FANDOM

Kinoko Nasu

Thành viên của rất nhiều project liên quan đến Typemoon. Có tật ôm việc nhiều quá nên lắm lúc bị bể show !

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.