FANDOM


Zabaniya (ザバーニーヤ, Zabānīya?) là tên chung của những Bảo Khí thuộc sở hữu của mười chín người đạt danh hiệu Hassan-i-Sabbah. Mỗi người trong nhóm mười chín người này đã đạt danh hiệu bằng cách chứng tỏ sự sùng tín của mình thông qua việc tạo ra một phép màu thần thánh nhân danh Shayṭān mà phải đạt tiêu chuẩn có thể giết chết mục tiêu một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Ngoại trừ Hassan Trăm Mặt có tư chất thiên bẩm, những người còn lại đều phải biến đổi thân thể của mình để luyện thành thứ phép màu mang lại danh hiệu này cho họ. Họ đều che giấu "chiêu thức tối thượng" của mình bằng cái tên Zabaniya, bởi nó là lá chủ bài để vượt qua mười tám còn lại trong cuộc tranh đua vào vị trí thủ lĩnh của tổ chức sát thủ.[1]

Những kỹ năng này không được lưu truyền trong lịch sử như những Bảo Khí khác mà nhờ vào chuyện bản thân hội Assassin là một giai thoại nổi tiếng. Bởi các khả năng giúp nhận định họ là Assasin dựa theo Ông Lão Trên Núi, những năng lực phi thường mà họ có khi còn sống trở thành Bảo Khí của chính họ.[2] Assassin Giả có thể thực hiện mười tám Zabaniya của những thủ lĩnh tiêng nhiệm và tổng hợp thành Huyết Thống Ảo Tưởng. Người ta phải tốn cả đời mới luyện được một trong những phép màu này nên họ kinh sợ cô khi thấy cô thực hiện thành công chỉ trong vài năm. Mặc dù có tài năng, sức lực và nhẫn nại để đạt được cả mười tám tuyệt kỹ, nhưng vì cô không thể sáng tạo ra phép màu của riêng mình vì lý do này mà cô bị đánh trượt trong cuộc tranh chức thủ lĩnh. Cô chỉ không có Huyễn Tượng Vọng Tưởng, một Zabaniya của ứng viên cùng tranh tài với cô.

Mười chín Zabaniya chính

Chớp Ảnh Cuồng Tưởng

Bảo Khí
Chớp Ảnh Cuồng TưởngZabaniya
ZabSF
Tên tiếng Nhật: 狂想閃影ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan-i-Sabbah
Assassin Giả


Điện Não Không Tưởng

Bảo Khí
Điện Não Không TưởngZabaniya
ZCP
Tên tiếng Nhật: 空想電脳ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Assassin
Assassin Giả


Độc Thân Vọng Tưởng

Bảo Khí
Độc Thân Vọng TưởngZabaniya
Zabinaya Delusional Poison Body FGO
Tên tiếng Nhật: 妄想毒身ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan Tĩnh Mịch
Assassin Giả
Thẻ Bài Trường Phái Assassin (Miyu)
Loại: Kháng Nhân
Hạng: C
C+ (F/GO nâng hạng)


Huyễn Tượng Vọng Tưởng

Bảo Khí
Huyễn Tượng Vọng TưởngZabaniya

ZeroAssassin

Delusional Illusion FGO

Tên tiếng Nhật: 妄想幻像ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Assassin
Thẻ Bài Trường Phái Assassin (Illya)
Loại: Tự Kháng Nhân[3]
Hạng: B+[3]
B++ (F/GO nâng hạng)
Phạm vi: [3]
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người
Assassingroup

Nhóm Assassin chuẩn bị đánh cảm tử.


Nhiệt Thân Đoạn Tưởng

Bảo Khí
Nhiệt Thân Đoạn TưởngZabaniya
FebrileInspiration
Tên tiếng Nhật: 断想体温ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan-i-Sabbah
Assassin Giả


Tâm Âm Vong Tấu

Bảo Khí
Tâm Âm Vong TấuZabaniya

PrismaZabaniya

ZabaniyaPrismaIllya

Tên tiếng Nhật: 亡奏心音ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Thẻ Bài Trường Phái Assassin (Shinji)


Tâm Âm Vọng Tưởng

Bảo Khí
Tâm Âm Vọng TưởngZabaniya

Zabaniya heartbeat

Delusional Heartbeat FGO

Delusional Heartbeart FGOA

SFZabania

Delusional Heartbeat Ufotable

Tên tiếng Nhật: 妄想心音ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Assassin Thật
Assassin Giả
Loại: Kháng Nhân[4][5]
Hạng: C[4][5]
Phạm vi: 3~9[4]
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người[4]


Thần Kinh Mặc Tưởng

Bảo Khí
Thần Kinh Mặc TưởngZabaniya
MeditativeSensitivity
Tên tiếng Nhật: 瞑想神経ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan-i-Sabbah
Assassin Giả


Tuần Linh Phi Tưởng

Bảo Khí
Tuần Linh Phi TưởngZabaniya
SpiritZab
Tên tiếng Nhật: 非想巡霊ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan-i-Sabbah
Assassin Giả


Tủy Dịch Mộng Tưởng

Bảo Khí
Tủy Dịch Mộng TưởngZabaniya
ZIoR
Tên tiếng Nhật: 夢想髄液ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Hassan-i-Sabbah
Assassin Giả


Các Zabaniya và dạng biến thể khác

Huyễn Tượng Vọng Tưởng (Include)

Bảo Khí
Huyễn Tượng Vọng TưởngZabaniya
Delusional Illusion (Include)
Tên tiếng Nhật: 妄想幻像ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Thẻ Bài Trường Phái Assassin (Illya)
Loại: Tự Kháng Nhân
Hạng: E[6]
Phạm vi:
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người


Huyễn Tượng Vọng Tưởng (Install)

Bảo Khí
Huyễn Tượng Vọng TưởngZabaniya
Delusional Illusion PRISMA ILLYA
Tên tiếng Nhật: 妄想幻像ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Thẻ Bài Trường Phái Assassin (Illya)
Loại: Tự Kháng Nhân
Hạng: C+[6]
Phạm vi:
Số lượng mục tiêu tối đa: 1 người


Huyết Thống Ảo Tưởng

Bảo Khí
Huyết Thống Ảo TưởngZabaniya
Tên tiếng Nhật: 幻想血統ザバーニーヤ
Chủ sở hữu: Assassin Giả
Loại: Kháng Nhân, Chống Quân
Hạng: E~A
Phạm vi:


Tham khảo

  1. Fate/Zero - Phòng Tư Vấn Einzbern tập 4
  2. 3,0 3,1 3,2


  3. 4,0 4,1 4,2 4,3


  4. 5,0 5,1


  5. 6,0 6,1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.