FANDOM


Nhân vật trong thế giới quan Nasu
Watcher
Unknowncard
Tên tiếng Nhật: ウォッチャー
Thông số Servant
Sức mạnh: N/A Ma lực: N/A
Sức bền: N/A May mắn: N/A
Nhanh nhẹn: N/A Bảo Khí: N/A


Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.