucciCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellKhông có
Tamamo no HimeCuộc Chiến Chén Thánh Moon CellKhông có
AgravainGrand OrderKhông có
BorsGrand OrderKhông có
Captain NemoGrand OrderSion Eltnam Sokaris
GaherisGrand OrderKhông có
KayGrand OrderKhông có
Oda NobukatsuGrand OrderKhông có
PalamedesGrand OrderKhông có
PercivalGrand OrderKhông có
RolandGrand OrderKhông có
Không rõGrand OrderDaybit Sem Void
Titan AtlasGrand OrderKirschtaria Wodime
Vua PellinoreGrand OrderKhông có
Barbarossa"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
El Cid"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
Hannibal"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
Hendrik van der Decken"Hậu" Cuộc Chiến Chén ThánhAhasuerus
Jacques de Molay"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
Marcus Vipsanius Agrippa"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
Minamoto Kurou Yoshitsune"Hậu" Cuộc Chiến Chén Thánh‎‎Chưa xác định
Friedrich Nietzsche
(Saegusa Yukika)
Grand Order
(Fate/Grand Order x Vũ Trụ Himuro)
Fujimaru Ritsuka
PlatoCâu Chuyện Về Những Vĩ Nhân Mạnh Nhất
(Fate/Grand Order x Vũ Trụ Himuro)
Saegusa Yukika
Tôn Ngộ KhôngKhông có (Koha-Ace)Không có

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.