FANDOM


Gila Gilgamesh (ギラ・ギルガメッシュ, Gira Girugamesshu?) is a student of Schmahl Girls Academy in Hana no Miyako.

ProfileEdit

BackgroundEdit

AppearanceEdit

PersonalityEdit

RoleEdit

Hana no MiyakoEdit

AbilitiesEdit

ReferencesEdit