FANDOM

Phiên bản vào lúc 08:14, ngày 4 tháng 8 năm 2017 do MageOftheBeginning (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:MageOftheBeginning
Kinoko Nasu

Thành viên của rất nhiều project liên quan đến Typemoon. Có tật ôm việc nhiều quá nên lắm lúc bị bể show !

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.