FANDOM


Bảo Khí
OkadaNP
Tên tiếng Nhật: 始末剣しまつけん
Chủ sở hữu: Assassin
Loại: Ma Kiếm Kháng Nhân
Hạng:
Phạm vi: 1
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người

Thủy Mạt Kiếm (始末剣しまつけん, Shimatsuken?) là một phong cách kiếm thuật không chính thống của Hitokiri Okada Izou, một năng lực tái tạo lại bất cứ kĩ thuật dùng kiếm nào chỉ với một cái liếc nhìn. Khi mới được triệu hồi, Okada Izou bị giới hạn trong những kĩ thuật mà anh biết khi còn sống, nhưng anh có thể trở nên mạnh hơn bằng cách tiếp nhận những kĩ thuật mới mà anh chứng kiến sau khi được triệu hồi. Giới hạn của khả năng này là nó không thể sao chép được những kĩ thuật dựa trên đặc tính đặc biệt của Bảo Khí, và những kĩ thuật dạng Ma Kiếm Kháng Nhân khác cũng không thể tái tạo được.[1]

Tham khảo

  1. Koha-Ace Servant Sheets: section on Okada Izou's Settlement Sword Noble Phantasm, translated by You at Beast's Lair.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.