FANDOM

Kadogawa Hokaze

biệt danh Cát Phong

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Rừng phương bắc - Northern Forest
  • Tôi sinh ngày tháng 7 16
  • Nghề nghiệp của tôi là Student - Sinh viên
  • Tôi là Female - Nữ
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này